Vnitřní předpisy a další normy

B-V2204 Dean’s regulation No. 4/2022 – On criteria specification for granting scholarships B-V2202 Dean’s decree No. 2/2022 – Organisation of doctoral studies at the Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno B-V2203 Dean’s decree No. 3/2022 – Standards of educational activities in doctoral degree programmes at the Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno C-N2206 Dean’s Directive No. 6/2022 Second period of admission procedure for studies beginning in the winter semester of academic year 2022/2023 C-N2205 Dean’s Directive No. 5/2022 Programme and special committees of newly accredited study programmes at the FBE MENDELU C-N2204 Dean’s Directive No. 4/2022 Schedule of the Faculty of Business and Economics MENDELU for the academic year 2022/2023 B-V2103 Dean’s regulation No. 3/2021 – On bachelor’s and master’s theses B-V2101 Dean’s regulation No. 1/2021 – On criteria specification for granting scholarships C-N2107 Dean’s Directive No. 7/2021 Schedule of the FBE MENDELU for the academic year 2021/2022 B-S2101 Směrnice děkana č. 1/2021 – Organizační řád PEF MENDELU (účinná od 1. 5. 2021) Code of Conduct for employees, students and graduates B-V2005 Vyhláška děkana č. 5/2020 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU (účinná od 1. 11. 2020) Rules of Procedure of the Academic Senate of FBE MENDELU A-03 Election Code of AS FBE MENDELU (in effect from 06/23/2020) B-V2001 Dean’s regulation No. 1/2020 – Standards for carrying out of educational activities at FBE MENDELU B-V2002 Dean’s regulation No. 2/2020 – Organisation of studies at the FBE MENDELU Rules of Procedure of the Scientific Board of FBE MENDELU B-S1902 Směrnice děkana č. 2/2019 – Implementace mzdového předpisu univerzity na PEF (platná od 1. 1. 2020) Student Disciplinary Code of the FBE MENDELU B-S1901 Směrnice děkana č. 1/2019 – Rozvržení a evidence pracovní doby pracovníků PEF (platná od 1. 7. 2019) B-V1802 Vyhláška děkana č. 2/2018 – O poradních orgánech děkana v oblasti uskutečňování studijních programů Responsibilities of the vice-deans of the FBE MENDELU Z-02 Provozní řád střešní terasy PEF MENDELU Statute of the FBE MENDELU Study and examination order of MENDELU B-V1301 Vyhláška děkana č. 1/2013 – O režijních nákladech projektů a doplňkové činnosti B-V1101 Vyhláška děkana č. 1/2011 – O dílčích knihovnách PEF Z-01 Statut Ceny prof. Sojky za významný vědecký počin C-R1005 Rozhodnutí děkana č. 5/2010 – Stanovení cen za krátkodobé využití nebytových prostor PEF pro ostatní organizační součásti MENDELU mimo rozvrh výuky C-R1004 Rozhodnutí děkana č. 4/2010 – Likvidační komise The Scholarship and Bursary Regulations of Mendel University in Brno
C-N2201 Dean’s Directive No. 1/2022 Programme and special committees of newly accredited study programmes at the FBE MENDELU C-N2107 Dean’s Directive No. 10/2021 Dean’s Day on November 15, 2021 until 13:00 B-V2102 Dean’s regulation No. 2/2021 – On bachelor’s and master’s theses C-N2106 Dean’s Directive No. 6/2021 Programme and special committees of newly accredited study programmes at the FBE MENDELU C-N2105 Dean’s Directive No. 5/2021 Organisation of remaining part of the summer semester of the academic year 2020/2021 C-N2104 Nařízení děkana č. 4/2021 Děkanské volno 4. května 2021 od 16:45 C-N2103 Dean’s Directive No. 3/2021 Organisation of remaining classes of the summer semester of academic year 2020/2021 C-N2102 Dean’s Directive No. 2/2021 Dean’s Day on March 25, 2021 C-N2101 Dean’s Directive No. 1/2021 Organisation of the beginning of the summer semester of the academic year 2020/2021 C-N2010 Dean’s Directive No. 10/2020 Organization of the remaining part of the winter semester of the academic year 2020/2021 C-N2009 Dean’s Directive No. 9/2020 Dean’s day on November 26, 2020 B-S2008 Směrnice děkana č. 1/2020 – Upřesnění kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na PEF MENDELU (účinná od 1. 9. 2020 do 4. 2. 2021)) Dean´s Directive 8/2020 Dean´s Day on October 13, 2020 B-V2004 Dean’s regulation No. 4/2020 – On criteria specification for granting scholarships B-V2003 Dean’s regulation No. 3/2020 – On bachelor’s and master’s theses C-N2007 Nařízení děkana č. 7/2020 Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu s počátkem studia v ZS 2020/2021 Dean’s Directive No. 6/2020 Schedule of the Faculty of Business and Economics MENDELU for the academic year 2020/2021 Dean’s Directive No. 4/2020 Special ways of handing in the final thesis in the summer semester of the academic year 2019/2020 Dean’s Directive No. 5/2020 Special way of circulation of originals of the final thesis assignment in the summer semester of the academic year 2019/2020 Cancellation of the Dean’s Directive No. 1/2020 Dean’s Day on March 26 Dean’s directive No. 3/2020 Specification of the workplace within the duration of the preventive measure C-N1907 Nařízení děkana č. 7/2019 Děkanské volno 28. 11. C-N1905 Nařízení děkana č. 5/2019 Děkanské volno 3. 10. C-N1906 Nařízení děkana č. 6/2019 Děkanské volno 9. 10. B-Vzp – Vyhláška č. 4/2018 – O diplomových a bakalářských pracích (platná do 27. 8. 2019) C-N1903 Schedule of the FBE MENDELU for the academic year 2019/2020 B-V1803 Vyhláška děkana č. 3/2018 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU (účinná od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2020) B-V1902 Decree of the Dean No. 5/2018 – Criteria Specification for Granting Scholarships B-V1901 Decree of the Dean No. 1/2019 – On diploma and bachelor theses C-N1802 Nařízení děkana č. 2/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia N1803 – Nařízení děkana č. 3/2018 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2018/2019 B-V1801 Vyhláška děkana č. 1/2018 – Stanovení působnosti proděkanů PEF MENDELU (účinná do 31. 1. 2022) B-S1801 Směrnice děkana č. 1/2018 – Organizační řád PEF MENDELU (účinná od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2021) A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017 do 30.9.2019) A-03 Volební řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017) Rules of Procedure of the Academic Senate of Mendel University in Brno A-05 Jednací řád VR PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017 do 15.6.2020) Y170 – Rozhodnutí děkana č. 2/2017 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2017/2018 V200 – Vyhláška děkana č. 1/2017 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU Y160 – Rozhodnutí děkana č. 5/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y150 – Rozhodnutí děkana č. 4/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia B-Vzp – Vyhláška děkana č. 1/2016 – O diplomových a bakalářských pracích Y140 – Rozhodnutí děkana č. 3/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y130 – Rozhodnutí děkana č. 2/2016 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2016/2017 Y120 – Rozhodnutí děkana č. 1/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia A020 – Organizační řád PEF MENDELU (účinný od 7. 12. 2015 do 28.2.2018) Y110 – Rozhodnutí děkana č. 4/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia B-S1501 Směrnice děkana č. 1/2015 – O Interní grantové agentuře (platná do 31. 3. 2020) Y100 – Rozhodnutí děkana č. 3/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia Y080 – Rozhodnutí děkana č. 1/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Y090 – Rozhodnutí děkana č. 2/2015 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2015/2016 V190 – Vyhláška děkana č. 1/2015 – O upřesnění podmínek přiznávání stipendií Y070 – Rozhodnutí děkana č. 3/2014 – O osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2014/2015 V180 – Vyhláška děkana č. 1/2014 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU Y060 – Rozhodnutí děkana č. 2/2014 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Y050 – Rozhodnutí děkana č. 1/2014 – Harmonogram Provozně ekonomické fakulty MENDELU pro akademický rok 2014/2015 A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MENDELU (účinný od 19.5. 2014 do 6.12.2015) B-V1303 Vyhláška děkana č. 3/2013 – O ověřování znalostí studentů Y040 – Rozhodnutí děkana č. 2/2012 – Stanovení výše úhrady nákladů, souvisejících s organizací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem V150 – Vyhláška děkana č. 1/2012 – O programové radě, programových komisích a oborových komisích A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MENDELU (účinný od 1.3.2012 do 18.5.2014) A010 – Statut PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) A080 – Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU V065 – Vyhláška č. 3/2007 – O interní grantové agentuře A090 – Opatření č. 1/2011 – O motivačních odměnách V130 – Vyhláška č. 2/2010 – O stanovení výše a výplaty stipendií Y01 – Rozhodnutí děkana č. 1/2010 – Využití prostředků institucionální podpory (2108) V11 – Vyhláška č. 4/2009 – O Interní grantové agentuře pro rok 2010 B-Vzp – Vyhláška č. 3/2009 – o změně vyhlášky č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích ve zněnívyhlášky č. 1/2008 a vyhlášky č. 2/2008 o upřesnění podmínek uznávání předmětů. V09 – Vyhláška č. 2/2009 – O praxích v navazujícím magisterském studiu B-V0902 Vyhláška děkana č. 2/2009 – O praxích v navazujícím magisterském studiu B-V0901 Vyhláška děkana č. 1/2009 – O volbě specializace studia V08 – Vyhláška č. 1/2009 – O volbě specializace studia B-V0802 Vyhláška děkana č. 2/2008 – O upřesnění podmínek uznávání předmětů V07 – Vyhláška č. 2/2008 – O upřesnění podmínek uznávání předmětů B-Vzp – Vyhláška č. 1/2006 – O diplomových a bakalářských pracích B-Vzp – Vyhláška č. 1/2008, kterou se mění vyhláška děkana č. 1/2006, o diplomových a bakalářských pracích B-Vzp – Vyhláška č. 1/2006 – O diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou 1/2008 A06 – Stipendijní řád A03 – Volební a jednací řád AS PEF MZLU v Brně A03 – Volební a jednací řád AS PEF MZLU v Brně – původní znění 2009 A030 – Volební a jednací řád AS PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) V04 – Vyhláška č. 1/2005 – K výzkumnému záměru pro období 2005 až 2010 V03 – Vyhláška č. 1/2004 – Pravidla pro zajištění regulérnosti zkoušek V02 – Vyhláška č. 1/2003 – O programové radě a programových komisích V06 – Vyhláška č. 2/2006 – O stanovení výše a výplaty stipendií V01 – Vyhláška č. 1/2001 – Stanovení pravomocí v pracovně právních věcech a některých dalších oblastech A05 – Etický kodex A04 – Jednací řád vědecké rady A08 – Opatření – Motivační odměny za kvalifikační růst A07 – Disciplinární řád – původní znění 2009 A070 – Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) A01 – Statut Provozně ekonomické fakulty MZLU – původní znění 2009 A07 – Disciplinární řád A01 – Statut Provozně ekonomické fakulty MZLU A08 – Opatření – Motivační odměny za kvalifikační růst V06 – Vyhláška č. 2/2006 – O stanovení výše a výplaty stipendií A010 – Statut Provozně ekonomické fakulty MENDELU (neaktuální z roku 2010) V020 – Vyhláška č. 1/2003 – O programové radě a programových komisích V040 – Vyhláška č. 1/2005 – K výzkumnému záměru pro období 2005 až 2010 V010 – Vyhláška děkana č. 1/2001 – Stanovení pravomocí v pracovně právních věcech a některých dalších oblastech – zrušené A040 – Jednací řád Vědecké rady PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) A-10 Etický kodex PEF MENDELU A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MENDELU (účinný od 1.6.2010 do 29.2.2012) A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MZLU (účinný od 1.1.2007 do 31.5.2010) Směrnice o pravidlech zpracování a oběhu účetních dokladů

Dlouhodobý záměr a výroční zprávy

01 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2021 14 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2022 15 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2021 16 – Strategický záměr PEF MENDELU 2021-2025 02 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2020 03 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2019 17 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2020 04 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2018 18 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2019 05 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2017 19 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2018 06 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2016 20 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2017 23 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2015 – viz kapitola 4 07 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2015 21 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2016 10 ********** Strategický záměr a plány jeho realizace ********** 00 ********** Výroční zprávy fakulty ********** 22 – Dlouhodobý záměr PEF MENDELU 2016-2020 08 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2014 25 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2014 24 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2015 27 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2013 09 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2013 26 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2014 29 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2012 28 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2013 30 – Dlouhodobý záměr PEF MENDELU 2011 – 2015
V5 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2012 V4 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2011 V4 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2011 Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2010 Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2012 V3 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2010 V3 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2011 V2 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2009 V2 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2010 V1 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2008 V1 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2008 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 1999 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2001 Dlouhodobý záměr Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně pro období 2006-2010 Dlouhodobý záměr Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně pro období 2000-2005 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2008 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2007 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2002 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2000 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2004 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2003 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2007 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2009 Dlouhodobý záměr Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně pro období 2006-2010

Formuláře

147_Z – Request to evaluate foreign documents concerning the foreign education 170_ Z – Application for a dissertation defence 001_Z – Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia a prodloužení termínu dodání dokladu o předchozím vzdělání 141_Z – Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na navazující studium

Přijímací řízení

C-N2206 Dean’s Directive No. 6/2022 Second period of admission procedure for studies beginning in the winter semester of academic year 2022/2023 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr 2022/2023 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2021/2022 Podmínky přijetí k doktorskému studiu na PEF MENDELU pro akademický rok 2022/2023 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2022/2023 Vzorové testy – bakalářské studijní programy Vzorové testy – navazující magisterské studijní programy Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2018/2019 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2019/2020 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2021/2022 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr 2021/2022 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2020/2021 Podmínky přijetí k doktorskému studiu na PEF MENDELU pro akademický rok 2021/2022 Novela podmínek ZS 2021/2022 č. 1 Vzor testů – Navazující magisterské studijní programy Zpráva o průběhu přijímacího řízení do zimního semestru 2020/2021 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2021/2022 Podmínky přijetí k bakalářskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2020/2021 – Finance a Finanční služby Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr 2020/2021 C-N2007 Nařízení děkana č. 7/2020 Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu s počátkem studia v ZS 2020/2021 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2020/2021 Vzor testu – Informatika pro Administraci IS/ICT Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2020/2021 (novela) Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Economics and Management na PEF MENDELU pro letní semestr 2019/2020 Zpráva o průběhu přijímacího řízení od ZS 2019/2020 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2020/2021 Vzor testu – Test předpokladů ke studiu Nařízení děkana č. 4/2019 – Druhé kolo přijímacího řízení na PEF MENDELU pro zímní semestr 2019/2020 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr akad. roku 2019/2020 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2019/2020 Podmínky pro přijetí ke studiu v ZS 2019/2020 Nařízení děkana č. 7/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Nařízení děkana č. 6/2018 Přijímací komise pro přijetí k bakalářskému a magisterskému studiu na PEF MENDELU Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro ZS 2019/2020 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu v LS 2018/2019 Nařízení děkana č. 2/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studijní programy (platné od roku 2018) Nařízení děkana č. 4/2017 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Nařízení děkana č. 2/2017 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia – odborné soutěže Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2018/2019 Rozhodnutí děkana č. 1/2017 Osvobození od konání přijímací zkoušky do navazujícího studia na PEF MENDELU Podmínky pro přijetí ke studiu v LS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2016/2017 Y160 – Rozhodnutí děkana č. 5/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Y150 – Rozhodnutí děkana č. 4/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2016/2017 Y120 – Rozhodnutí děkana č. 1/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Podmínky přijetí ke studiu v nově akreditovaném navazujícím magisterském oboru „Řízení a ekonomika obchodu“ na PEF MENDELU pro zimní semestr akademického roku 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2015/2016 Y110 – Rozhodnutí děkana č. 4/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y100 – Rozhodnutí děkana č. 3/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2015/2016 Y080 – Rozhodnutí děkana č. 1/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015 Y070 – Rozhodnutí děkana č. 3/2014 – O osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2014/2015 Y060 – Rozhodnutí děkana č. 2/2014 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2014/2015 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014 Prominutí přijímacích zkoušek do bakalářského studia – zimní semestr 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2014/2015 – bakalářský studijní program Inženýrská informatika N-II – Inženýrská informatika N-SI – Ekonomická informatika Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2014/2015 Prominutí přijímacích zkoušek do bakalářského studia – letní semestr 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013 N-HPS – Makroekonomie N-EM – Business Economics N-EM – Podniková ekonomika Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2013/2014 – bakalářský studijní program Inženýrská informatika Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2012/2013 Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studijní programy (platné do 2017 včetně) Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2012/2013 – Inženýrská informatika – bakalářský studijní program Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2011/2012 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2011/2012 – 2. část Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2011/2012 – 1. část Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2011/2012 – Inženýrská informatika – bakalářský studijní program Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2011/2012 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2010/2011 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2010/2011 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2010/2011 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2009/2010 II – Informační technologie a informatika II – Automatizační a meřící technika Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2010/2011 – Inženýrská informatika – bakalářský studijní program Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2010/2011 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2009/10 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2009/2010 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2009/2010 Oznámení o přijímacím řízení do doktorských studijních programů Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2008/09 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2008/09 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2009/2010 – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program Inženýrská informatika Francouzština Ruština Španělština SII – Informatika SII – Ekonomika a management Angličtina HPS – Finance Němčina HPS – Daně a účetnictví EM – Marketing, management a ekonomicko-matematické metody EM – Ekonomika Matematika Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2009/2010 – BAKALÁŘSKÝ studijní program Inženýrská informatika Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2009/2010 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na bakalářský stupeň studia Literatura pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na bakalářský stupeň studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2008/09 Okruhy otázek k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2007/08 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2007/2008 Podmínky pro přijetí ke studiu v ZS 2008/2009 (studijní program Inženýrská informatika) Podmínky pro přijetí ke studiu v ZS 2007/2008 (studijní program Inženýrská informatika) Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru bakalářského studia – program Inženýrská informatika – obor Automatizace řízení a informatika (ZS 2007/08) Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2007/2008 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2006/07 Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru navazujícího magisterského studia (ZS 2007/08) Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru bakalářského studia (ZS 2007/08) Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2008/2009 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2006/07 Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru navazujícího magisterského studia (LS 2006/07) Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru bakalářského studia (LS 2006/07) Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2008/2009 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2007/08

Stipendia

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících duben-červen 2020 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících leden-březen 2020 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících říjen–prosinec 2019 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících červenec–září 2019 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v Brně v akademickém roce 2019/2020 Oznámení o podávání žádostí o sociální stipendia studentů PEF Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020 Oznámení o podávání žádostí o prospěchová stipendia studentů PEF MENDELU v Brně v akademickém roce 2019/2020 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících duben–červen 2019 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících leden–březen 2019 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících říjen–prosinec 2018 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících červenec–září 2018 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2018/2019 Oznámení o podávání žádostí o sociální stipendia studentů PEF MENDELU v Brně v ak. roce 2018/2019 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících duben – červen 2018 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden – březen 2018 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen – prosinec 2017 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec – září 2017 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2017/2018 Oznámení o možnosti podávání žádostí o mimořádná stipendia Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec-září 2016 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen – prosinec 2016 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden – březen 2017 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících duben – červen 2017 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2016/17 Oznámení o podávání žádostí o prospěchová stipendia studentů PEF MENDELU v ak. roce 2016/2017 Oznámení o podávání žádostí o sociální stipendia studentů PEF v ak. roce 2016/2017 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden-březen 2016 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen-prosinec 2015 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec-září 2015 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2015/2016 Sociální stipendium – informace pro studenty PEF pro podávání žádostí v akademickém roce 2015/2016 Oznámení o podávání žádosti o prospěchová stipendia v akademickém roce 2015/2016 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících duben až červen 2015 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden až březen 2015 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec až září 2014 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen až prosinec 2014 Sociální stipendium – informace pro studenty PEF Mendelovy univerzity v Brně pro podávání žádostí v akademickém roce 2014/2015 Oznámení o podávání žádosti o prospěchová stipendia studentů Provozně ekonomické fakulty MENDELU v akademickém roce 2014/2015 Rozhodnutí o přiznání ubytovacích stipendií za měsíce duben až červen 2014 Dojezdová vzdálenost 0-60 minut Rozhodnutí o přiznání ubytovacích stipendií za měsíce leden až březen 2014 Informace o ubytovacích stipendiích a poučení

Doktorská studia

Oznámení_obhajoba disertační práce_Aik Wirsbinna Oznámení_obhajoba disertační práce_Kai Renchen Oznámení_státní doktorská zkouška_Bernhard Stellner Oznámení_obhajoba disertační práce_Nico Wehrle Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Abdul Mansulu
Oznámení_obhajoba disertační práce_Yannick Tobias Jerusalem Oznámení_obhajoba disertační práce_Metin Begecarslan Oznámení_státní doktorská zkouška_Simon Luca Kropf Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Oldřich Beneš Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Tim Gaebert Oznámení_obhajoba disertační práce_Tina Krieger Oznámení_obhajoba disertační práce_Steven Rottmann Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Tina Krieger Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Ing. Jolana Stejskalová Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Ing. Blanka Kedroňová Oznámení_státní doktorská zkouška_Birgit Lehner Oznámení_státní doktorská zkouška_Elena Julia Grocholski Oznámení_státní doktorská zkouška_Beate Monika Philipps Oznámení_státní doktorská zkouška_Aik Wirsbinna Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Ing. Irena Antošová Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Haci Hasan Polat Oznámení_obhajoba disertační práce_Alexander Rene Busche Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Thomas Meixner Oznámení_obhajoba disertační práce_Michael Lang Oznámení_obhajoba disertační práce_Hildegard Liebl Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Hermann Troger Oznámení_obhajoba disertační práce_Ing. Monika Vencourová Oznámení_státní doktorská zkouška_Christine Hinrichsen Oznámení_obhajoba disertační práce_Matthias Spanic Oznámení_obhajoba disertační práce_Ing. Ivo Pisařovic Oznámení_obhajoba disertační práce_Ing. Luboš Juránek Oznámení_obhajoba disertační práce_Benjamin Lahmann Oznámení_státní doktorská zkouška_Jens Uwe Nebel Oznámení_státní doktorská zkouška_Richard Fuchsbichler Oznámení_státní doktorská zkouška_Yannick Tobias Jerusalem Oznámení_obhajoba disertační práce_Florian Steinbrenner Oznámení_obhajoba disertační práce_Manfred Schönleben Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Ing. Radka Náplavy Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Ing. Ekateriny Rusiny Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Ing. Zuzany Svobodové Oznámení_obhajoba disertační práce_Norman Hans-Peter Ubber Oznámení_státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce_Robert Glöckl Oznámení_obhajoba disertační práce_Erhard Teschl Oznámení_státní doktorská zkouška_Ronny Egli Oznámení_státní doktorská zkouška_Matthias Spanic Oznámení_státní doktorská zkouška_Philippe Marco Claus Linseis Oznámení_státní doktorská zkouška_Zdravko Tretinjak Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Christina Astrid Wiltrud Bauer Oznámení_státní doktorská zkouška_Ferdinand Ziegler Oznámení_státní doktorská zkouška_Florian Steinbrenner Oznámení_obhajoba disertační práce_Lennart Burger Oznámení_obhajoba disertační práce_Mark Nikolai Billstein Oznámení_obhajoba disertační práce_Norman Hans-Peter Ubber Oznámení_obhajoba disertační práce_Georg Rockel Oznámení_státní doktorská zkouška_Patrick Arndt Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Karl-Armin Brohm Oznámení_státní doktorská zkouška_Michael Lang Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Stefanie Eckart Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Sascha Klein Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Martin Schadler Oznámení_státní doktorská zkouška_Metin Begecarslan Oznámení_státní doktorská zkouška_Benjamin Lahmann Oznámení_státní doktorská zkouška_Alexander Rene Busche Oznámení_státní doktorská zkouška_Peter Kremeier Oznámení_státní doktorská zkouška_Nico Peter Benjamin Wehrle Oznámení_státní doktorská zkouška_Manfred Schönleben Oznámení_státní doktorská zkouška_Mark Billstein Oznámení_státní doktorská zkouška_Lennart Burger Oznámení_státní doktorská zkouška_Ing. Pavel Kostelník Oznámení_státní doktorská zkouška_Ing. Mikuláš Muroň Oznámení_státní doktorská zkouška_Ing. Jakub Machalický Oznámení_státní doktorská zkouška_Ing. Ivo Pisařovic Oznámení_státní doktorská zkouška_Kai Dominik Renchen Oznámení_státní doktorská zkouška_Norman Hans-Peter Ubber Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Helmut Markus Depfenhart Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Matthias Philipp Kunz Oznámení_státní doktorská zkouška_Jan Danz Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Jan Christoph Neumann Oznámení_státní doktorská zkouška_Steven Rottmann Oznámení_státní doktorská zkouška_Benjamin Roland Maier Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Michaela Staňková Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Dipl.-Ing. (FH) Ahmed Saeed Hameed, MSc Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Monika Vencourová Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Stefano Cantini Oznámení_obhajoba disertační práce_Sabine Abbasi Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Anna Dobešová Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Daniel Anarfi Oznámení_státní doktorská zkouška_Mgr. Hana Urbánková, DiS. Oznámení_Státní doktorská zkouška_Erhard Teschl Oznámení_Státní doktorská zkouška_Gernot Gruber Oznámení_Státní doktorská zkouška_Jan Christian Neumann Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ibrahim Musah Donkoh Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Isah Serwadda Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Jochen Nürk Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Katja Stammen Oznámení_obhajoba disertační práce_Ing. Michael Burian Oznámení_státní doktorská zkouška_Roman Teichert Oznámení_státní doktorská zkouška_Jan Danz Oznámení_státní doktorská zkouška_Kathrin Köhler Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Roman Dubový Oznámení_státní doktorská zkouška_Roxana_Anka Hinzmann Oznámení_státní doktorská zkouška_Hildegard Liebl Oznámení_státní doktorská zkouška_Elena-Daniela Sarau Oznámení_státní doktorská zkouška_Daniela Scire Oznámení_státní doktorská zkouška_Michael David Köhler Oznámení_státní doktorská zkouška_Bahri Beqiri Oznámení_státní doktorská zkouška_Sabine Abbasi Oznámení_státní doktorská zkouška_Ing. Luboš Juránek Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Josef Scheuerlein Oznámení_obhajoba disertační práce_Ing. Marcela Mucalová Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Jana Slezáková Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Rudolf_Franz_Heidu Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Mgr. Steven Van Wichelen Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. et Ing. Tomáš Vaněk Oznámení_obhajoba disertační práce_Ing. Richard Kafoněk Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Chijioke Esogwa Nwachukwu Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Isaac Kwame Essian Obeng Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Alžběta Veverková Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Lyaysan Mavlikaeva Oznámení_obhajoba disertační práce_Tina Rönnberg Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Astrida Peruthová Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Vojtěch Olbrecht Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Daniel Anarfi, MSc. Oznámení_státní doktorská zkouška_Tina Rönnberg Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Vu Hieu Minh Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Edward Kassem Oznámení_státní doktorská zkouška_Ing. David Schubert Oznámení_státní doktorská zkouška_Ing. František Ostřížek Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Michael Burian Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Lucie Formanová Oznámení_státní doktorská zkouška_obhajoba disertační práce_Ing. Zlata Kovtun Oznámení – státní doktorská zkouška – Ing. Jana Němečková Oznámení – státní doktorská zkouška – Ing. Tarish H.N. Al-Gahaifi

Vědecká rada

Volná pracovní místa

Omlouváme se, ale v současné době nejsou dostupné žádné pracovní pozice.