Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. Fakulta vznikla na základě vládního nařízení, které vešlo v platnost 1. září 1959. Tehdejší situace souvisela s reorganizací vysokého zemědělského školství v ČSR. Následně došlo i na změnu jména školy, zmizela z něj zmínka o lesnictví. Později zmizela i zmínka o zemědělství a dnes je PEFka jednou z pěti fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Založení Provozně ekonomické fakulty na Vysoké škole zemědělské nařízením vlády.

Začátek výstavby kolejí v Kohoutově ulici. Nově vzniklý obor Provoz a ekonomika zemědělské výroby byl následně na PEF vyučován 32 let.

Novou součástí PEF VŠZ se stalo výpočetní středisko, později nazvané jako Ústav výpočetní techniky. Následující rok byl nainstalován samočinný počítač ZPA 600.

Provozně ekonomická fakulta realizovala specializované učebny a získala novou techniku. Rozšířily se také koleje J. A. Komenského, konkrétně o blok D.

Listopadové události roku 1989 přinesly změny ve vedení školy, fakult i ve zbytku organizační struktury. Ke 30. výročí založení fakulty získal Ústavu výpočetní techniky nové osobní počítače.

Došlo ke změně v inženýrském studiu, jeho délka se ze čtyř změnila na pět let. Nově bylo zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.).

Na Provozně ekonomické fakultě se začal vyučovat Manažersko-ekonomický obor.

Na Provozně ekonomické fakultě bylo zřízeno bakalářské studium oboru Ekonomická informatika.

Vysoká škola zemědělská byla přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (MZLU). Ve stejném roce začalo inženýrské studium Sociálně ekonomického oboru.

V rámci studia Manažersko-ekonomického oboru byla otevřena specializace Evropská studia. Zároveň byla dokončena rekonstrukce budovy E, ve které PEF dříve sídlila (dnes Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity).

S výstavbou budovy Q se začalo v roce 2002. O dva roky později, tedy právě v roce 2004 byla dokončena a stala se novým sídlem Provozně ekonomické fakulty.

PEF získala akreditaci pro nové anglické studijní obory (Public Administration, Business Economics and Management, Economics of Agriculture and Food Industry nebo European Studies in Business and Economics).

Provozně ekonomická fakulta na MZLU v Brně oslavila 50. výročí svého založení. V témže roce si celá MZLU připomněla 90 let od svého založení. Při té příležitosti se uskutečnilo historicky první setkání absolventů PEF. Byla založena i Studentská unie, která začala sdružovat aktivní studenty se zájmen o dění na fakultě.

Mendelova univerzita mění po 15 letech svůj název z MZLU (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) na MENDELU (Mendelova univerzita v Brně). Provozně ekonomická fakulta v tomto roce uspořádala první ročník Business day, kterého se účastnilo 40 zástupců firem a společností, jež navázaly spolupráci s PEF. Na fakultě se pořádalo i první Mendelovo fórum. PEF zároveň poprvé získala ocenění pro nejlepší ekonomickou fakultu na Moravě.

PEF obhájila titul nejlepší „ekonomky“ na Moravě a obhájila ho i v následujících letech 2012 a 2013.

PEF opět získala v hodnocení Hospodářských novin titul nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Zároveň si letos připomněla 55. výročí svého založení.

Provozně ekonomická fakulta oslavuje 60. výročí založení, Mendelova univerzita výročí stoleté.

Currently: Instructions for setting up a project in verso3.

  1. Advanced knowledge of English.
  2. Obtain a minimum of 120 ECTS credits during the bachelor’s degree.
  3. Completed at least 80% of ECTS credits in the 1st and 2nd year of the bachelor’s degree.
  4. Students must complete the MENDELU study plan.
  5. Prepare the diploma thesis in EN, defend this diploma thesis abroad and at FBE MENDELU.
  6. The diploma thesis must meet the requirements of FBE MENDELU for diploma thesis processing.
  7. Pass the state final exam at FBE MENDELU.

PEF MENDELU se za 63 let svého fungování může pochlubit více než 20 000 absolventy. Z toho více než polovina z nich dostudovala v posledních 20 letech, kdy se počet absolventů oproti předchozím letům navýšil. Aktuálně školu navštěvuje dalších téměř 3000 studentů.

Úspěšní absolventi Provozně ekonomické fakulty nacházejí uplatnění v oblasti ekonomiky, managementu, obchodu, ve finančním sektoru, veřejné správě nebo jako projektanti informačních systémů. Zatímco průměrný plat absolventa se pohybuje okolo 25 tisíc korun, absolventi PEF nastupují do práce s průměrným platem 35 tisíc korun v oblasti ekonomie nebo až 46 tisíc korun ve sféře IT. Podle průzkumu mezi absolventy nemělo 97 procent z nich problém najít si po škole práci.

Za dobu existence se ve vedení fakulty vystřídalo 13 děkanů, posledním z nich je od února 2023 doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.