Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se za 65 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 úspěšnými absolventy. Aktuálně studuje na PEF téměř 3000 studentů v oblastech manažersko-ekonomických a informatických, a to v českém i anglickém jazyce.

Úspěšní absolventi PEF MENDELU nacházejí uplatnění v oblasti ekonomiky, managementu, obchodu, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo jako projektanti informačních systémů. Podle průzkumu mezi absolventy nemělo 97 procent z nich problém najít si ihned po absolutoriu zaměstnání.

Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Jedna fakulta, jeden tým, společné cíle. To jsme my, to je PEF MENDELU.

PEF MENDELU v číslech

  • 2 900+ studentů
  • více než 60 let tradice
  • ∞ mnoho možností
  • 20 000+ absolventů

Mezinárodní certifikace ACCA

Bakalářský program Finance

Asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) umožňuje studentům PEF žádat o uznání tří výjimek z ACCA zkoušek již během studia bakalářského programu Finance. Jedná se o zkoušky Business and Technology, Management Accounting a Financial Accounting. Navíc po těchto prvních třech zkouškách obdržíte Diploma in Accounting and Business. Studenti navazujícího magisterského programu Účetnictví a daně, jakožto akreditovaného programu ACCA, mají jedinečnou šanci žádat o uznání dalších výjimek, a navíc získat i slevy na poplatky za uplatnění těchto výjimek. Konkrétně kromě výše již zmíněných tří zkoušek mohou žádat o Corporate and Business Law, Taxation a nově o Audit and Assurance. Aktuální magisterský program Účetnictví a daně je pro účely akreditace ACCA platný do 31. 12. 2028. 

Mezinárodní certifikace CFA

Bakalářský a navazující magisterský program Finance

Studium bakalářského a navazujícího programu Finance připravuje studenty na získání mezinárodního prestižního certifikátu CFA (úroveň III). Zkoušky mohou studenti díky akreditaci a stipendiu od CFA Institutu absolvovat zdarma.

Obsah zkoušek pro získání certifikátu pokrývá studium bakalářského a navazujícího programu Finance (specializace Investiční management) z více než 80 %. CFA (Chartered Financial Analyst) certifikát je prestižní mezinárodně uznávaná kvalifikace pro profesionály ve finančním oboru, zejména v oblasti investičního řízení a analýz.

Certifikát CFA poskytuje držitelům globální perspektivu a otevírá dveře k mezinárodním pracovním příležitostem v oblasti financí, zejména v oblasti finančního managementu. Již při studiu se studenti mohou zapojit zapojit do různých aktivit a soutěží, při kterých získají přístup k rozsáhlé síti zahraničních odborníků ve finančním odvětví, což může vést k novým pracovním příležitostem, spolupráci i sdílení zkušeností

Mezinárodní certifikace EMOS

Navazující magisterský program EMOS Ekonomické modelování a aplikovaná statistika

Mezinárodní certifikaci The European Master in Official Statistics (EMOS) získala PEF v roce 2020.

MOS představuje síť magisterských programů poskytujících postgraduální vzdělávání v oblasti oficiální statistiky na evropské úrovni. Jedná se o společný projekt univerzit a národních statistických úřadů v Evropě. Aktuálně zahrnuje síť 32 univerzit ze 17 evropských zemí, přičemž v rámci České a Slovenské republiky se jedná o celkem 2 univerzity. Avšak pouze PEF MENDELU poskytuje toto studium prezenčně a v českém jazyce.

Univerzity nabízející magisterské tituly EMOS aktivně spolupracují s národními statistickými úřady, přičemž do této spolupráce jsou zapojeni i studenti, a to formou 6týdenní praktické stáže s možností zpracování tematicky zaměřené diplomové práce. Po úspěšném ukončení studia získají absolventi certifikát EMOS vydávaný Eurostatem, díky němuž mohou nalézt uplatnění v národních či mezinárodních institucích státní správy (např. statistický úřad či centrální banka) nebo v komerčních firmách jako kvalifikovaní uživatelé dat oficiální statistiky, typicky na pozicích jako statistik expert, manažer řízení rizik, programátor analytik, datový analytik, prognostik.

Certifikace Svazu Účetních

Bakalářský program Finance a Finanční služby, navazující magisterský program Účetnictví a daně

Svaz účetních České republiky, jež je profesní organizací s celostátní působností, která sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, zaštiťuje prostřednictvím Institutu certifikace Svazu účetních ČR certifikaci účetní profese. Od září 2023 mohou studenti bakalářských programů Finance a Finanční služby a navazujícího magisterského programu Účetnictví a daně na PEF MENDELU žádat o uznání až 8 z 10 nabízených modulů certifikace. Z prvního stupně (Certifikovaný účetní) se jedná o moduly: Finanční účetnictví v České republice; Právo v podnikání; Daňový systém České republiky a Řízení výkonností. Z druhého stupně (Účetní expert) mohou být studentům uznány tyto moduly: IFRS; Finanční management; Strategický management a manažerské účetnictví a Auditing a vnitřní kontrola.

Mezinárodní akreditace ECBE

Programy Ekonomika a management

Mezinárodní akreditaci ECBE získala PEF již v roce 1996, přičemž aktuální akreditace je platná pro období 2019-2024. Tato aktivita je zcela dobrovolná a je relativně nákladná, ovšem fakulta ji bere jako součást svého komplexního úsilí o neustálé zvyšování kvality a jako formu externího hodnocení, které je podrobnější než akreditační spisy připravované pro NAÚ VŠ. Získání akreditace na dalších 5 let je potvrzením toho, že studijní programy fakulty dosahují standardní evropské úrovně a jsou kvalitativně srovnatelné se špičkovými školami v rámci EU.

Základní podněty pro další rozvoj fakulty zahrnovaly zejména potřebu upřesnění sylabů předmětů, jednoznačnému rozlišování jednotlivých úrovní studia z hlediska požadovaných výsledků učení (intended learning outcomes), větší kontrole skutečného dosahování těchto výsledků (úprava evaluačních formulářů), sjednocení systému hodnocení předmětů, a také zavedení systematického získávání zpětné vazby od zaměstnanců.

Už jen fakt, že se fakulta musela zabývat podrobným popisem standardních procedur, přispěl k lepšímu uvědomění si potenciálních problematických oblastí a oblastí, které lze dále zlepšovat, ale také oblastí, na kterých lze stavět, a které jsou aktuálně na dobré úrovni (výuka v anglickém jazyce, systém řízení fakulty, otevřenost fakulty světu apod.).

Naše ocenění

1. místo Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě 2011
1. místo Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě 2014
3. místo Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě 2011
3. místo Nejlepší ekonomická fakulta na Moravě 2014