V dnešním světě je velmi těžké se orientovat v nových trendech, nařízeních a aktuálním dění, které ovšem do značené míry ovlivňují nás i naše okolí. Je důležité mít připravené a motivované zaměstnance i sebe. Rádi bychom Vám nabídli své profesní znalosti, ať už jste manažer, zaměstnanec, podnik/organizace či pouze člověk, kterého toto téma zajímá. Poznatky načerpané z vlastní praxe i vědecké činnosti promítáme do svých seminářů a lektorské činnosti. Seznamte se s našimi Kurzy pro veřejnost na PEF MENDELU.


Termíny a ceny kurzů (bez DPH) v roce 2023

TErmín kurzůČas kurzůfyzicky / onlineCena
5. října9:00 – 15:00fyzicky1 290 Kč / účastník
6. října9:00 – 12:00online490 Kč / účastník
19. října9:00 – 15:00fyzicky1 290 Kč / účastník
20. října9:00 – 12:00online490 Kč / účastník
2. listopadu9:00 – 15:00fyzicky1 290 Kč / účastník

Nabídka kurzů pro veřejnost na PEF MENDELU

Jste odborníci ve svém oboru a chcete v něm začít podnikat? Ale s fungováním podniku, jeho řízením a ekonomickou stránkou podnikání jste se zatím příliš nesetkali?

Pak je kurz právě pro Vás!


Pro koho je tedy kurz vhodný?

Pro fyzické osoby, které uvažují o založení firmy (zahájení podnikání) ve svém oboru a chtějí v základech rozumět i ekonomické stránce a řízení podniku.


Obsah kurzu:
 • V kurzu se dozvíte informace o tom, jak se stát OSVČ nebo jak založit podnik.
 • Co je před zahájením podnikání třeba vyřídit, jaké existují živnosti a jaké právní formy podnikání, jaké nesou rizika a výhody. Na jaké daně se připravit.
 • Co to je majetek a kapitál podniku, v jakých účetních výkazech se vykazuje a jak si spočítat, kolik peněžních prostředků na začátek mít k dispozici.
 • Podíváme se na náklady a výnosy, hospodářský výsledek a ukážeme si, jak si spočítat, kolik a za kolik musím prodat, aby podnikání začalo vydělávat.
 • Jaké existují základní metody pro hodnocení investice a jak si spočítat, kdy se investice vrátí.
 • Podíváme se i na situaci na trhu a to, jak zhodnotit, zda podnikání najde své zákazníky.

Organizace základního kurzu:
 • Základní kurz je realizován na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 5 účastníků.
 • Časová náročnost: 6 hodin.
 • Cena: 1 290 Kč bez DPH.

Kurz je možné absolvovat i ve variantě II – jako dvoudenní.  Kdy první den probíhá Základní kurz a druhý den individuální propočty pro konkrétní podnikání. Cena dalšího dne 1 290Kč bez DPH. Ideální počet účastníků 5-7.

Nabízíme i zkrácenou verzi kurzu – online (3 hodiny):

 • V tomto případě je cena 490 Kč.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 8 účastníků.

Termíny sledujte zde na této stránce a také na Instagramu @kurzyuma, nebo na FB stránke Ústavu managementu PEF MENDELU.


Lektor kurzu

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D. studovala na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Ing.) v oboru Obchodní podnikání a na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (Ph.D.) v oboru Ekonomika a management.

Praktické zkušenosti získala např. ve společnosti Alta a.s.; spoluprací se sociálním podnikem Kolibřík; Nadací Veronika; organizací SOZE, na projektech pro základní školu Letokruh nebo jako externí lektor na B.I.B.S., a.s., Brno. Podílela se na řešení několika projektů, např. Bezodpadové řízení hotelů, Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů nebo Třetí role univerzit. Je členkou poroty soutěže udržitelného podnikání SME EnterPrize.

Dlouhodobě pracuje jako odborný asistent na Ústavu managementu PEF MENDELU, kde se podílí na výuce předmětů Management, Podniková ekonomika, Společenská odpovědnost firem a Manažerské dovednosti. Je zapojena do práce centra CSR MENDELU a podílí se na řešení projektu UNILEAD, který je zaměřen na rozvoj udržitelnosti vysokých škol.

Společenská odpovědnost a udržitelnost je v současné době velmi diskutovaným tématem. V průběhu následujících let se tzv. nefinanční reporting, ukládající vybraným firmám povinnost zveřejňovat informace, jak si v oblasti společenské odpovědnost a udržitelnosti vedou, stane běžnou záležitostí.

Nevíte, co znamenají termíny a zkratky jako CSR, ESG, cíle udržitelného rozvoje, sustainability, due diligence, CSRD a mnohé další? Chcete být lépe připraveni na budoucí standard ve společnosti nebo chcete lépe připravit Vaše zaměstnance? Pak je pro Vás tento kurz ideální. Přinese Vám základní informace o této problematice jak po teoretické, tak praktické stránce.


Organizace základního kurzu:

Kurz pro veřejnost:

 • Realizován na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 5 účastníků.
 • Cena: 1 290 Kč bez DPH.
 • Nabízíme i zkrácenou verzi kurzu (3 hodiny) online.
  • V tomto případě je cena 490 Kč.
  • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 8 účastníků.

Termíny sledujte zde na této stránce a také na Instagramu @kurzyuma, nebo na FB stránke Ústavu managementu PEF MENDELU.

Kurz pro podniky a jiné organizace:

je flexibilní, termín je určen dle dohody obou stran. Lze jej realizovat jak v prostorách daného podniku či organizace, kdy lektor přijede na určené místo, ale také na půdě MENDELU.


Lektor kurzu

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. získala vzdělání v oboru Ekonomika a management na Mendelově univerzitě v Brně, kde také působí jako docent na Ústavu Managementu Provozně ekonomické fakulty. Je lektorkou a garantkou předmětů v českém a anglickém jazyce (Společenská odpovědnost firem, Management a Seminář manažerských dovedností). Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblast společenské odpovědnosti a udržitelnosti. V tomto oboru také úspěšně obhájila habilitační práci, vedla několik národních i zahraničních projektů a publikuje odborné články. Založila Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci této činnosti pořádá odborné přednášky, diskusní setkání, exkurze, konference a charitativní akce pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Aktivně se angažuje v rozvoji udržitelnosti na vysokých školách (meziuniverzitní projekt UNILEAD). Je také lektorkou kurzů pro veřejnost a podniky/organizace ve výše zmíněných oblastech.  V roce 2019 získala Cenu rektorky za významný příspěvek v rozvoji občanské společnosti. Je také členkou poroty soutěže Top odpovědná firma a několika mezinárodních organizačních a vědeckých výborů.

Termíny konání i místo je flexibilní, dle dohody obou stran. Lze jej realizovat jak v prostorách daného podniku či organizace, kdy lektor přijede na určené místo, tak na půdě MENDELU.


Obsah kurzu:
 • Vysvětlení základních pojmů; důvody odlišné individuální motivace a chování.
 • Faktory nepůsobící jako motivace vs. skutečné motivátory: jak je rozeznat?
 • Motivace a její vliv na výkon, výkonnost, osobní zodpovědnost a odvahu při rozhodování.
 • Jak vést hloubkový rozhovor, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů jednotlivce, ukázková vyhodnocení. Techniky budování atmosféry otevřenosti a důvěry.
 • Motivační diagnostika: test, ukázkové vyhodnocení a skupinová práce; rozhovory mezi účastníky ve skupinách a moderovány lektorem.
 • Společná evaluace a nastavení dalšího postupu.

Vzdělávací cíl:
 • posílení důvěry a odvahy,
 • pochopení rozdílů v uvažování jednotlivců,
 • posílení dovedností v komunikaci o osobnějších tématech, zlepšení vzájemného porozumění členů školního či pracovního kolektivu, možnost posílení loajality, zlepšení komunikace a spolupráce.

Organizace základního kurzu:

Varianta 1: Workshop pro školní kolektivy i jednotlivce z řad pedagogů, kariérních poradců i školních psychologů.

Varianta 2: Workshop pro podniky a jiné organizace, zástupce HR oddělení, manažery menších organizací a startupů, týmové lídry.

Varianta 3: Kurz pro veřejnost dle potřeb účastníků:

 • Realizován na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 5 účastníků.
 • Cena: 1 290 Kč bez DPH.
 • Nabízíme i zkrácenou verzi kurzu (3 hodiny) online.
  • V tomto případě je cena 490 Kč.
  • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 8 účastníků.

Termíny sledujte zde na této stránce a také na Instagramu @kurzyuma, nebo na FB stránke Ústavu managementu PEF MENDELU.


Lektor kurzu

Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

Mou pracovní historii tvoří více než 20 let praxe na pozici team leadera ve skupině e.on Czech, specializace na oblasti risk managementu, krizového řízení, vymáhání pohledávek, efektivní komunikace, uplatňování motivačních principů v leadershipu, managementu změn. Nyní učím studenty na Ústavu managementu MENDELU, jsem mentorem neziskových organizací a startupů a také lektorem společnosti SANTIA.

Vždy dávám do souvislostí teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

Úspěchy v byznysové oblasti jsem měl vždy založené na respektu a lidském pohledu na jednotlivce a jejich individuální silné stránky současně doplněný o jejich využití vůči společnému cíli v rámci týmu či organizace.

Jsem absolventem doktorského studia Manažersko-ekonomického oboru na Mendelově univerzitě v Brně, spolupracovníkem řady mezinárodních projektů, např. Technical due diligence, Turecko, Řízení kreditního rizika, Švédsko, Business Continuity Management, Velká Británie. Mentor trainees, jeden z iniciátorů obsazování žen do manažerských pozic, spolugarant programu Lady.on, stoupenec tzv. results koučinku zaměřeného na prokazatelné, měřitelné a termínované výsledky.


Přihlašovací formuláře

Vstupte do světa nových dovedností a znalostí s naší širokou nabídkou kurzů pro veřejnost na PEF MENDELU. Nezáleží na tom, zda jste manažer, zaměstnanec, podnikatel nebo prostě jen zvídavý jedinec, kterého tato témata zajímají. Naše semináře vám přináší praktické informace promítnuté z vlastní praxe a vědeckého výzkumu. Připravte se na budoucnost a posuňte své dovednosti na vyšší úroveň. Zjistěte více o našich kurzech a přidejte se k nám na cestě k úspěchu!

Naše kurzy najdete také na