Provozně ekonomická fakulta nabízí kromě vzdelání i spoustů možností a aktivit pro studenty.

Spolky

Na fakultě se můžeš věnovat hned vícero studentským aktivitám. V první řadě tady působí fakultní spolek SU PEF MENDELU, který organizuje značnou část studentských akcí na fakultě. Pokud Ti je však fakulta malá, určitě Tě zaujme i univerzitní spolek ESN MENDELU Brno.

Spolek Studentské unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Členové Spolku Studentské Unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně svou aktivitou oživují studentský život na fakultě. Organizují akce typu Prvákoviny, Pub kvízy, Královské hry, Beerpong turnaje, aj. SU PEF sdružuje komunitu aktivních studentů, kteří mají volnou ruku v realizování svých myšlenek, dovedností a nápadů.

Nejočekávanější akcí, na kterou je celá fakulta pyšná, je Ples PEF MENDELU, který je plně organizován členy spolku, tedy studenty. Ples se každý rok odehrává v jiném duchu, ale tradičně zaujímá místo vždy na začátku března. Zahajovací předtančení studentů, bohatý program, skvělé kapely a volba krále a královny PEF MENDELU nikdy nechybí.

Rádi Tě na našich akcích uvidíme. A pokud se k nám chceš přidat, napiš nám na naší facebookové stránce.

Pokud nechceš, aby ti něco neuniklo? Sleduj nás na FB a na IG.

supef

ESN MENDELU

ESN MENDELU (Erasmus Student Network Mendelovy University) je studentská organizace, která se stará o zahraniční studenty, přijíždějící studovat na MENDELU.

Jsme otevřeni všem studentům ze všech fakult Mendelovy univerzity. Našim hlavním cílem je vytvořit mezinárodní komunitu, díky které se zahraniční studenti budou cítit vtaženi do života v České republice. Toho dosahujeme skrz různorodé akce, které pořádáme v průběhu roku.

Zahraniční studenti se mohou podílet na našich sportovních a kulturních aktivitách, na vzdělávacích akcích (Country presentation, Erasmus in Schools, Café Lingea,…) nebo se účastnit výletů po České republice i zahraničí, kde zažijí velké množství zážitků a získají přátele z celého světa.

Pokud by Tě lákalo stát se členem ESN MENDELU a být součást skvělé komunity, která zlepšuje a ulehčuje život zahraničním studentům, kontaktuj nás zde.

Pokud Tě spolek zaujal, ale máš pocit, že být členem ESN MENDELU by pro Tebe bylo příliš časově náročné, máme tu ještě jednu možnost jak se zapojit.

Představujeme Ti Buddy System. Buddíci pomáhají a podporují zahraniční studenty na MENDELU, a ulehčují jim jejich každodenní život v Brně. Můžeš si vybrat, jestli se budeš starat jen o jednoho Erasmáka, nebo rovnou třeba o tři – to záleží jen na Tobě.

Pro více informací o Buddy Systemu navštivte esnmendelu.cz nebo nás kontaktujte na hrmanager@esnmendelu.cz.

esn buddíci

Jiné studentské aktivity

Na Provozně ekonomické fakultě vydáváme vlastní časopis @pef v online formě. Představujeme v něm naše studenty, absolventy, zajímavé vědecké projekty i akce. Touto cestou se usilujeme poskytnout platformu pro studenty i zaměstnance, kteří by chtěli přispět či sdělit svůj názor. Koncept časopisu @pef volně navazuje na občasník PEF Times, který v předcovidovém období informoval o dění na fakultě.

Redakce časopisu @pef je tvořena studenty a ačkoliv se snažíme mít rozhled, nemůžeme vědět vše. Uvítáme tedy jakoukoliv pomoc, ať už se jedná o psaní článků, grafiku, komunikaci nebo cokoliv jiného, co by nám pomohlo pravidelně vydávat a neustále se zlepšovat. Proto, pokud máš zájem, neváhej a ozvi se nám na pr@pef.mendelu.cz.

Vydaná čísla @pef:

Vydaná čísla PEF Times:

Speciální vydání:

PR Crew je skupina aktivních studentů, kteří úzce spolupracují s PR oddělením fakulty. Pomáhají s pořádáním oficiálních akcí, jako je například Den otevřených dveří, Výška nanečisto, Informatika naostro, anebo prezentují fakultu na veletrzích vysokých škol. Prezentují fakultu také před studenty středních škol. Členem PR Crew se můžeš stát i Ty!

Pokud máš zájem se na těchto akcích podílet, stav se na PR oddělení (-1. patro).

Fakultní senát je samosprávný zastupitelský orgán. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty, jejíž součástí jsi i Ty. Senát má na starost například schvalovat vnitřní předpisy fakulty, rozdělení financí, podmínky pro přijetí ke studiu. Diskutuje například i návrhy studijních programů.

Akademický senát MENDELU je samosprávný zastupitelský orgán, který je zřízen a upraven vysokoškolským zákonem. Senát schvaluje například vnitřní předpisy univerzity a jejích součástí, schvaluje rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků na MENDELU.

Průběh voleb do akademického senátu, počet senátorů a poměr akademických a studentských zástupců v AS upravují příslušné vnitřní předpisy. Na naší univerzitě je AS MENDELU 32 členný. Tvoří ho 21 akademických pracovníků a 11 studentů. Každá fakulta má v senátu zastoupení čtyř akademických pracovníků a dva studenty kromě ICV, které má zastoupení jednoho akademického pracovníka a jednoho studenta.

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě. Ve více než 140 zemích a teritoriích sdružuje přes 32 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti. V Brně byl AIESEC založen v roce 1991 a nyní v něm působí okolo 20 aktivních členů. Hlavní vizí je rozšíření mezikulturního porozumění mezi mladými lidmi a rozvoj leadership schopností; toho se snaží dosáhnout skrze profesní a dobrovolnické zahraniční stáže. Kromě toho pořádají různé lokální projekty jako konferenci Symposium. AIESEC je otevřen pro všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji, jsou flexibilní, komunikativní, rádi pracují v týmu a nemají problém s kulturním porozuměním.

aiesec

Neváhej služeb poradenského centra využít, jsou tu pro Tebe!

Rekonstrukce v areálu MENDELU

Zde se dozvíte aktuální informace o rekonstrukcích areálu MENDELU, které probíhají nebo jsou naplánovány na další období.