Relevantní dokumenty

Podnět pro zahájení disciplinárního řízení je možné podat přes „Kontaktní centrum“ v UIS po přihlášení.

Zápisy z jednání disciplinární komise

Kontakty

Zástupkyně fakulty v Etické komisi MENDELU

JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Kancelář: Q6.34