V dnešním světě je velmi těžké se orientovat v nových trendech, nařízeních a aktuálním dění, které ovšem do značené míry ovlivňují nás i naše okolí. Je důležité mít připravené a motivované zaměstnance i sebe. Rádi bychom Vám nabídli své profesní znalosti, ať už jste manažer, zaměstnanec, podnik/organizace či pouze člověk, kterého toto téma zajímá. Poznatky načerpané z vlastní praxe i vědecké činnosti promítáme do svých seminářů a lektorské činnosti. Seznamte se s našimi Kurzy pro veřejnost na PEF MENDELU.


Termíny a ceny kurzů (bez DPH) v roce 2024

TErmín kurzůKurzČas kurzůfyzicky / onlineCena
15. dubnaMotivační diagnostika – webinář10:00 – 13:00online490 Kč / účastníkPřihlášení
16. dubnaMotivační diagnostika 9:00 – 15:00fyzicky1 290 Kč / účastníkPřihlášení
22. květnaSpolečenská odpovědnost a udržitelnost organizací – webinář9:00 – 12:00online490 Kč / účastníkPřihlášení
23. květnaSpolečenská odpovědnost a udržitelnost organizací9:00 – 15:00fyzicky1 290 Kč / účastníkPřihlášení
5. červnaPodnikání…? Jak na to…? 9:00 – 15:00fyzicky1 290 Kč / účastníkPřihlášení
6. červnaPodnikání…? Jak na to…? – webinář9:00 – 12:00online490 Kč / účastníkPřihlášení

Nabídka kurzů pro veřejnost na PEF MENDELU

Jste odborníci ve svém oboru a chcete v něm začít podnikat? Ale s fungováním podniku, jeho řízením a ekonomickou stránkou podnikání jste se zatím příliš nesetkali?

Pak je kurz právě pro Vás!


Pro koho je tedy kurz vhodný?

Pro fyzické osoby, které uvažují o založení firmy (zahájení podnikání) ve svém oboru a chtějí v základech rozumět i ekonomické stránce a řízení podniku.


Obsah kurzu:
 • V kurzu se dozvíte informace o tom, jak se stát OSVČ nebo jak založit podnik.
 • Co je před zahájením podnikání třeba vyřídit, jaké existují živnosti a jaké právní formy podnikání, jaké nesou rizika a výhody. Na jaké daně se připravit.
 • Co to je majetek a kapitál podniku, v jakých účetních výkazech se vykazuje a jak si spočítat, kolik peněžních prostředků na začátek mít k dispozici.
 • Podíváme se na náklady a výnosy, hospodářský výsledek a ukážeme si, jak si spočítat, kolik a za kolik musím prodat, aby podnikání začalo vydělávat.
 • Jaké existují základní metody pro hodnocení investice a jak si spočítat, kdy se investice vrátí.
 • Podíváme se i na situaci na trhu a to, jak zhodnotit, zda podnikání najde své zákazníky.

Organizace základního kurzu:
 • Základní kurz je realizován na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 5 účastníků.
 • Časová náročnost: 6 hodin.
 • Cena: 1 290 Kč bez DPH.

Kurz je možné absolvovat i ve variantě II – jako dvoudenní.  Kdy první den probíhá Základní kurz a druhý den individuální propočty pro konkrétní podnikání. Cena dalšího dne 1 290Kč bez DPH. Ideální počet účastníků 5-7.

Nabízíme i zkrácenou verzi kurzu – online (3 hodiny):

 • V tomto případě je cena 490 Kč.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 8 účastníků.

Termíny sledujte zde na této stránce a také na Instagramu @kurzyuma, nebo na FB stránke Ústavu managementu PEF MENDELU.


Lektor kurzu

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.

Ing. Renata Kučerová, Ph.D. studovala na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Ing.) v oboru Obchodní podnikání a na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (Ph.D.) v oboru Ekonomika a management.

Praktické zkušenosti získala např. ve společnosti Alta a.s.; spoluprací se sociálním podnikem Kolibřík; Nadací Veronika; organizací SOZE, na projektech pro základní školu Letokruh nebo jako externí lektor na B.I.B.S., a.s., Brno. Podílela se na řešení několika projektů, např. Bezodpadové řízení hotelů, Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů nebo Třetí role univerzit. Je členkou poroty soutěže udržitelného podnikání SME EnterPrize.

Dlouhodobě pracuje jako odborný asistent na Ústavu managementu PEF MENDELU, kde se podílí na výuce předmětů Management, Podniková ekonomika, Společenská odpovědnost firem a Manažerské dovednosti. Je zapojena do práce centra CSR MENDELU a podílí se na řešení projektu UNILEAD, který je zaměřen na rozvoj udržitelnosti vysokých škol.

Společenská odpovědnost a udržitelnost, problematika ESG jsou v současné době velmi diskutovaná témata. V průběhu následujících let se tzv. nefinanční reporting, ukládající vybraným firmám povinnost zveřejňovat informace, jak si v oblasti společenské odpovědnost a udržitelnosti vedou, stane běžnou záležitostí. Na malé a střední podniky, kterých se tato legislativa přímo sice netýká, je vyvíjen tlak na dodržování principů udržitelnosti z důvodu jejich role v dodavatelsko-odběratelském řetězci.

Chcete být připraveni na nové podmínky na trhu akcentující odpovědný a udržitelný přístup? Chcete, těmto principům porozumět nebo chcete, aby je pochopili a byli s nimi srozuměni i Vaši zaměstnanci? Je pro Vás tento kurz ideální. Získáte zde základní informace a dozvíte se, jaké z toho plynou pro Vás příležitosti. Stačí je využít 😉

Co se na kurzu dozvíte?

 • Počátky historického vývoje konceptu CSR – kde a kdy to začalo, a proč o tom hovoříme dnes?
 • Vztah podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti a udržitelnosti
 • Kdo jsou to stakeholdeři?
 • Co je udržitelnost a udržitelný rozvoj?
 • Vliv iniciativ globálního a evropského charakteru, standardy, normy, směrnice
 • Modely implementace CSR
 • Trendy ve vývoji konceptu CSR
  • Ocenení v oblasti CSR a udržitelnosti
  • Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
  • Cirkulární ekonomika a Zero Waste
  • Odpovědné veřejné zadávání
  • European Green Deal (Zelená dohohda)
  • CSR rating a CSR reporting
  • ESG, směrnice CSRD a reportovací standardy ESRS
  • Směrnice o zelených tvrzení (návrh březen 2023) – Green clams
  • Digitalizace a automatizace, využívání AI za účelem udržitelnosti
  • Networking a vzájemné učení se

Organizace základního kurzu:

 1. Kurz pro veřejnost:
 • Realizován na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 5 účastníků.
 • Cena: 1 290 Kč bez DPH.
 • Nabízíme i zkrácenou verzi kurzu (3 hodiny) online.
  • V tomto případě je cena 490 Kč.
  • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 8 účastníků.

Termíny sledujte zde na této stránce a také na Instagramu @kurzyuma, nebo na FB stránke Ústavu managementu PEF MENDELU.

 1. Kurz pro podniky a jiné organizace:

je flexibilní, termín je určen dle dohody obou stran. Lze jej realizovat jak v prostorách daného podniku či organizace, kdy lektor přijede na určené místo, ale také na půdě MENDELU. Pro individuální nabídku kurzu kontaktujte lektorku sylvie.formankova@mendelu.cz


Lektor kurzu

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. získala vzdělání v oboru Ekonomika a management na Mendelově univerzitě v Brně, kde také působí jako docent na Ústavu Managementu Provozně ekonomické fakulty. Je lektorkou a garantkou předmětů v českém a anglickém jazyce (Společenská odpovědnost firem, Management a Seminář manažerských dovedností). Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblast společenské odpovědnosti a udržitelnosti. V tomto oboru také úspěšně obhájila habilitační práci, vedla několik národních i zahraničních projektů a publikuje odborné články. Založila Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci této činnosti pořádá odborné přednášky, diskusní setkání, exkurze, konference a charitativní akce pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Aktivně se angažuje v rozvoji udržitelnosti na vysokých školách (meziuniverzitní projekt UNILEAD). Je také lektorkou kurzů pro veřejnost a podniky/organizace ve výše zmíněných oblastech.  V roce 2019 získala Cenu rektorky za významný příspěvek v rozvoji občanské společnosti. Je také členkou poroty soutěže Top odpovědná firma a několika mezinárodních organizačních a vědeckých výborů.

Motivační diagnostika je manažerský nástroj. Otevírá dveře mezi zaměstnanci, vedoucími pracovníky, HR manažery, týmovými lídry, managementem. Takto vzniklý vztah zabraňuje u většiny pracovníků odchodu z organizace i v dobách krize. Využívá se tedy pro snížení míry fluktuace a posílení loajality zaměstnanců na základě posílení jejich pocitu osobní spokojenosti a motivace v týmu.
Cesta k tomu vede přes sebepoznání, identifikaci zdrojů motivace u sebe i druhých. Člověk dokáže lépe komunikovat s okolím nebo přijímat rozdílné typy osobnosti a jejich specifické chování, pokud zná sám sebe. „Dokud existuje lidstvo, existují rozdíly. Rozdíly v lidských typech lze vnímat nikoliv jako překážku, ale jako příležitost.“ (Otto Kroeger, Janet M. Thuesen)


Obsah kurzu:

Dozvíte se o principech budování úspěšné firmy, start-upu nebo obecně jakéhokoli týmu se společným cílem. Důležitým prvkem je též udržení úspěchu v čase a při růstu firmy, její postupné profesionalizaci, fázi nastavení nebo optimalizace procesů.

To vše založeno na principech viditelné firemní kultury, kde:

 • zaměstnanci si váží svých vedoucích, akceptují je, jsou vůči nim loajální a totéž očekávají od nich;
 • zaměstnanci pociťují odpovědnost za rozhodování ve firmě;
 • vzájemná komunikace mezi vedoucími a podřízenými probíhá na denní bázi a lidé se nebojí vyjádřit svůj názor a projevit nespokojenost;
 • zaměstnanci jsou loajální a setrvávají v organizaci i v období krize (míra fluktuace je na akceptovatelné, organizaci neohrožující úrovni).

Situace, kdy se motivační diagnostika využije:
 • nástup nového pracovníka, krátce po zapracování.
 • změna pracovní pozice / povýšení.
 • při potřebě posílení zaměstnanecké loajality (snížení míry fluktuace).
 • během ročního hodnocení / rozhovoru; 
 • při poskytování zpětné vazby a nastavování nových, např. ročních cílů;
 • před zařazením do významného projektu nebo jiného speciálního programu;
 • nástup nového týmového vedoucího.

Vzdělávací cíle:
 • posílení dovedností v komunikaci o osobnějších tématech, zlepšení vzájemného porozumění členů týmu, 
 • posílení loajality a tím i snížení fluktuace;
 • zlepšení komunikace a spolupráce.

Organizace základního kurzu:

Varianta 1: Workshop pro školní kolektivy i jednotlivce z řad pedagogů, kariérních poradců i školních psychologů.

Varianta 2: Workshop pro podniky a jiné organizace, zástupce HR oddělení, manažery menších organizací a startupů, týmové lídry.

Varianta 3: Kurz pro veřejnost dle potřeb účastníků:

 • Realizován na půdě Mendelovy univerzity v Brně.
 • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 5 účastníků.
 • Cena: 1 290 Kč bez DPH.
 • Nabízíme i zkrácenou verzi kurzu (3 hodiny) online.
  • V tomto případě je cena 490 Kč.
  • Pro otevření kurzu je podmínka minimálně 8 účastníků.

Termíny sledujte zde na této stránce a také na Instagramu @kurzyuma, nebo na FB stránke Ústavu managementu PEF MENDELU. je flexibilní, termín je určen dle dohody obou stran. Lze jej realizovat jak v prostorách daného podniku či organizace, kdy lektor přijede na určené místo, ale také na půdě MENDELU. Pro individuální nabídku kurzu kontaktujte lektora radovan.kozisek@mendelu.cz


Lektor kurzu

Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

Mou pracovní historii tvoří více než 20 let praxe na pozici team leadera ve skupině e.on Czech, specializace na oblasti risk managementu, krizového řízení, vymáhání pohledávek, efektivní komunikace, uplatňování motivačních principů v leadershipu, managementu změn. Nyní učím studenty na Ústavu managementu MENDELU, jsem mentorem neziskových organizací a startupů a také lektorem společnosti SANTIA.

Vždy dávám do souvislostí teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi.

Úspěchy v byznysové oblasti jsem měl vždy založené na respektu a lidském pohledu na jednotlivce a jejich individuální silné stránky současně doplněný o jejich využití vůči společnému cíli v rámci týmu či organizace.

Jsem absolventem doktorského studia Manažersko-ekonomického oboru na Mendelově univerzitě v Brně, spolupracovníkem řady mezinárodních projektů, např. Technical due diligence, Turecko, Řízení kreditního rizika, Švédsko, Business Continuity Management, Velká Británie. Mentor trainees, jeden z iniciátorů obsazování žen do manažerských pozic, spolugarant programu Lady.on, stoupenec tzv. results koučinku zaměřeného na prokazatelné, měřitelné a termínované výsledky.


Vstupte do světa nových dovedností a znalostí s naší širokou nabídkou kurzů pro veřejnost na PEF MENDELU. Nezáleží na tom, zda jste manažer, zaměstnanec, podnikatel nebo prostě jen zvídavý jedinec, kterého tato témata zajímají. Naše semináře vám přináší praktické informace promítnuté z vlastní praxe a vědeckého výzkumu. Připravte se na budoucnost a posuňte své dovednosti na vyšší úroveň. Zjistěte více o našich kurzech a přidejte se k nám na cestě k úspěchu!

Platební údaje

Příslušnou částku pošte na:

Číslo účtu: 7200310267/0100 
Variabilní symbol: 1230171
Poznámka: Název kurzu + Vaše jméno (CSR + jméno účastníka/ MOTIVACE + jméno účastníka/ PODNIKÁNÍ + jméno účastníka)