Academic calendar

2022/2023Teaching periodexam period
Winter semester09/12/2022 – 12/11/202212/12/2022 – 01/29/2023
Summer semester02/13/2023 – 05/14/202305/15/2023 – 07/02/2023
Detailed schedule 22/23

Forms

147_Z – Request to evaluate foreign documents concerning the foreign education 170_ Z – Application for a dissertation defence 001_Z – Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia a prodloužení termínu dodání dokladu o předchozím vzdělání 141_Z – Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na navazující studium

Admission

Vzorové testy – bakalářské studijní programy C-N2206 Dean’s Directive No. 6/2022 Second period of admission procedure for studies beginning in the winter semester of academic year 2022/2023 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr 2022/2023 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2021/2022 Podmínky přijetí k doktorskému studiu na PEF MENDELU pro akademický rok 2022/2023 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2022/2023 Vzorové testy – navazující magisterské studijní programy Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2018/2019 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2019/2020 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2021/2022 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr 2021/2022 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2021/2022 Novela podmínek ZS 2021/2022 č. 1 Podmínky přijetí k doktorskému studiu na PEF MENDELU pro akademický rok 2021/2022 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2020/2021 Vzor testů – Navazující magisterské studijní programy Zpráva o průběhu přijímacího řízení do zimního semestru 2020/2021 Vzor testu – Test předpokladů ke studiu Vzor testu – Informatika pro Administraci IS/ICT Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2020/2021 (novela) Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2020/2021 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2020/2021 C-N2007 Nařízení děkana č. 7/2020 Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu s počátkem studia v ZS 2020/2021 Podmínky přijetí k bakalářskému studiu na PEF MENDELU pro zimní semestr 2020/2021 – Finance a Finanční služby Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr 2020/2021 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Economics and Management na PEF MENDELU pro letní semestr 2019/2020 Zpráva o průběhu přijímacího řízení od ZS 2019/2020 Nařízení děkana č. 4/2019 – Druhé kolo přijímacího řízení na PEF MENDELU pro zímní semestr 2019/2020 Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro letní semestr akad. roku 2019/2020 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2019/2020 Podmínky pro přijetí ke studiu v ZS 2019/2020 Nařízení děkana č. 7/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Nařízení děkana č. 6/2018 Přijímací komise pro přijetí k bakalářskému a magisterskému studiu na PEF MENDELU Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na PEF MENDELU pro ZS 2019/2020 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu v LS 2018/2019 Nařízení děkana č. 2/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2017/2018 Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studijní programy (platné do 2017 včetně) Zkušební okruhy a doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro navazující magisterské studijní programy (platné od roku 2018) Nařízení děkana č. 4/2017 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Nařízení děkana č. 2/2017 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia – odborné soutěže Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu v LS 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2015/2016 Rozhodnutí děkana č. 1/2017 Osvobození od konání přijímací zkoušky do navazujícího studia na PEF MENDELU Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2016/2017 N-HPS – Makroekonomie N-EM – Business Economics N-EM – Podniková ekonomika N-II – Inženýrská informatika N-SI – Ekonomická informatika Y160 – Rozhodnutí děkana č. 5/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Y150 – Rozhodnutí děkana č. 4/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2016/2017 Podmínky přijetí ke studiu v nově akreditovaném navazujícím magisterském oboru „Řízení a ekonomika obchodu“ na PEF MENDELU pro zimní semestr akademického roku 2016/2017 Y120 – Rozhodnutí děkana č. 1/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y110 – Rozhodnutí děkana č. 4/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y100 – Rozhodnutí děkana č. 3/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2015/2016 Y070 – Rozhodnutí děkana č. 3/2014 – O osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2014/2015 Y080 – Rozhodnutí děkana č. 1/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2014/2015 Y060 – Rozhodnutí děkana č. 2/2014 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2014/2015 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2014/2015 Prominutí přijímacích zkoušek do bakalářského studia – zimní semestr 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2013/2014 – bakalářský studijní program Inženýrská informatika Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2014/2015 – bakalářský studijní program Inženýrská informatika Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2012/2013 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2013/2014 Prominutí přijímacích zkoušek do bakalářského studia – letní semestr 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2012/2013 – Inženýrská informatika – bakalářský studijní program Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2011/2012 – 2. část Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2011/2012 – 1. část Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2011/2012 – Inženýrská informatika – bakalářský studijní program Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2011/2012 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2010/2011 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2011/2012 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2010/2011 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2012/2013 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2009/2010 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2010/2011 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2010/2011 – Inženýrská informatika – bakalářský studijní program Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2010/2011 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2009/2010 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2010/2011 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2009/10 II – Informační technologie a informatika II – Automatizační a meřící technika Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2008/09 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na bakalářský stupeň studia Oznámení o přijímacím řízení do doktorských studijních programů Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2009/2010 Literatura pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2009/2010 – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program Inženýrská informatika Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2009/2010 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2009/2010 – BAKALÁŘSKÝ studijní program Inženýrská informatika Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na bakalářský stupeň studia Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2007/08 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2008/09 Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2007/2008 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2008/2009 Podmínky pro přijetí ke studiu v ZS 2008/2009 (studijní program Inženýrská informatika) Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2007/08 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2008/09 Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2007/2008 Podmínky pro přijetí ke studiu v ZS 2007/2008 (studijní program Inženýrská informatika) Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru bakalářského studia – program Inženýrská informatika – obor Automatizace řízení a informatika (ZS 2007/08) Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru bakalářského studia (LS 2006/07) Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru navazujícího magisterského studia (LS 2006/07) Zpráva o průběhu přijímacího řízení do LS 2006/07 Okruhy otázek k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia Podmínky pro přijetí ke studiu v letním semestru 2008/2009 Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru bakalářského studia (ZS 2007/08) Zápis z jednání přijímací komise – přijetí studentů do prvního semestru navazujícího magisterského studia (ZS 2007/08) Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2006/07 Němčina EM – Ekonomika EM – Marketing, management a ekonomicko-matematické metody HPS – Daně a účetnictví HPS – Finance SII – Ekonomika a management SII – Informatika Španělština Ruština Francouzština Angličtina Matematika


Scholarship

Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících duben-červen 2020 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících leden-březen 2020 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících říjen–prosinec 2019 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících červenec–září 2019 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v Brně v akademickém roce 2019/2020 Oznámení o podávání žádostí o sociální stipendia studentů PEF Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020 Oznámení o podávání žádostí o prospěchová stipendia studentů PEF MENDELU v Brně v akademickém roce 2019/2020 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících duben–červen 2019 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících leden–březen 2019 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících říjen–prosinec 2018 Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia v měsících červenec–září 2018 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2018/2019 Oznámení o podávání žádostí o sociální stipendia studentů PEF MENDELU v Brně v ak. roce 2018/2019 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících duben – červen 2018 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden – březen 2018 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen – prosinec 2017 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec – září 2017 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2015/2016 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2017/2018 Oznámení o možnosti podávání žádostí o mimořádná stipendia Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících duben – červen 2017 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden – březen 2017 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen – prosinec 2016 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec-září 2016 Oznámení o vyplacení prospěchových stipendií studentům PEF MENDELU v akademickém roce 2016/17 Oznámení o podávání žádostí o prospěchová stipendia studentů PEF MENDELU v ak. roce 2016/2017 Oznámení o podávání žádostí o sociální stipendia studentů PEF v ak. roce 2016/2017 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden-březen 2016 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen-prosinec 2015 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec-září 2015 Sociální stipendium – informace pro studenty PEF pro podávání žádostí v akademickém roce 2015/2016 Oznámení o podávání žádosti o prospěchová stipendia v akademickém roce 2015/2016 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících duben až červen 2015 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících leden až březen 2015 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících červenec až září 2014 Rozhodnutí o přiznání ubyt. stip. v měsících říjen až prosinec 2014 Sociální stipendium – informace pro studenty PEF Mendelovy univerzity v Brně pro podávání žádostí v akademickém roce 2014/2015 Oznámení o podávání žádosti o prospěchová stipendia studentů Provozně ekonomické fakulty MENDELU v akademickém roce 2014/2015 Rozhodnutí o přiznání ubytovacích stipendií za měsíce duben až červen 2014 Dojezdová vzdálenost 0-60 minut Rozhodnutí o přiznání ubytovacích stipendií za měsíce leden až březen 2014 Informace o ubytovacích stipendiích a poučení

Strategic plan & Annual reports

01 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2021 14 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2022 15 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2021 16 – Strategický záměr PEF MENDELU 2021-2025 02 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2020 03 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2019 17 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2020 04 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2018 05 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2017 00 ********** Výroční zprávy fakulty ********** 06 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2016 07 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2015 08 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2014 09 – Výroční zpráva o činnosti PEF MENDELU 2013 10 ********** Strategický záměr a plány jeho realizace ********** 18 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2019 19 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2018 20 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2017 21 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2016 22 – Dlouhodobý záměr PEF MENDELU 2016-2020 23 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2015 – viz kapitola 4 24 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2015 25 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2014 26 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2014 27 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2013 28 – Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2013 29 – Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2012 30 – Dlouhodobý záměr PEF MENDELU 2011 – 2015
V5 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2012 V4 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2011 V1 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2008 Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2010 V4 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2011 V3 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2010 V2 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2009 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2011 V3 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2010 V2 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MENDELU za rok 2009 V1 – Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2008 Plnění Dlouhodobého záměru v roce 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2007 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2003 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2004 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2000 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2002 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2007 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2008 Dlouhodobý záměr Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně pro období 2000-2005 Dlouhodobý záměr Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně pro období 2006-2010 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 2001 Výroční zpráva o činnosti Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně za rok 1999 Aktualizace dlouhodobého záměru PEF na rok 2009 Dlouhodobý záměr Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně pro období 2006-2010

Internal regulations & Other internal standards

B-V2204 Dean’s regulation No. 4/2022 – On criteria specification for granting scholarships B-V2203 Dean’s decree No. 3/2022 – Standards of educational activities in doctoral degree programmes at the Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno B-V2202 Dean’s decree No. 2/2022 – Organisation of doctoral studies at the Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno C-N2206 Dean’s Directive No. 6/2022 Second period of admission procedure for studies beginning in the winter semester of academic year 2022/2023 C-N2204 Dean’s Directive No. 4/2022 Schedule of the Faculty of Business and Economics MENDELU for the academic year 2022/2023 C-N2205 Dean’s Directive No. 5/2022 Programme and special committees of newly accredited study programmes at the FBE MENDELU B-V2201 Vyhláška děkana č. 1/2022 – Stanovení působnosti proděkanů PEF MENDELU B-V2103 Dean’s regulation No. 3/2021 – On bachelor’s and master’s theses B-V2101 Dean’s regulation No. 1/2021 – On criteria specification for granting scholarships C-N2107 Dean’s Directive No. 7/2021 Schedule of the FBE MENDELU for the academic year 2021/2022 B-S2101 Směrnice děkana č. 1/2021 – Organizační řád PEF MENDELU (účinná od 1. 5. 2021) A-10 Etický kodex MENDELU A-06 Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 2. 2020) A-02 Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 19. 8. 2020) B-S2008 Směrnice děkana č. 1/2020 – Upřesnění kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na PEF MENDELU (účinná od 1. 9. 2020) B-V2005 Vyhláška děkana č. 5/2020 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU (účinná od 1. 11. 2020) A-04 Jednací řád AS PEF MENDELU (účinný od 1. 11. 2020) A-03 Election Code of AS FBE MENDELU (in effect from 06/23/2020) B-V2002 Dean’s regulation No. 2/2020 – Organisation of studies at the FBE MENDELU B-V2001 Dean’s regulation No. 1/2020 – Standards for carrying out of educational activities at FBE MENDELU A-05 Jednací řád VR PEF MENDELU (účinný od 16.6.2020) A-01 Statut PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017) A-04 Jednací řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017) A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.10.2019) B-S1901 Směrnice děkana č. 1/2019 – Rozvržení a evidence pracovní doby pracovníků PEF (platná od 1. 7. 2019) B-S1902 Směrnice děkana č. 2/2019 – Implementace mzdového předpisu univerzity na PEF (platná od 1. 1. 2020) B-V1101 Vyhláška děkana č. 1/2011 – O dílčích knihovnách PEF B-V1301 Vyhláška děkana č. 1/2013 – O režijních nákladech projektů a doplňkové činnosti B-V1802 Vyhláška děkana č. 2/2018 – O poradních orgánech děkana v oblasti uskutečňování studijních programů C-R1004 Rozhodnutí děkana č. 4/2010 – Likvidační komise C-R1005 Rozhodnutí děkana č. 5/2010 – Stanovení cen za krátkodobé využití nebytových prostor PEF pro ostatní organizační součásti MENDELU mimo rozvrh výuky Z-01 Statut Ceny prof. Sojky za významný vědecký počin Z-02 Provozní řád střešní terasy PEF MENDELU B-S1501 Směrnice děkana č. 1/2015 – O Interní grantové agentuře
C-N2107 Dean’s Directive No. 10/2021 Dean’s Day on November 15, 2021 until 13:00 C-N2201 Dean’s Directive No. 1/2022 Programme and special committees of newly accredited study programmes at the FBE MENDELU B-V1801 Vyhláška děkana č. 1/2018 – Stanovení působnosti proděkanů PEF MENDELU (účinná do 31. 1. 2022) C-N2106 Dean’s Directive No. 6/2021 Programme and special committees of newly accredited study programmes at the FBE MENDELU B-Vzp – Vyhláška č. 4/2018 – O diplomových a bakalářských pracích (platná do 27. 8. 2019) B-V2102 Dean’s regulation No. 2/2021 – On bachelor’s and master’s theses Dean’s Directive No. 6/2020 Schedule of the Faculty of Business and Economics MENDELU for the academic year 2020/2021 B-V2003 Dean’s regulation No. 3/2020 – On bachelor’s and master’s theses B-V2004 Dean’s regulation No. 4/2020 – On criteria specification for granting scholarships C-N2105 Dean’s Directive No. 5/2021 Organisation of remaining part of the summer semester of the academic year 2020/2021 C-N2103 Dean’s Directive No. 3/2021 Organisation of remaining classes of the summer semester of academic year 2020/2021 C-N2104 Nařízení děkana č. 4/2021 Děkanské volno 4. května 2021 od 16:45 B-S1801 Směrnice děkana č. 1/2018 – Organizační řád PEF MENDELU (účinná od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2021) C-N2010 Dean’s Directive No. 10/2020 Organization of the remaining part of the winter semester of the academic year 2020/2021 C-N2101 Dean’s Directive No. 1/2021 Organisation of the beginning of the summer semester of the academic year 2020/2021 C-N2102 Dean’s Directive No. 2/2021 Dean’s Day on March 25, 2021 A-05 Jednací řád VR PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017 do 15.6.2020) A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MZLU (účinný od 1.1.2007 do 31.5.2010) A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MENDELU (účinný od 1.6.2010 do 29.2.2012) A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MENDELU (účinný od 1.3.2012 do 18.5.2014) A020 – Organizační řád Provozně ekonomické fakulty MENDELU (účinný od 19.5. 2014 do 6.12.2015) A020 – Organizační řád PEF MENDELU (účinný od 7. 12. 2015 do 28.2.2018) C-N2009 Dean’s Directive No. 9/2020 Dean’s day on November 26, 2020 B-V1803 Vyhláška děkana č. 3/2018 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU (účinná od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2020) C-N2007 Nařízení děkana č. 7/2020 Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu s počátkem studia v ZS 2020/2021 Dean´s Directive 8/2020 Dean´s Day on October 13, 2020 A-03 Volební řád AS PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017) Dean’s directive No. 3/2020 Specification of the workplace within the duration of the preventive measure C-N1903 Schedule of the FBE MENDELU for the academic year 2019/2020 B-V1902 Decree of the Dean No. 5/2018 – Criteria Specification for Granting Scholarships B-V1901 Decree of the Dean No. 1/2019 – On diploma and bachelor theses B-V1303 Vyhláška děkana č. 3/2013 – O ověřování znalostí studentů B-V0902 Vyhláška děkana č. 2/2009 – O praxích v navazujícím magisterském studiu B-V0901 Vyhláška děkana č. 1/2009 – O volbě specializace studia B-V0802 Vyhláška děkana č. 2/2008 – O upřesnění podmínek uznávání předmětů Dean’s Directive No. 5/2020 Special way of circulation of originals of the final thesis assignment in the summer semester of the academic year 2019/2020 Dean’s Directive No. 4/2020 Special ways of handing in the final thesis in the summer semester of the academic year 2019/2020 Cancellation of the Dean’s Directive No. 1/2020 Dean’s Day on March 26 C-N1802 Nařízení děkana č. 2/2018 Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia A-10 Etický kodex PEF MENDELU A-07 Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný od 1.9.2017 do 30.9.2019) C-N1907 Nařízení děkana č. 7/2019 Děkanské volno 28. 11. C-N1906 Nařízení děkana č. 6/2019 Děkanské volno 9. 10. C-N1905 Nařízení děkana č. 5/2019 Děkanské volno 3. 10. B-Vzp – Vyhláška č. 1/2008, kterou se mění vyhláška děkana č. 1/2006, o diplomových a bakalářských pracích B-Vzp – Vyhláška č. 1/2006 – O diplomových a bakalářských pracích ve znění změn provedených vyhláškou 1/2008 B-Vzp – Vyhláška č. 3/2009 – o změně vyhlášky č. 1/2006 o diplomových a bakalářských pracích ve zněnívyhlášky č. 1/2008 a vyhlášky č. 2/2008 o upřesnění podmínek uznávání předmětů. B-Vzp – Vyhláška č. 1/2006 – O diplomových a bakalářských pracích B-Vzp – Vyhláška děkana č. 1/2016 – O diplomových a bakalářských pracích N1803 – Nařízení děkana č. 3/2018 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2018/2019 A070 – Disciplinární řád PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) A040 – Jednací řád Vědecké rady PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) A030 – Volební a jednací řád AS PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) A010 – Statut PEF MENDELU (účinný do 31.8.2017) Y170 – Rozhodnutí děkana č. 2/2017 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2017/2018 V200 – Vyhláška děkana č. 1/2017 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU Y160 – Rozhodnutí děkana č. 5/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y150 – Rozhodnutí děkana č. 4/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia Y140 – Rozhodnutí děkana č. 3/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y130 – Rozhodnutí děkana č. 2/2016 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2016/2017 Y120 – Rozhodnutí děkana č. 1/2016 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Y090 – Rozhodnutí děkana č. 2/2015 – Harmonogram PEF MENDELU pro akademický rok 2015/2016 V010 – Vyhláška děkana č. 1/2001 – Stanovení pravomocí v pracovně právních věcech a některých dalších oblastech – zrušené Y110 – Rozhodnutí děkana č. 4/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia V150 – Vyhláška děkana č. 1/2012 – O programové radě, programových komisích a oborových komisích Y040 – Rozhodnutí děkana č. 2/2012 – Stanovení výše úhrady nákladů, souvisejících s organizací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem V180 – Vyhláška děkana č. 1/2014 – O finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF MENDELU V190 – Vyhláška děkana č. 1/2015 – O upřesnění podmínek přiznávání stipendií Y100 – Rozhodnutí děkana č. 3/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia Y070 – Rozhodnutí děkana č. 3/2014 – O osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro letní semestr akademického roku 2014/2015 Y080 – Rozhodnutí děkana č. 1/2015 – Osvobození od přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Y060 – Rozhodnutí děkana č. 2/2014 – Osvobození od přijímací zkoušky do bakalářského studia pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 Y050 – Rozhodnutí děkana č. 1/2014 – Harmonogram Provozně ekonomické fakulty MENDELU pro akademický rok 2014/2015 V040 – Vyhláška č. 1/2005 – K výzkumnému záměru pro období 2005 až 2010 V020 – Vyhláška č. 1/2003 – O programové radě a programových komisích A010 – Statut Provozně ekonomické fakulty MENDELU (neaktuální z roku 2010) A080 – Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU V065 – Vyhláška č. 3/2007 – O interní grantové agentuře V130 – Vyhláška č. 2/2010 – O stanovení výše a výplaty stipendií A090 – Opatření č. 1/2011 – O motivačních odměnách V11 – Vyhláška č. 4/2009 – O Interní grantové agentuře pro rok 2010 V06 – Vyhláška č. 2/2006 – O stanovení výše a výplaty stipendií A08 – Opatření – Motivační odměny za kvalifikační růst Y01 – Rozhodnutí děkana č. 1/2010 – Využití prostředků institucionální podpory (2108) A03 – Volební a jednací řád AS PEF MZLU v Brně A01 – Statut Provozně ekonomické fakulty MZLU A07 – Disciplinární řád A03 – Volební a jednací řád AS PEF MZLU v Brně – původní znění 2009 A01 – Statut Provozně ekonomické fakulty MZLU – původní znění 2009 A07 – Disciplinární řád – původní znění 2009 V09 – Vyhláška č. 2/2009 – O praxích v navazujícím magisterském studiu V08 – Vyhláška č. 1/2009 – O volbě specializace studia V07 – Vyhláška č. 2/2008 – O upřesnění podmínek uznávání předmětů V06 – Vyhláška č. 2/2006 – O stanovení výše a výplaty stipendií V04 – Vyhláška č. 1/2005 – K výzkumnému záměru pro období 2005 až 2010 V03 – Vyhláška č. 1/2004 – Pravidla pro zajištění regulérnosti zkoušek V02 – Vyhláška č. 1/2003 – O programové radě a programových komisích V01 – Vyhláška č. 1/2001 – Stanovení pravomocí v pracovně právních věcech a některých dalších oblastech A08 – Opatření – Motivační odměny za kvalifikační růst A06 – Stipendijní řád A05 – Etický kodex A04 – Jednací řád vědecké rady Směrnice o pravidlech zpracování a oběhu účetních dokladů

Job offers

Děkan vyhlašuje výběrová řízení na obsazení míst