Proč na PEF MENDELU?

PEFka není obyčejná fakulta, je to životní styl. Uč se, poznávej a hlavně si užij spoustu zábavy.

  • Poznej fakultu, její příjemné prostředí a přátelská atmosféra Tě vtáhnou do studentského života.
  • Praktické dovednosti jsou základ a odborníci z praxe, Ti vždy předají spoustu užitečných znalostí.
  • Vyraz do světa a poznej nová místa. Španělsko, Čína nebo Filipíny. Určitě si vybereš to pravé pro Tebe!
  • Myslíme i na pomoc ostatním, dobročinné projekty pro nás nejsou žádná neznámá.

Brno – nejlepší studentské město

Botanická zahrada a arboretum v areálu

Menza s krásným výhledem přímo v kampusu

Koleje kousek od kampusu

10 minut šalinou od hlavního nádraží

Mezinárodní certifikace ACCA

Bakalářský program Finance

Asociace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) umožňuje studentům PEF žádat o uznání tří výjimek z ACCA zkoušek již během studia bakalářského programu Finance. Jedná se o zkoušky Business and Technology, Management Accounting a Financial Accounting. Navíc po těchto prvních třech zkouškách obdržíte Diploma in Accounting and Business. Studenti navazujícího magisterského programu Účetnictví a daně, jakožto akreditovaného programu ACCA, mají jedinečnou šanci žádat o uznání dalších výjimek, a navíc získat i slevy na poplatky za uplatnění těchto výjimek. Konkrétně kromě výše již zmíněných tří zkoušek mohou žádat o Corporate and Business Law, Taxation a nově o Audit and Assurance. Aktuální magisterský program Účetnictví a daně je pro účely akreditace ACCA platný do 31. 12. 2028. 

Mezinárodní certifikace CFA

Bakalářský a navazující magisterský program Finance

Studium bakalářského a navazujícího programu Finance připravuje studenty na získání mezinárodního prestižního certifikátu CFA (úroveň III). Zkoušky mohou studenti díky akreditaci a stipendiu od CFA Institutu absolvovat zdarma.

Obsah zkoušek pro získání certifikátu pokrývá studium bakalářského a navazujícího programu Finance (specializace Investiční management) z více než 80 %. CFA (Chartered Financial Analyst) certifikát je prestižní mezinárodně uznávaná kvalifikace pro profesionály ve finančním oboru, zejména v oblasti investičního řízení a analýz.

Certifikát CFA poskytuje držitelům globální perspektivu a otevírá dveře k mezinárodním pracovním příležitostem v oblasti financí, zejména v oblasti finančního managementu. Již při studiu se studenti mohou zapojit zapojit do různých aktivit a soutěží, při kterých získají přístup k rozsáhlé síti zahraničních odborníků ve finančním odvětví, což může vést k novým pracovním příležitostem, spolupráci i sdílení zkušeností

Mezinárodní certifikace EMOS

Navazující magisterská specializace N-EAM-ENEMOS Ekonomická statistika

Mezinárodní certifikaci The European Master in Official Statistics (EMOS) získala PEF v roce 2020, přičemž aktuální certifikace je platná pro období do roku 2026.

EMOS představuje síť magisterských programů poskytujících postgraduální vzdělávání v oblasti oficiální statistiky na evropské úrovni. Jedná se o společný projekt univerzit a národních statistických úřadů v Evropě. Aktuálně zahrnuje síť 32 univerzit ze 17 evropských zemí, přičemž v rámci České a Slovenské republiky se jedná o celkem 2 univerzity. Avšak pouze PEF MENDELU poskytuje toto studium prezenčně a v českém jazyce.

Univerzity nabízející magisterské tituly EMOS aktivně spolupracují s národními statistickými úřady, přičemž do této spolupráce jsou zapojeni i studenti, a to formou 6týdenní praktické stáže s možností zpracování tematicky zaměřené diplomové práce. Po úspěšném ukončení studia získají absolventi certifikát EMOS vydávaný Eurostatem, díky němuž mohou nalézt uplatnění v národních či mezinárodních institucích státní správy (např. statistický úřad či centrální banka) nebo v komerčních firmách jako kvalifikovaní uživatelé dat oficiální statistiky, typicky na pozicích jako statistik expert, manažer řízení rizik, programátor analytik, datový analytik, prognostik.

Certifikace Svazu Účetních

Bakalářský program Finance a Finanční služby, navazující magisterský program Účetnictví a daně

Svaz účetních České republiky je profesní organizací s celostátní působností, která sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, zaštiťuje prostřednictvím Institutu certifikace Svazu účetních ČR certifikaci účetní profese. Od září 2023 mohou studenti bakalářských programů Finance a Finanční služby a navazujícího magisterského programu Účetnictví a daně na PEF MENDELU žádat o uznání až 8 z 10 nabízených modulů certifikace. Z prvního stupně (Certifikovaný účetní) se jedná o moduly: Finanční účetnictví v České republice; Právo v podnikání; Daňový systém České republiky a Řízení výkonností. Z druhého stupně (Účetní expert) mohou být studentům uznány tyto moduly: IFRS; Finanční management; Strategický management a manažerské účetnictví a Auditing a vnitřní kontrola.

Mezinárodní akreditace ECBE

Programy Ekonomika a management

Mezinárodní akreditaci ECBE získala PEF již v roce 1996, přičemž aktuální akreditace je platná pro období 2019-2024. Tato aktivita je zcela dobrovolná a je relativně nákladná, ovšem fakulta ji bere jako součást svého komplexního úsilí o neustálé zvyšování kvality a jako formu externího hodnocení, které je podrobnější než akreditační spisy připravované pro NAÚ VŠ. Získání akreditace na dalších 5 let je potvrzením toho, že studijní programy fakulty dosahují standardní evropské úrovně a jsou kvalitativně srovnatelné se špičkovými školami v rámci EU.

Základní podněty pro další rozvoj fakulty zahrnovaly zejména potřebu upřesnění sylabů předmětů, jednoznačnému rozlišování jednotlivých úrovní studia z hlediska požadovaných výsledků učení (intended learning outcomes), větší kontrole skutečného dosahování těchto výsledků (úprava evaluačních formulářů), sjednocení systému hodnocení předmětů, a také zavedení systematického získávání zpětné vazby od zaměstnanců.

Už jen fakt, že se fakulta musela zabývat podrobným popisem standardních procedur, přispěl k lepšímu uvědomění si potenciálních problematických oblastí a oblastí, které lze dále zlepšovat, ale také oblastí, na kterých lze stavět, a které jsou aktuálně na dobré úrovni (výuka v anglickém jazyce, systém řízení fakulty, otevřenost fakulty světu apod.).