Bakalářské studium s počátkem od září 2024

Zápisy

Informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského studia. Pro otevření dokumentu nutno rozkliknout níže.

Informace ke stažení

Výsledky přijímacího řízení

Formulář pro podání odvolání

Zápis do studia

  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč vysvědčením včas nedisponuje, může si podat žádost o prodloužení tohoto termínu.
  • Zápisy do studia: od 17. června 2024 do 12. července 2024. Informace k zápisu do 1. ročníku bakalářského studia naleznete zde.
  • Všechny dokumenty vkládají uchazeči v elektronické podobě ke své e-přihlášce. Žádost vloží uchazeč do své e-přihlášky do sekce Dokumenty, stejným způsobem dokládá uchazeč, který není absolvent PEF, doklad o předchozím vzdělání.