Pracovní nabídky

Zveřejňování pracovních nabídek

Zveřejňování pracovních nabídek poskytujeme pro spolupracující firmy zdarma. Nabídky (práce, stáží, brigád) jsou určeny pro současné studenty i absolventy fakulty a měly by být zaměřeny na studijní obory, které se na fakultě vyučují, tedy ekonomie a informatika.

Inzerát by měl obsahovat tyto informace: 

 • název a stručný popis zaměstnavatele a jeho činnosti
 • název pozice a její stručný popis
 • požadavky na uchazeče
 • nabízené pracovní podmínky
 • kontaktní osoba, email a telefonní číslo

Inzeráty ve formě .doc, .pdf. zasílejte na adresu prace@pef.mendelu.cz.

Na e-maily s pracovními nabídkami nemusí být z časových důvodů odpovídáno, budou však automaticky zveřejňovány, pokud nabídka odpovídá profilu PEF MENDELU. Zveřejněné inzeráty naleznete na webových stránkách fakulty, dokumentovém serveru a v papírové podobě na nástěnce pracovních nabídek v prostorách budovy Q PEF MENDELU.

Novinkou je možnost zveřejnění pracovních nabídek a stáží na FB skupině Pracovní nabídky pro PEF MENDELU, kde si můžete svou pracovní nabídku vložit i sami. Inzerát však musí být před samotným vložením schválen správcem. Podmínky vkládání:

 1. ideálně formát A4 (jpg, png) popřípadě doc. nebo png.,
 2. nabízená pracovní pozice musí být spjatá se studovanými obory na PEF MENDELU,
 3. text v nadpisu pouze oblast pracovní nabídky dle následujících kategorií:
  • *ADMINISTRATIVA*
  • *MARKETING*
  • *FINANCE*
  • *ÚČETNICTVÍ A DANĚ*
  • *IT*
  • *CESTOVNÍ RUCH*
  • *DOPRAVA A LOGISTIKA*
  • *PRODEJ A OBCHOD*
  • *HR*
  • *JINÉ*

+ možnost doplnit název pracovní pozice, odkaz na webové stránky či krátký popis nabízené pozice (maximálně 5 vět)

Za předpokladů splnění formálních náležitostí bude příspěvek schválen administrátorem.