Bakalářské studium s počátkem od září 2024

Přihláška

  • Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 31. března 2024.
  • Poplatek: 600 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).

Přijímací řízení

  • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 30. dubna 2024 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
  • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z Informatiky.
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč zde v článku 4 odstavci 5.
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 31. března 2024 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku) spolu s autorizovanou konverzí dokumentů prokazující danou skutečnost (autorizovaná konverze dokumentu není třeba u certifikátu Informatiky naostro). V případě, že podáváte více žádostí o prominutí přijímací zkoušky, na různé studijní programy, zazipujte všechny do jednoho souboru. Zazipovaný soubor vložte.

Zápis do studia

  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat žádost o prodloužení tohoto termínu.
  • Zápisy do studia: od 17. června 2024 do 12. července 2024.
  • Všechny dokumenty vkládají uchazeči v elektronické podobě ke své e-přihlášce. Žádost vloží uchazeč do své e-přihlášky do sekce Dokumenty, stejným způsobem dokládá uchazeč, který není absolvent PEF, doklad o předchozím vzdělání.