Za účelem prezentace a diseminace výsledků výzkumu jsou pravidelně organizovány vědecké konference, které jsou místem setkání nejen vědecké komunity, ale i odborníků z praxe ze soukromé i veřejné sféry. K největším konferencím s dlouhodobou tradicí patří konference Firma a konkurenční prostředí (Enterprise and Competitive Environment), jejíž první ročník se konal v roce 1997. Od roku 2020 se nově koná pod názvem Ekonomická konkurenceschopnost a udržitelnost (Economic Competitiveness and Sustainability). Pravidelně je organizována konference PEFnet, která je zaměřena na mladé vědce (studenty doktorského studia z České republiky i ze zahraničí). Řada dalších konferencí je organizována pod záštitou ústavů reagujících na různá aktuální témata.


Přehled konferencí organizovaných na PEF MENDELU

Nadcházející

Uskutečněné