Přihláška / přijímací řízení / zápis do studia

Číslo přihlášky je variabilní symbol, který najdeš v e-přihlášce.

Pokud přihlášku nezaplatíš, zruší se sama. Pokud jsi již přihlášku zaplatil, v UIS ji můžeš deaktivovat. Poplatek za přihlášku je ale bohužel nevratný.

Dokumenty zanes na studijní oddělení PEF MENDELU, které najdeš v přízemí budovy Q. Úřední hodiny a další informace nalezneš zde.

Pokud dokumenty nemůžeš přinést osobně, zašli je poštou na adresu Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova Q, přízemí.

Potřebuješ z OSP percentil 70 a to z obou částí dohromady.

Datum přijímací zkoušky se každý dozví individuálně v informačním systému tam, kde vidíš i svoji přihlášku potom, co skončí termíny pro podávání přihlášek.

Přijímačky na bakalářské studium jsou formou Testu předpokladů ke studiu (TPS). Výjimka je u studijního programu Administrace IS/ICT, kde Tě čeká test z Informatiky.

Pro přijetí na navazující studium Tě čekají přijímačky formou Testu z odborného předmětu. Odborný předmět závisí na konkrétním programu.

Více informací k přijímacím zkouškám a odkazy na vzorové testy najdeš zde.

Ne, neodečítají. Počítají se pouze správné odpovědi.

Je třeba vysvědčení poslat jako elektronicky ověřený dokument na studijní oddělení. Druhá možnost je zaslat nebo osobně přinést úředně ověřenou kopii na adresu Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova Q, přízemí.

Zápis do studia znamená, že jsi se oficiálně stal studentem MENDELU. Podepíšeš potřebné dokumenty, potvrdíš, že nastupuješ ke studiu, dozvíš se potřebné formality a necháš se vyfotit na studentský průkaz.

Studium na fakultě

Kombinovaná forma studia znamená, že máš výuku dva dny (pátek a sobota) jednou za dva 14 dní. Tato varianta je ideální, pokud chceš při studiu pracovat na plný úvazek. Při prezenční formě studuješ tak, jak si stanovíš rozvrh, Tvoje priorita je studium a máš status studenta.

Prezenční studium vyžaduje Tvoji plnou pozornost. Většinou zabere do 40 h týdně, ale záleží na Tvojí píli. V navazujícím studiu už se Ti snáz odhaduje, co od jakého předmětu čekat, takže není problém sladit studium třeba s prací na částečný úvazek.

Kombinovaná forma studia v programech Ekonomika a management na bakalářském i navazujícím magisterském stupni probíhá formou výuky v blocích, které jsou nejčastěji jednou za 14 dní v pátek a v sobotu. Studium spočívá z velké části z návštěvy těchto bloků, samostudia a případných konzultací s vyučujícími.

Pro program Administrace IS/ICT výuka v kombinované formě probíhá primárně formou samostudia a rozvrhovaných tutoriálů, které slouží pro konzultaci nastudované látky a vysvětlení klíčových témat. Tutoriály jsou rozvrhovány do 9 pracovních dnů v průběhu semestru (obvykle čtvrtek a pátek) od ranních do večerních hodin.

Akademický program je více teoretický a není tolik zaměřen na praktické dovednosti. Profesní má oproti akademickému více prakticky zaměřené předměty a zároveň spoustu hodin odborné praxe.

U profesních programů se na rozdíl od akademických předpokládá, že student neplánuje pokračovat ve studiu. Určitě to ale neznamená, že by student z profesního programu nemohl pokračovat na navazující magisterské studium.

Fakulta nově, kromě akademických programů, nabízí i profesní. Takže záleží, co za program si vybereš. Některé programy mají praxi jednu, některé dvě a některé žádnou. Proto je potřeba si projít jednotlivé studijní plány. Studijní plány nalezneš pro jednotlivé programy bakalářského studia zde a studijní plány programů navazujícího magisterského studia zde.

Během bakalářského studia máš možnost studovat jazyk Angličtina 1 až 3. Tyto předměty jsou pro některé programy povinné, pokud je povinně nemáš, můžeš si je zapsat jako volitelné. Další jazyky, které si můžeš zapsat, jsou Němčina 1 a 2. Pokud chceš během svého studia studovat více jazyků, můžeš si vybrat například z nabídky jiných fakult, zejména z FRRMS třeba španělštinu nebo francouzštinu.

V prvním semestru tvého studia na PEF Ti tvoří rozvrh fakulta. Máš přiřazenou svoji studijní skupinu a daný rozvrh a v předmětech se potkáváš se stále stejnými spolužáky. S takto daným rozvrhem se doporučuje nijak moc nemanipulovat. Od druhého semestru si svůj rozvrh tvoříš sám na základě svých potřeb a časových možností. Volíš si z dostupných časů cvičení, případně přednášek.

Studenti mají možnost během studia vycestovat do zahraničí v rámci studijních pobytů, pracovních stáží nebo bilaterálních dohod. Jedním z těchto pobytů je i program Erasmus+. Ideální semestr určený k výjezdu nalezneš pod svým studijním plánem. Více informací o dostupných zahraničních mobilitách si můžeš přečíst zde.

Aktivity

Nenech si ujít Předškolovák, kde se seznámíš s lidmi z MENDELU. Následují Prvákoviny před začátkem studia, kde se podíváš po škole a dozvíš se důležité informace. Poslední akcí, než začne škola je Poznej Brno, poznáš nejživější části Brna a hlavní pointy pro setkávání.

Na naší univerzitě máš možnost využít dvou neplacených sportovních aktivit v rámci každého stupně studia, tedy bakalářského i magisterského. Máš také možnost získat za sportovní aktivity 1 kredit. Pokud máš zájem o sportovní aktivity nad rámec dvou zmíněných, pak platíš 45 Kč/hodinu/aktivitu jednorázově na začátku semestru, tedy 540 Kč. Univerzita také studentům nabízí sportovní kurzy, např. lyžařský kurz nebo cvičení u moře.

Veškerou nabídku sportovních aktivit a jejich popis nalezneš zde.

Pokud se chceš na PEFce aktivně zapojovat a pořádat akce, máš možnost se přidat ke spolku SU PEF (Studentská unie Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně), který svou aktivitou oživuje studentský život. Organizuje např. Prvákoviny, Beerpong nebo třeba Ples PEF MENDELU.

Dalším spolkem je ESN MENDELU, který se hlavně stará o zahraniční studenty na fakultě, takže je třeba vhodný pro ty, co se chtějí zlepšit v cizím jazyce a případně zpestřit pobyt zahraničním studentům.

Další možností zapojení do fakultních aktivit je PR Crew.

Informace ke studentským aktivitám a případné kontakty nalezneš zde.

Ubytování a stravování

Fakulta má k dispozici 5 ubytovacích zařízení (3 z toho v Brně a 2 v Lednici): Koleje JAK, Koleje Akademie a Koleje Josefa Taufera. Možnosti ubytování a návod, jak na to, nalezneš na stránkách SKM zde. Pokud nepocházíš z Brna (města), můžeš zažádat i o ubytovací stipendium. Částku, která Ti bude vyplacena můžeš použít právě na zaplacení části nájemného.