Organizační struktura fakulty

Děkan
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Kancelář: Q4.84
Proděkanka pro vzdělávací činnost
doc. Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Kancelář: Q4.82
Proděkan pro projektovou činnost a informační technologie
Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Kancelář: Q2.41
Proděkan pro kvalitu, strategii a akreditace
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
Kancelář: Q6.24
Proděkanka pro internacionalizaci a komunikaci
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Kancelář: Q6.38
Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium
prof. Ing. Petr David, Ph.D.
Kancelář: Q3.93
Tajemník
Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
Kancelář: Q1.82
Předseda Akademického senátu
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Kancelář: Q2.67

Děkan

Děkan
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Kancelář: Q4.84

Vedoucí děkanátu

Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
Kancelář: Q1.82

Sekretariát děkana

Markéta Jurčíková
Kancelář: Q1.80

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Petra Katolická
Kancelář: Q1.84

B-EMAJ, B-EAMA, N-EMAJ, N-EAMA, N-SIA-EIA, N-OIA

Studijní oddělení

Mgr. Alena Okrajková
Studijní referentka
Kancelář: Q1.89

B-EM-ME (prez), N-EM-ME (prez), N-EM-REO, praxe
Ing. Šárka Hodovská, DiS.
Studijní referentka
Kancelář: Q1.86

B-EM (komb), B-EAM (komb), B-AII, B-II, B-SI, B-OI, N-EM (komb), N-EAM (komb), N-II, N-SI, N-OI
Martina Karhánková
Studijní referentka
Kancelář: Q1.85

B-EM-MCR, B-EM-MO, B-EM-SE, B-HPS, B-F, B-FS, B-MOS, N-HPS, N-UAD
Eva Kloudová
Studijní referentka
Kancelář: Q1.88

B-EAM (prez) a N-EAM (prez)

Lucie Kamenická, DiS.
Studijní referentka
Kancelář: Q1.83

Doktorský typ studia

Mgr. Jana Holasová
Studijní referentka
Kancelář: Q1.89

poplatky za studium a stipendia

Úřední hodiny: středa 10:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

Zahraniční oddělení

Mgr. Irena Doubková
Kancelář: Q1.92

Studijní pobyty Erasmus+
Ing. Kateřina Mlejnková
Studijní referentka
Kancelář: Q1.92

Stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecká mobilita
Bc. Eliška Fojtíková
Kancelář: Q1.91

CEEPUS, Přijímací řízení pro studenty v anglických studijních programech
Mgr. Ludmila Nepomucká
Studijní referentka
Kancelář: Q1.91

Nostrifikace

Vedoucí oddělení Public relations

Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
Kancelář: Q01.100

Oddělení Public relations

Bc. Dominika Králiková
Kancelář: Q01.101
Mgr. Lucie Kusá
Kancelář: Q01.101

Systémoví integrátoři

Ing. Jiří Gruber
Kancelář: Q1.89
Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Kancelář: Q2.65


Ústavy PEF MENDELU