Bakalářské studium s počátkem od září 2023

Přihláška

  • Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 2. dubna 2023.
Podávání přihlášek bude brzy spuštěno
  • Poplatek: 600 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).

Přijímací řízení

  • Termín přijímací zkoušky: od 11. do 28. dubna 2023 (přesný termín bude oznámen uchazeči v UIS).
  • Přijímací zkouška: Test předpokladů ke studiu. Na studijní program Administrace IS/ICT test z InformatikyVzorové přijímací testy.
  • Osvobození: více informací o možnostech osvobození od přijímací zkoušky nalezne uchazeč u jednotlivých programů níže.
  • Žádosti o osvobození: uchazeč podává do 2. dubna 2023 (žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku).

Zápis do studia

  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia (nejpozději však do 10. června). Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat do 19. června 2023 (žádost o prodloužení tohoto termínu).
  • Zápisy do studia: od 19. června 2023 do 14. července 2023.
Podpora uchazečů se specifickými potřebami Posouzení zahraničního vzdělání

Bakalářské studijní programy s počátkem studia od zimního semestru 2022

Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2023/2024 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2022/2023 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr 2022/2023 Vzorové testy – bakalářské studijní programy Vzorové testy – navazující magisterské studijní programy Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám