Studenti na bakalářském stupni, kteří úspěšně absolvovali studijní pobyt (který trval více než 30 dní), jsou automaticky přijati do magisterského studia bez nutnosti složení přijímací zkoušky.

Stačí si jen podat Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na navazující magisterské studium.


Jak se přihlásit

  • Vyberte univerzitu.
  • Připravte Learning agreement proposal pro každou univerzitu.
  • Podejte v UIS elektronickou přihlášku a vytiskněte ji (Portál studenta → podání přihlášky na zahraniční pobyt).
  • Najděte si firmu/instituci, která Vás přijme na stáž.
  • Získejte od zaměstnavatele akceptační dopis.
  • Podejte si přihlášku v Kontaktním centru (e-Agenda/ Kontaktní cemtrum/ Hledám řešení/ 104_Z: Přihláška na praktickou stáž).

Kdy se přihlásit

STUDENTSKÉ MOBILTYtermín výběrového řízenítermín výjezdu
Studijní pobyty
(Erasmus+, Erasmus+ kreditová mobilita, Double degree)
13.12. 2021-26.1. 2022
květen
ZS nebo LS následujícího akademického roku
LS následujícího akademického roku
Praktické stáže
(Erasmus+, Erasmus+ Kreditová mobilita)
leden, květen
duben
zbývající část téhož akademického roku
následující akademický rok
Bilaterální dohody
(pobyty, stáže)
květen
13.12. 2021-26.1. 2022
následující kalendářní rok
zbývající část téhož kalendářního roku

Aktuality zahraničního oddělení

Newsletter – novinky o zahraničních výjezdech (přihlaste se k odběru: Osobní management – Odběr novinek – Zahraniční aktivity).