Přihlášky se nově vyplňují formou formuláře (Microsoft Forms). Podrobné informace o podmínkách zaměstnanecké mobility lze najít na webových stránkách OMVI rektorátu, které je za administraci těchto pobytů zodpovědné.

Výběrové řízení v rámci Erasmus+ je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity. Předvýběr uchazečů probíhá na fakultní úrovni, finální výběr uchazečů ze všech fakult probíhá na OMVI rektorátu. Výsledky výběrového řízení vyhlašuje OMVI během června daného akademického roku rozesláním e-mailu vybraným uchazečům. Výběrová řízení pro Erasmus+ kreditovou mobilitu jsou vyhlašována průběžně, závisí to vždy na koordinátorovi daného projektu, výběr probíhá na úrovni rektorátu.

termín výběrového řízení termín výjezdu
Erasmus+ Výukový pobyt / Školení duben / květen následující akademický rok
Erasmus+ kreditová mobilita (mimoevropské mobility) průběžně

Přihlášení

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity.

Kde hledat instituci?

 1. Nabídka zahraničních výjezdů na stránkach PEF MENDELU.
 2. Aktuality na stránkach OMVI.
 3. Imotion – Erasmus Staff Mobility – široká nabídka International Weeků.
 4. Seznam partnerských univerzit.
 5. MS Teams – Zahraniční spolupráce, kde OMVI aktualizuje nabídky
 • Mobility Agreement – zaměstnanec se domluví na termínu i aktivitách pobytu s hostitelskou institucí a sám zajistí podpis (trojstranný: zaměstnanec, vedoucí pracovník a přijímací organizace). Mobility agreement for Teaching/Training
 • Zdroje financování – nejméně 14 dní před zahájením zahraniční cesty kontaktuje koordinátorku zaměstnaneckých mobilit na OMVI (kamila.hercova@mendelu.cz), která přidělí zdroje financování.
 • Cestovní příkaz – zaměstnanec si musí podat cestovní příkaz na zahraniční cestu přes aplikaci verso3. Jakmile mu zaměstnavatel cestu schválí, s vytišteným cestovním příkazem si může na pokladně EO vyzvednout požadovanou zálohu. Je důležité znát zdroje financování). Po návratu je třeba ve stejné aplikaci vyplnit cestovní výkaz (dříve tzv. cesťák).
 • Grant Agreement – domluvení schůzky na OMVI u K. Hercové k podpisu Účastnické dohody (je třeba donést trojstranně podepsaný Mobility agreement a mít schválený cestovní příkaz všemi schvalovateli).

Plnění plánu – je nutné dodržet obsah plnění výukového plánu/plánu školení včetně počtu dnů.

 • Confirmation of Teaching / Training period – na konci pobytu si jej zaměstnanec nechá od přijímající instituce potvrdit včetně po dni rozepsaných aktivit (min. 1,5h/den, min. 8 hodin/2 – 5 dnů, u mobilit delších poměrně více).
 • Cestovní výkaz – o 10 dnů po návrat v aplikaci verso3 vyplnit cestovní výkaz.
 • EU survey – po skončení mobility obdrží na email odkaz k vyplnění závěrečné zprávy.

V případě nedodržení smluvních závazků stanoví další postup Účastnická smlouva.

Kontakt

Kancelář: Q1.92
Stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecká mobilita, International Week
Kancelář: X1.03a
Rektorát – Administrace Erasmus+ pobytů vyjíždějících studentů