Každý rok děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně uděluje zaměstnancům a studentům cenu profesora Sojky a cenu Tomáše Kotrby za mimořádný vědecký počin.

Oceňovaným vědeckým počinem je zejména:

  • vydání monografie nebo monografické kapitoly,
  • vydání vědeckého článku v časopise s impakt faktorem,
  • jiný mimořádný výsledek zařaditelný do Registru informací o výsledcích,
  • soubor výše uvedených výstupů.

Výsledek musí být prezentován jako výsledek dosažený na fakultě. Slavnostní předávání cen děkanem fakulty probíhá u příležitosti zasedání Vědecké rady fakulty. 


Cenu profesora Sojky v předchozích letech získali:
Uděleno v za rok
20232022Dennis Nchor
20222021autorský kolektiv, doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D., doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D., doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
20212020Ing. Jan Kolomazník, Ph.D.prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
20202019Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
20192018doc. Ing. Petr David, Ph.D.
20182017Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.
20172016Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.Ing. David Procházka, Ph.D.
20162015doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
20152014doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
prof. Milan Sojka, CSc.

23. března 1951 – 17. května 2009

Byl jeden z nejvýznamnějších ekonomických teoretiků v Česku. Od sedmdesátých let pracoval jako pedagog, později se stal vedoucím katedry institucionální ekonomie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působil také na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, ve studiích pokračoval v Itálii a v USA. Patřil k předním českým odborníkům na dějiny ekonomických teorií, zabýval se mimo jiné dílem Johna M. Keynese a jeho následovníků. Významně ovlivnil způsob výuky ekonomie v České republice po roce 1989, za vědecký přínos a publikační činnost obdržel Výroční cenu České společnosti ekonomické za rok 2008.


Cenu Tomáše Kotrby v předchozích letech získali:
Uděleno v za rok
20232022Ing. Daniel Pastorek
20222021Ing. Drahomíra Zajíčková
20212020Klára Baková
20202019Jolana Stejskalová
20192018Josef Scheuerlein
20182017Vojtěch Olbrecht
20172016Jana Laštůvková
20162015Kateřina Krchnivá
20152014Petr Koráb
Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.

12. října 1980 – 29. září 2011

Dr. Tomáš Kotrba pracoval jako lektor a výzkumný pracovník na Ústavu managementu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Jako lektor byl populární také na Vysoké škole ekonomické ve Znojmě a na dalších školách. Jako talentovaný vědec a autor publikoval řadu vědeckých prací a studií. Přes svůj mladý věk byl autorem mnoha knih a monografií zaměřených hlavně na moderní vzdělávací strategie a metody. Jeho knihy jsou vysoce respektované a populární mezi vysokoškolskými i středoškolskými učiteli. Jeho kariéra skončila náhlým a nečekaným koncem, když tragicky zahynul při nehodě při budování offshore univerzitního kampusu v Nikaragui. Nikdy na něj nezapomeneme.