Nabídky

The Department of European Studies at the University of Wroclaw is inviting our distinguished Colleagues from the partner Universities to carry out Teaching Mobilities in our unit. We will be very happy to host you and gladly open our door to new opportunities!

Do not hesitate to contact dr. Jakub Bornio, Departmental Erasmus+ Coordinator (jakub.bornio@uwr.edu.pl), if you require any further questions.

More information here.

The Polytechnic Institute of Bragança (IPB, Portugal) shares the vision for differentiation by promoting internationalization, pedagogical innovation and practice-based research. Reinforcing its unique internationalization project, the IPB opens the 22/23-S1 Call for the reception of visiting professors, with the conditions described in this document.

If you are interested submit an application here, before the deadline of 15/10/2022.

Přihlášky se nově vyplňují elektronicky v aplikaci Verso3, kde jsou i schvalovány. Podrobné informace o podmínkách zaměstnanecké mobility lze najít na  webových stránkách OMVI rektorátu, které je za administraci těchto pobytů zodpovědné.

Výběrové řízení v rámci Erasmus+ je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity. Předvýběr uchazečů probíhá na fakultní úrovni, finální výběr uchazečů ze všech fakult probíhá na OMVI rektorátu. Výsledky výběrového řízení vyhlašuje OMVI během června daného akademického roku rozesláním e-mailu vybraným uchazečům. Výběrová řízení pro Erasmus+ kreditovou mobilitu jsou vyhlašována průběžně, závisí to vždy na koordinátorovi daného projektu, výběr probíhá na úrovni rektorátu.

termín výběrového řízení termín výjezdu
Erasmus+ Výukový pobyt / Školení duben / květen následující akademický rok
Erasmus+ kreditová mobilita (mimoevropské mobility) průběžně
Seznam Erasmus+ smluv na zaměstnaneckou mobilitu

Výběrové řízení je vyhlášeno prostřednictvím hromadného e-mailu všem pracovníkům univerzity. Do stanoveného termínu je nutné podat elektronicky přihlášku přes aplikaci verso3.

Návod na přihlášení naleznete zde.

Kde hledat instituci?

 1. Aktuality na stránkach PEF MENDELU.
 2. Aktuality na stránkach OMVI.
 3. Seznam partnerských univerzit.
 4. Imotion – Erasmus Staff Mobility – široká nabídka International Weeků.
 • Mobility Agreement – zaměstnanec se domluví na termínu i aktivitách pobytu s hostitelskou institucí a sám zajistí jeho podpis (trojstranný: zaměstnanec, vedoucí pracovník a přijímací organizace).
 • Zdroje financování – nejméně 14 dní před zahájením zahraniční cesty kontaktuje koordinátorku zaměstnaneckých mobilit na OMVI (kamila.hercova@mendelu.cz), která přidělí zdroje financování.
 • Cestovní příkaz – zaměstnanec si musí podat cestovní příkaz na zahraniční cestu přes aplikaci verso3. Jakmile mu zaměstnavatel cestu schválí, s vytišteným cestovním příkazem si může na pokladně EO vyzvednout požadovanou zálohu. Je důležité znát zdroje financování). Po návratu je třeba ve stejné aplikaci vyplnit cestovní výkaz (dříve tzv. cesťák).
 • Grant Agreement – domluvení schůzky na OMVI u K. Hercové k podpisu Účastnické dohody (s sebou je třeba Návrh na vyslání, trojstranně podepsaný Mobility agreement a podepsaný cestovní příkaz.

Plnění plánu – je nutné dodržet obsah plnění výukového plánu/plánu školení včetně počtu dnů.

 • Confirmation of Teaching / Training period – na konci pobytu si jej zaměstnanec nechá od přijímající instituce potvrdit včetně po dni rozepsaných aktivit (min. 1,5h/den, min. 8 hodin/2 – 5 dnů, u mobilit delších poměrně více).
 • Cestovní výkaz – o 10 dnů po návrat v aplikaci verso3 vyplnit cestovní výkaz.
 • EU survey – po skončení mobility obdrží na email odkaz k vyplnění závěrečné zprávy.

V případě nedodržení smluvních závazků stanoví další postup Účastnická smlouva.

Kontakt

Ing. Kateřina Mlejnková
Zahraniční oddělení PEF MENDELU
Kancelář: Q1.92
Stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecká mobilita, International Week
Mgr. Kamila Hercová
Rektorát – Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI)
Kancelář: A2.80
Rektorát – Administrace Erasmus+ pobytů vyjíždějících studentů