Jazykové vzdělávaní v nových akreditacích

Důraz u výuky cizích jazyků na fakultě je kladen na anglický jazyk. Páteří jazykového vzdělávání jsou předměty EBA-AJ1 Angličtina 1 (jazyková úroveň B1), EBA-AJ2 Angličtina 2 (jazyková úroveň B2/C1) a volitelném předmětu EBA-AJ3 Angličtina 3 (jazyková úroveň C1). Vedle těchto základních předmětů může student studovat např. EBN-NJ1 Němčina 1, nebo další specializované jazykové předměty z jiných studijních programů, než ve kterých je zapsaný.

Ve vyšších ročnících pak již student může nebo bude muset studovat odborné předměty přímo v anglickém jazyce, rádi bychom totiž absolventy naší fakulty co nejlépe připravili na budoucí praxi.

Garantka a koordinátorka jazykové výuky na PEF
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Q6.10
úterý 12.00-13.00, dále po domluvě

Jazykové vzdělávaní ve starých akreditacích

Povinné předměty ve studijním plánu:

Student zapsaný do programu EM nebo do programu HPS studuje dva cizí jazyky; student SI nebo programu II anglický jazyk. Pokud student neabsolvuje Obchodní korespondenci v anglickém jazyce, tak si musí zvolit jako světový jazyk právě angličtinu.

Otestujte svoje znalosti

  • Vyzkoušejte si své znalosti v testu zde.
  • Pokud nedosáhneš požadované úrovně, tak si své znalosti můžeš rozšířit v nabízených kurzech jazykovou školou.

Další možnosti studia jazyků

V případě zájmu můžete využít další kurzy (za zvýhodněné ceny)

  • Příprava na přijímací zkoušky
  • Světový jazyk
  • Zdokonalovací jazykové kurzy
  • Všeobecné jazykové kurzy
  • Mezinárodní zkouška a příprava na ně