Za účelem prezentace a diseminace výsledků výzkumu jsou pravidelně organizovány vědecké konference, které jsou místem setkání nejen vědecké komunity, ale i odborníků z praxe ze soukromé i veřejné sféry. K největším konferencím s dlouhodobou tradicí patří konference Firma a konkurenční prostředí (Enterprise and Competitive Environment), jejíž první ročník se konal v roce 1997. Od roku 2020 se nově koná pod názvem Ekonomická konkurenceschopnost a udržitelnost (Economic Competitiveness and Sustainability). Pravidelně je organizována konference PEFnet, která je zaměřena na mladé vědce (studenty doktorského studia z České republiky i ze zahraničí). Od roku 2021 se na PEF pořádá i méně formální konference CryptoNight. Řada dalších konferencí je organizována pod záštitou ústavů reagujících na různá aktuální témata.


Přehled konferencí organizovaných na PEF MENDELU

Nadcházející


27th European Scientific Conference of Doctoral Students PEFnet 2023

Konference na PEF MENDELU poskytuje studentům doktorského studia z celého světa příležitost prezentovat svou práci a komunikovat s ostatními studenty a vědeckými pracovníky. Cílem konference je přivést mladé vědecké pracovníky a doktorandy ke sdílení zkušeností a originálních vědeckých příspěvků na vybraná témata týkající se ekonomických studií.

Letos už 23. listopadu. Registrujte se od 11. září! Těšit se můžete na témata jako Podnikové finance a ekonomika, Informatika a informační systémy, Ekonomika a hospodářská politika, ESG, Finance, Management, Marketing a obchod.

web PEFnet

26th International Conference Economic Competitiveness and Sustainability

Odborná konference ECOS překračuje hranice tradičních oborů a zahrnuje širokou škálu interakcí od tradičních akademických disciplín či myšlenkových škol až po realitu podnikání. Mnohé z diskutovaných otázek přinášejí inovativní myšlenky a spojují nejlepší akademické myšlení s rozvojem odborných znalostí v oblasti finančních služeb, veřejného sektoru/vlády, informačních a komunikačních technologií.

Srdečně zveme na letošní ročník 21. až 22. března. Registrujte se od 2. října! Pozvánku přijali a hlavními řeníky jsou Jarko Fidrmuc, ze Zeppelinovi univerzity a Daniel Münich z CERGE-EI.

web ECOS

Uskutečněné