Studenti zapsaní ke studiu na Provozně ekonomické fakultě absolvují studium úspěšným složením Státní zkoušky, jejíž povinnou součástí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce. Podmínkou připuštění ke státní zkoušce je splnění všech povinností daných studijním plánem studenta a získání alespoň 180 kreditů na bakalářském studiu nebo alespoň 120 kreditů na navazujícím magisterském studiu.

Od zimního semestru 2020/2021 probíhají všechny státní zkoušky formou obhajoby závěrečné práce a následné odborné rozpravy z předmětů státní zkoušky. Odborné oblasti každého předmětu státní zkoušky jsou vymezeny tematickými celky, které vycházejí z vybraných povinných předmětů studijního plánu.

U státní zkoušky se tak odbornou rozpravou zkouší a ověřují schopnosti studentů propojit nabyté znalosti a jejich použití v širších souvislostech zejména v kontextu studentovy závěrečné práce. Státní zkouška tedy neověřuje jen mechanický výčet znalostí, ale zejména jejich pochopení, pochopení souvislostí, schopnost je aplikovat a vyvodit důsledky. Věnujte tedy mimořádnou pozornost tematickým celkům v UIS. Snažte se tematické celky spíše naučit a pochopit v odborném kontextu Vašeho odborného zaměření. Více o odborné rozpravě zde.

V původních akreditacích navazujících magisterských studijních programů Ekonomika a management, obor Manažersko-ekonomický v českém a anglickém jazyce, a Hospodářská politika a správa, musí před státní závěrečnou zkouškou studenti absolvovat ještě i dílčí státní zkoušku z Ekonomie, resp. Hospodářské politiky. Více o dílčí státní zkoušce zde.

Studenti si v semestru, kdy chtějí absolvovat státní zkoušku registrují a zapisují předmět státní bakalářské, závěrečné nebo magisterské zkoušky. V průběhu semestru si pak v období určeném harmonogramem fakulty podávají přihlášku ke státní zkoušce. Pokud se studentovi nepodaří úspěšně splnit všechny povinnosti pro připuštění ke státní zkoušce, bude mu přihláška zrušena. Předmět související se státní zkouškou si pak zapíše následující semestr. Pokud student u státní zkoušky neuspěje (neobhájí práci nebo je klasifikována odborná rozprava z nějakého předmětu státní zkoušky jako nevyhovující), může danou část nevykonané státní zkoušky konat v opravném termínu následující semestr. Více informací naleznete v čl. 21 Studijního a zkušebního řádu MENDELU.

Státní zkoušky probíhají dvakrát ročně, a to v lednu a červnu.

Zkoušení probíhá dle harmonogramu státní zkoušky. Státní zkušební komise začínají zkoušet dopoledne v 8:00 a odpoledne ve 12:00 s tím, že někdy mezi 11:00 a 12:00 má státní komise pauzu na oběd. Každý student tak v UISu nejpozději 7 dní před vlastní státní zkouškou uvidí nejen složení komise, ale i harmonogram zkoušení.

Studenti na státní zkoušce probíhající na fakultě nezajišťují občerstvení ani „dárečky“ zkušební komisi. O občerstvení se postará fakulta, abyste se mohli plně soustředit na přípravu ke státní zkoušce.

Více informací naleznou studenti v přihlášce ke státní zkoušce nebo pod svým studijním plánem v Kontrole plánu v Portálu studenta.

Přehled předmětů státní zkoušky v nových akreditacích

KódProgramPředměty státní zkoušky
B-AIIAdministrace IS/ICTObhajoba BP
Technické a systémové prostředky
Správa informačních systémů
B-EAMEkonomika a managementObhajoba BP
Ekonomie
Tematický okruh specializace
B-EAMAEconomics and ManagementDefence of the bachelor’s thesis
Economics
Management and Marketing
B-FFinanceObhajoba BP
Hospodářská politika
Finance
B-FSFinanční službyObhajoba BP
Ekonomie a finance
Finanční produkty a služby
Účetnictví a daně
B-MOSManagement obchodu a služebObhajoba BP
Podniková ekonomika
Tematický okruh specializace
B-OIOtevřená informatikaObhajoba BP
Vývoj software
Informační a komunikační technologie
N-EAMEkonomika a managementObhajoba DP
Ekonomie a ekonomika
Tematický okruh specializace
N-EAMAEconomics and ManagementDefence of the master’s thesis
Economics and Business Economics
Track
N-OIOtevřená informatikaObhajoba DP
Řízení vývoje software a služeb
Informatika
N-OIAOpen InformaticsDefence of the master’s thesis
Management of software and services development
Informatics
N-UADÚčetnictví a daněObhajoba DP
Ekonomie
Účetnictví
Daně