Přehled akreditovaných habilitačních oborů

  • Finance
  • Systémové inženýrství a informatika

Přehled oborů akreditovaných pro řízení ke jmenování profesorem

  • Finance
  • Systémové inženýrství a informatika

Tisk habilitačních prací a brožur

Pro tisk habilitačních prací i brožur pro habilitační řízení či řízení pro jmenování profesorem můžete využít Vydavatelství Mendelovy univerzity. Pro tisk habilitačních prací kontaktujte Mgr. Milana Hoška (milan.hosek@mendelu.cz), pro tisk brožur Zdeňka Černohlávka (zdenek.cernohlavek@mendelu.cz).