Spolupráce

Možností spolupráce s fakultou je celá řada. Firmy se mohou zapojit do systému praxí, zveřejnit pracovní nabídky, zapojit se do výuky a výzkumu nebo se zviditelnit v rámci budování značky.

  • Prezentace firmy v prostorách fakulty Prezentace firmy formou plakátů umístěných do rámů. Plochy jsou umístěny na frekventovaných místech fakulty. Možnost výraznější prezentace v rámci vybrané učebny.
  • Spolupráce na aplikovaném výzkum a poradenství Zpracování daného projektu firmy odborníky z PEF MENDELU.
  • Zprostředkování nabídek pracovních příležitostí Nabídky pracovních míst (praxe/stáže/částečné úvazky/hpp) vhodných pro studenty a absolventy PEF MENDELU jsou distribuovány na nástěnky pracovních příležitostí a interním informačním systémem.
  • Přednášky a workshopy – zapojení firmy do výuky Realizace přednášek odborníků na dané téma v rámci seminářů a přednášek konkrétního předmětu nebo také mimo výuku pro širokou veřejnost (studenti, absolventi, zájemci z řad studentů středních a vyšších odborných škol). Možnost využití prostor školy pro školení firem.

Business Day na PEF MENDELU

Business Day je neformální setkání zástupců firem a partnerských společností s vedením PEF MENDELU, vyučujícími a akademickou obcí.

Cílem setkání a vzájemné diskuze je navázání hlubší spolupráce firem a PEF MENDELU v oblasti výuky a výzkumu, rozvoje praktických dovedností, podpory bakalářských a diplomových prací, nabídek pracovních stáží a zaměstnání studentům a absolventům PEF MENDELU.


Kdo se zúčastnil Business Day 2022?

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

PR oddělení PEF MENDELU
Kancelář: Q1.101 a Q1.100 (-1 podlaží, vlevo od výtahu)