Spolupráce

Možností spolupráce je celá řada, a jelikož má každá společnost specifické potřeby, jsme nakloněni nabídku přizpůsobit. Níže uvádíme výčet nejčastějších oblastí spolupráce:

 • Prezentace firmy v prostorách fakulty
 • Prezentace firmy formou plakátů umístěných do rámů. Plochy jsou umístěny na frekventovaných místech fakulty. Možnost výraznější prezentace v rámci vybrané učebny.
 • Spolupráce na aplikovaném výzkum a poradenství
 • Zpracování daného projektu firmy odborníky z PEF MENDELU.
 • Zprostředkování nabídek pracovních příležitostí
 • Nabídky pracovních míst (praxe/stáže/částečné úvazky/hpp) vhodných pro studenty a absolventy PEF MENDELU jsou distribuovány na nástěnky pracovních příležitostí a interním informačním systémem.
 • Přednášky a workshopy – zapojení firmy do výuky
 • Realizace přednášek odborníků na dané téma v rámci seminářů a přednášek konkrétního předmětu nebo také mimo výuku pro širokou veřejnost (studenti, absolventi, zájemci z řad studentů středních a vyšších odborných škol). Možnost využití prostor školy pro školení firem.
 • Závěrečné práce a projekty

Business Day na PEF MENDELU

Business Day je neformální setkání zástupců firem a partnerských společností s vedením PEF MENDELU, vyučujícími a akademickou obcí.

skuze je navázání hlubší spolupráce firem a PEF MENDELU v oblasti výuky a výzkumu, rozvoje praktických dovedností, podpory bakalářských a diplomových prací, nabídek pracovních stáží a zaměstnání studentům a absolventům PEF MENDELU.


Kdo se zúčastnil Business Day 2022?

 • Altas Copco Services 
 • BARCELÓ BRNO PALACE HOTEL 
 • Bioveta 
 • Coca-Colla 
 • Deckard & Penfield 
 • Deloitte 
 • Dixons Carphone CoE 
 • E.ON  
 • EPS Biotechnology
 • Eusevis 
 • FNZ 
 • Gardner Denver 
 • GreyCortex 
 • IBM 
 • KANU 
 • KB 
 • KBC 
 • Netsuite 
 • Partners 
 • PPG 
 • PwC 
 • QI 
 • Reda 
 • SAP 
 • Student Agency 
 • TDS Brno 
 • Unicorn

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
Vedoucí Oddělení Public relations
Kancelář: Q01.100