Výběrové řízení na Bilaterální dohody – studijní pobyty

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení pro akademický rok 2024/25 na studijní pobyty rámci programu Bilaterálních dohod a Erasmus+ kreditová mobilita. Přihlásit se můžou pouze studenti, kteří ještě nikam nevyjeli. V programu Erasmus+ není v tomto kole možnost podávat přihlášky. 

Na výjezdy se můžete přihlásit v termínu 1. – 26. 5. 2024, písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 3.  – 7. 6. 2024. Výsledky VŘ budou vyhlášeny 30. 6. 2024  


Studenti na bakalářském stupni, kteří úspěšně absolvovali studijní pobyt (který trval více než 30 dní), jsou automaticky přijati do magisterského studia bez nutnosti složení přijímací zkoušky. Stačí si jen podat Žádost o osvobození od přijímací zkoušky na navazující magisterské studium.


Jak se přihlásit

 1. Vyberte univerzitu
 2. Připravte Learning agreement proposal pro každou univerzitu.
 3. Podejte v UIS elektronickou přihlášku (Portál studenta → podání přihlášky na zahraniční pobyt)
 1. Najděte si firmu/instituci, která Vás přijme na stáž.
 2. Získejte od zaměstnavatele akceptační dopis.
 3. Podejte si přihlášku v Kontaktním centru
  • Erasmus+ (v rámci Evropy): e-Agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 104_Z: Přihláška na praktickou stáž: nejméně 2 měsíce před plánovaným výjezdem!
  • Bilaterální dohody (mimo Evropu): e-Agenda/ Kontaktní centrum/ Hledám řešení/ 105_Z: Přihláška na praktickou stáž – Bilaterální dohody
 • Studijní průměr (30 %).
 • Jazykový test (30 %).
 • Relevantnost výběru předmětů (10%).
 • Předchozí mobilita studenta (10%).
 • Buddy system (10 %).
 • Zapojení do aktivit PEF, poslední možnost výjezdu, jazykový certifikát, dřívější zpětvzetí či nutnost prodlužování studia (10%)

Kdy se přihlásit

STUDENTSKÉ MOBILTYtermín výběrového řízenítermín výjezdu
Studijní pobyty (Erasmus+, Double degree)11. 12. 2023 – 29. 1. 2024ZS nebo LS následujícího akademického roku
Praktické stáž Erasmus+v průběhu roku, nejméně 2 měsíce před plánovaným výjezdem!
Bilaterální dohody (pobyty i stáže)11. 12. 2023 – 29. 1. 2024

1. 5. 2024 – 26. 5. 2024
zbývající část téhož kalendářního roku

následující kalendářní rok

Aktuality zahraničního oddělení

Newsletter – novinky o zahraničních výjezdech (přihlaste se k odběru: Osobní management – Odběr novinek – Zahraniční aktivity).