Základní informace

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se za 65 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 úspěšnými absolventy. Aktuálně studuje na PEF téměř 3000 studentů v oblastech manažersko-ekonomických a informatických, a to v českém i anglickém jazyce.

  • Na PEF studuje 2 900+ studentů v odborných i praktických oborech.
  • Fakulta má více než 65 let tradice, na kterou navazujeme v moderním prostředí, kde podporujeme inovace.
  • Do světa jsme vyslali 20 000+ absolventů, kteří díky širokému rozhledu našli uplatnění v soukromém sektoru, stejně jako ve veřejné sféře.
  • Spolupracujeme s více než 20 partnery. Mezi naše generální partnery patří E.ON nebo PPG.
  • Jsme součástí celé univerzitní obce Mendelovy univerzity, propojujeme udržitelnost na ekonomické úrovni. Naši studenti chápou věci v kontextu.
  • Na naší fakultě vyučuje a bádá řada expertů, kteří se zabývají vším od ekonomie přes účetnictví a plývání potravin až po prostorové modelování.

Kontakty

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity (PEF MENDELU) vřele vítá mediální partnery, novináře a redakce. Pokud máte zájem o získání informací, rozhovory s našimi odborníky nebo reportáže o naší fakultě, rádi vám poskytneme veškerou potřebnou podporu.

PR oddělení PEF MENDELU
Budova Q, 1. podzemní podlaží, vlevo od výtahu
Kancelář: 01.101 a 01.100
Proděkanka pro internacionalizaci a vnější vztahy

Databáze expertů

Databázi pro Vás momentálně připravujeme.

Tiskové zprávy PEF MENDELU

Aktuálně

Všechny aktuality

Děkan Provozně ekonomické fakulty

Svatopluk Kapounek se v únoru 2023 stal děkanem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Zároveň na fakultě vede program Finance a investiční management. Na PEF vystudoval už doktorát a od té doby zde i profesně působí, vystřídal pozice vyučujícího, výzkumníka i proděkana pro výzkum. Ve výzkumu se zaměřuje nejen na modelování politiky a nejistoty včetně rozhodovacích procesů, ale i na oblasti investičního managementu, mezinárodních financí, měnové ekonomie, bankovnictví, podnikových financí a finanční ekonometrie.

Časopis @pef

Na Provozně ekonomické fakultě vydáváme i vlastní časopis v online formě. Představujeme v něm naše studenty, absolventy, zajímavé vědecké projekty i akce.

Galerie PEF MENDELU

Hledáte logo PEF, nebo celé MENDELU? Odpovědí je jednotný vizuální styl. Hledáte ilustrační fotky z univerzitního prostředí či přímo z našich akcí? Ty potom naleznete ve volně přístupné fotobance. Jen nezapomeňte uvést zdroj – stačí jako AVC MENDELU.

Fakulta PEF

Studenti


Naše ocenění

Mohlo by vás zajímat