Každý rok děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně uděluje zaměstnancům a studentům cenu profesora Sojky a cenu Tomáše Kotrby za mimořádný vědecký počin.

Oceňovaným vědeckým počinem je zejména:

  • vydání monografie nebo monografické kapitoly,
  • vydání vědeckého článku v časopise s impakt faktorem,
  • jiný mimořádný výsledek zařaditelný do Registru informací o výsledcích,
  • soubor výše uvedených výstupů.

Výsledek musí být prezentován jako výsledek dosažený na fakultě. Slavnostní předání cen děkanem fakulty probíhá u příležitosti každoroční fakultní konference Economic Competitiveness and Sustainability (ECOS).


Cenu profesora Sojky v předchozích letech získali:
prof. Milan Sojka, CSc.

23. března 1951 – 17. května 2009

Byl jeden z nejvýznamnějších ekonomických teoretiků v Česku. Od sedmdesátých let pracoval jako pedagog, později se stal vedoucím katedry institucionální ekonomie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působil také na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, ve studiích pokračoval v Itálii a v USA. Patřil k předním českým odborníkům na dějiny ekonomických teorií, zabýval se mimo jiné dílem Johna M. Keynese a jeho následovníků. Významně ovlivnil způsob výuky ekonomie v České republice po roce 1989, za vědecký přínos a publikační činnost obdržel Výroční cenu České společnosti ekonomické za rok 2008.


Cenu Tomáše Kotrby v předchozích letech získali:
Uděleno v za rok
20212020Klára Baková
20202019Jolana Stejskalová
20192018Josef Scheuerlein
20182017Vojtěch Olbrecht
20172016Jana Laštůvková
20162015Kateřina Krchnivá
20152014Petr Koráb
Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.

12. října 1980 – 29. září 2011

Dr. Tomáš Kotrba pracoval jako lektor a výzkumný pracovník na Ústavu managementu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Jako lektor byl populární také na Vysoké škole ekonomické ve Znojmě a na dalších školách. Jako talentovaný vědec a autor publikoval řadu vědeckých prací a studií. Přes svůj mladý věk byl autorem mnoha knih a monografií zaměřených hlavně na moderní vzdělávací strategie a metody. Jeho knihy jsou vysoce respektované a populární mezi vysokoškolskými i středoškolskými učiteli. Jeho kariéra skončila náhlým a nečekaným koncem, když tragicky zahynul při nehodě při budování offshore univerzitního kampusu v Nikaragui. Nikdy na něj nezapomeneme.