Přihláška

  • Termín pro podání přihlášky:
  • 24. srpna 2024: Ekonomické modelování a aplikovaná statistika, Cirkulární ekonomika, Marketing
  • Poplatek: 600 Kč (do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce bez poplatku).

Přijímací řízení

Vzorové testy

Zápis do studia

  • Úspěšní uchazeči doloží úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie diplomu nejpozději 7 dní přede dnem zápisu do studia. Pokud uchazeč diplomem včas nedisponuje, může si podat žádost o prodloužení tohoto termínu. Uchazeči, kteří jsou absolventy fakulty, diplom nedokládají.
  • Zápisy do studia: konec září 2024.
  • Všechny dokumenty vkládají uchazeči v elektronické podobě ke své e-přihlášce. Žádost vloží uchazeč do své e-přihlášky do sekce Dokumenty, stejným způsobem dokládá uchazeč, který není absolvent PEF, doklad o předchozím vzdělání.

Představení studijních programů

Slovo garanta programu

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
garant programu

Vážené studentky a studenti, navazující akademicky zaměřený studijní program Ekonomika a management je koncipován tak, aby prohloubil a rozšířil vaše dosavadní odborné znalosti, dovednosti a odborné kompetence získané na bakalářském stupni studia. Program vás připraví pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce v oblasti ekonomiky a managementu podniků, organizací, institucí soukromé i veřejné sféry stejně tak, jako na uskutečnění vlastního konkurenceschopného podnikatelského záměru.

Program Ekonomika a management má na Provozně ekonomické fakultě dlouhodobou tradici a patří mezi nosné programy těšící se mezi studenty největší oblibě a popularitě. Během své existence program prochází neustálými inovacemi a průběžnou modernizací tak, aby svojí nabídkou reagoval na trendy dynamicky se vyvíjejících trhů práce. Kromě jednotlivých odborně zaměřených předmětů z oblasti ekonomiky a managementu program navazuje na principy bakalářských studijních programů na PEF, mezi které patří například rozvoj schopností kritického myšlení, vyhodnocování relevantních ekonomických informací a samostatného rozhodování v měnících se podmínkách tržní ekonomiky. Předností programu, jak dokládají průzkumy mezi absolventy, je skutečnost, že prakticky každý absolvent programu získá rychle uplatnění na trhu práce, a navíc naprostá většina se dlouhodobě uplatní v oblasti, na kterou se během studia specializovala.

Na začátku studia si volíte jednu ze tří možných specializací, které nejvíce vyhovují vaší představě o vašem budoucím uplatnění. V našem programu se můžete profilovat ve specializaci Management, Finanční řízení podniku a Lidské zdroje a mezinárodní leadership. Kromě toho si můžete zvolit také další volitelné předměty, z nichž je velké množství nabízeno i v anglickém jazyce. Naprostou samozřejmostí je možnost vyjet na zahraniční stáž a absolvovat odbornou praxi. Program vás tak připraví pro uplatnění např. na pozicích manažerů vyššího a středního managementu včetně vedoucích a řídících pracovníků v oblasti provozu a ekonomiky podniků, marketingu, financí nebo řízení lidských zdrojů.

V programu Ekonomika a management se můžete těšit na zkušené pedagogy, zajímavé specialisty z praxe, hostující zahraniční přednášející, obohacující odborné workshopy, studentské konference, zájmové kluby a spoustu mimoškolních aktivit, kde se tuží přátelství a univerzitní duch.

Věřím, že s volbou navazujícího akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management, jehož absolvováním získáte nejen titul Ing., ale také množství odborných znalostí, dovedností a přátel mezi spolužáky i pedagogy, budete spokojeni.

Studentka programu

Bc. Barbora Štrbáková

Pre nadväzujúce štúdium na PEF som sa rozhodla, pretože som tu študovala aj na bakalára. K PEFke mám osobný vzťah a poznám tu už všetky procesy a mnoho profesorov. Výhodou je aj to, že mnohé predmety sú pokračovaním tých bakalárskych, to však neznevýhodňuje študentov z iných škôl, vyučujúci prihliadajú aj na nich.

Na PEF je zaujímavá rôznorodosť predmetov. Aj napriek tomu, že som vedela, že chcem pracovať v marketingu, počas mojej začínajúcej kariéry v tomto odbore sa mi zišli znalosti z podnikovej ekonomiky, manažmentu, účtovníctva ale aj informatiky. Mojou srdcovkou sa však stal predmet zameriavajúci sa na CSR. Spoločenská zodpovednosť firiem sa stáva pomaly súčasťou firemných stratégií, no vždy sa dá spraviť o trochu viac.

Svojmu mladšiemu ja by som poradila jednu hlášku z filmu kúpili sme ZOO. Znie nejak takto „Niekedy všetko čo potrebujete je dvadsať sekúnd šialenej odvahy. Doslova len dvadsať sekúnd šialenej trápnej statočnosti a sľubujem vám, že z toho vzíjde niečo veľkého.“. No a všetkým ostatným by som poradila – využívajte príležitosti, robte veci z lásky a nie pre peniaze, nebojte sa neúspechu, lebo jeden neúspech neznamená, že už nikdy neuspejete.

Vyzdvihnúť jeden najlepší zážitok zo štúdia asi nie je možné. Všetky najlepšie zážitky sa vždy viažu k skvelým ľuďom. Za zmienku však určite stojí spoluorganizácia na Prvákovinách, Majáles, prezentácia školy na veľtrhoch a mnoho, naozaj mnoho ďalších.

Vďaka rôznorodosti predmetov na začiatku môjho štúdia som zistila, že ma naozaj baví marketing. Popri škole som sa v ňom začala rozvíjať a teraz začínam kariéru ako markeťák v MALL.TV v Prahe.

Studijní plán programu

Slovo garanta programu

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
garantka programu

Z bakaláře máš solidní základy v ekonomických nebo matematických/technických vědách a máš chuť proniknout do hloubky analýzy dat, získat unikátní expertízu na pomezí statistiky a ekonomie, a přitom vše prakticky aplikovat a využívat nejmodernější SW a programovací techniky?  Pak vítej v navazujícím programu EMOS. V malé skupině studentů získáš komplexní znalosti pro analýzu nejen velkých dat, modelování a predikce v ekonomii, zajistíme ti stáž u top zaměstnavatele v oboru statistiky, bankovnictví či průmyslu a budeš zván/a na mezinárodní evropské workshopy, hackathony a soutěže pořádané EUROSTATEM. V malé skupině studentů vychutnáš individuální přístup a konzultace s pedagogy, a navíc můžeš získat prestižní mezinárodně uznávaný certifikát European Master in Official Statistics, který nabízí pouze dvě instituce v ČR. 

Praktické a zahraniční zkušenosti považujeme za zásadní, proto čtvrtý semestr je rezervován stáži, tvorbě diplomové práce a můžeš jej využít na zahraniční výjezd.  Ve své diplomové práci půjdeš do hloubky kvantitativních metod a aplikuješ je na aktuální témata z oblasti ekonomie, společnosti či průmyslu. Pod dohledem zkušených pedagogů si vyzkoušíš práci samostatného analytika a můžeš se také zapojit do výzkumných aktivit Ústavu statistiky a operačního výzkumu. Naši absolventi mají vysoce žádanou kombinaci znalostí a nacházejí výborné uplatnění v praxi zejména jako ekonomové-analytici, risk manažeři, analytici dat, programátoři-analytici nebo pokračují v oblasti výzkumu na doktorském studiu.

Slovo absolventky specializace Ekonomická statistika

Ing. Terézia Vančová

EMOS je nástupcem původní specializace Ekonomická statistika ve studijním programu Ekonomika a management, jehož studentkou byla Terézia: Rada sa učím predmety, kde môžem prakticky aplikovať svoje vedomosti, nielen mechanicky memorovať. Menšia skupina študentov, ktorú sme v rámci špecializácie mali, umožnila priateľskú atmosféru a individuálny prístup vyučujúcich. V neposlednom rade získané znalosti ocenil i môj zamestnávateľ. Keby som opäť mala možnosť voľby, určite by som sa rozhodla rovnako.

Studijní plán programu

Slovo garanta programu

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
garant programu

Studijní program Finance Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je navazující magisterský studijní program (titul Ing.) zaměřený na komplexní oblast financí a investičního rozhodování, zejména na investiční procesy a finanční řízení ve finančních institucích, podnikové sféře a veřejné správě. Studijní program je akreditován pro získání jednoho z nejprestižnějších mezinárodních titulů v oblasti financí – CFA (Chartered Financial Analyst). Studenti naše oboru mají možnost titul CFA získat zcela zdarma. Navíc se jedná o program, který reálně přináší praxi do studia na vysoké škole. To z důvodu, že se na jeho realizaci podílelo mnoho významných finančních institucí, např. investiční společnost Amundi, Axa,

Partners, Komerční banka a mnoho dalších. Nízké propojení teorie a praxe bývá často uváděno jako slabá stránka českého vysokého školství a program Finance byl založen právě z důvodu, aby nabídl alternativu. Studenti programu tak řeší ve výuce praktické problémy či v rámci desítek hodin jim přednáší odborníci z praxe. Spojení jejich diplomových prací s praxí je pak samozřejmostí. Talentovaným studentům pak program nabízí další vzdělávání formou doktorského studia a stáže na významných mezinárodních institucích (Mezinárodní měnový fond, Evropská komise apod.).

Student programu

Ing. Ondřej Rolník

Proč jsem se rozhodl pro navazující studium na PEFce? Chtěl jsem prostě pokračovat v tom, co mě baví a kde mě to baví. Pro mě je to hospodářská politika a veřejné finance. Věděl jsem, že je tahle oblast u nás na fakultě kvalitně vyučovaná, jelikož jsem si prošel oborem Veřejná správa na bakalářském stupni. Takže to pro mě byla jasná volba.

Za ty roky co tu jsem, jsem si všiml jedné věci. Vždycky nás na středních strašili, jak na nás na velkých fakultách budou kašlat, že je to boj každý za sebe. Fakt to není pravda, nebo jsem měl jen štěstí na fakultu. 🙂 Když je člověk aktivní, vyučující si toho všímají a vždycky rádi pomůžou. Navíc se s ostatními studenty, jak ve studentském spolku, tak i v senátu snažíme právě o to, abychom si navzájem pomáhali a fakultu táhli ještě výš. Jsem pyšný, že nás v tom vedení podporuje. Není to samozřejmost. Takže abych to shrnul – líbí se mi to, že tu nejsme na všechno sami.

A co bych poradil svému mladšímu já? Co se týče fakulty nic. Jsem spokojený a myslím, že jsem vybral správně. Ale jinak, asi jako každý student co hodnotí svůj průběh studia – nenechávej

deadliny na poslední týden před koncem semestru, pracuj průběžně, nestresuj a pořádně se na všechno vždycky vyspi. I když tak nějak tuším, že to tenhle semestr stejně zase neklapne. 😀

Co se týká nejlepšího zážitku ze studia, tak těch je nespočet. Souvisí to hlavně s prostředím, které tu pomáháme vytvářet. Na Spolek Studentské unie PEF MENDELU nedám dopustit a myslím, že je to jeden z hlavních důvodů proč jsem na fakultě chtěl pokračovat (mimo studijních výhod). Každá akce je zážitek a moc si s ostatními zorganizovat třeba ples pro pár set lidí, to je alespoň adrenalin a zkouška znalostí v praxi.

Co budu po skončení studia dělat je těžká otázka. Ale ti kdo mě znají tak ví, že mě to táhne k politice a veřejné správě. Je super, že na navazujícím studiu máme ve skoro každém semestru nějaké předměty v angličtině, což by mi mohlo pomoct uchytit se právě v některé z institucí EU, kde bych rád jednou pracoval. Ale plány jsou pořád jen plány, každý uvidíme, kam nás vítr zavane.

Studijní plán programu

Slovo garanta programu

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
garant programu

Vážení přátelé, představujeme vám jeden z nejmodernějších IT programů, který jsme pro vás připravili podle uznávaných mezinárodních standardů a ve spolupráci s našimi úspěšnými absolventy a řadou špičkových firem. Na předchozím bakalářském studiu jste již získali přehled v oblasti informatiky a řadu dovedností týkajících se zejména vývoje. Nyní máte příležitost posunout se významně dále.

Program Otevřená informatika se na navazujícím magisterském stupni zaměřuje na oblast vývoje komplexních technologických, zejména softwarových systémů. Naučíte se analyzovat a modelovat informační systémy a podnikové procesy, využívat moderní metody vývoje, vyzkoušíte si nasazení a zabezpečení softwarových a technologických systémů, budete umět řešit problémy s využitím umělé inteligence. Protože jste na ekonomické fakultě, naučíte se samozřejmě také používat manažerské techniky nezbytné pro sledování vývoje tržního prostředí, vedení kolektivu spolupracovníků a strategické řízení podniků.

Otevřenost studijního programu vám přináší možnost výběru dvou ucelených oblastí, na které se zaměříte podrobněji a ve kterých se stanete odborníky. Významná část vašeho studia tak bude věnována aktuálním tématům, která vás zajímají. Ať už je to strojové učení, chytré systémy nebo třeba uživatelská rozhraní. Všechny tyto specializované oblasti jsou zároveň v úzkém vztahu k vědeckému zaměření naší fakulty. Mnoho z vás se tak již při studiu zapojí do finančně ohodnoceného řešení fakultních, národních i mezinárodních vědeckých projektů i projektů smluvního výzkumu s firmami.

Součástí studia je také řízená praxe, pro kterou si můžete vybrat některou z řady firem spolupracujících s fakultou nebo domluvit třeba start-up, který jste poznali na hackathonu. Díky tomu můžete diplomovou práci psát podle zadání firmy, která se vám líbila, a budete mít možnost najít si svého budoucího zaměstnavatele již při studiu.

Díky skladbě studijního programu Otevřená informatika a možnostem vašeho zapojení se do odborných aktivit je přirozenou možností pokračování ve studiu v doktorském stupni, kde naplno rozvinete svůj tvůrčí potenciál, setkáte se s předními odborníky a samozřejmě také vycestujete na stáž do zahraničí.

Vaše budoucí uplatnění

Bakalářské studium vás připravilo zejména na to, abyste mohli pracovat jako vývojáři, kteří dostávají konkrétní úkoly. Navazující magisterské studium vás připraví na roli lidí, kteří musí tyto úkoly formulovat a rozdat. Každá z oblastí, na kterou se můžete specializovat vás připraví na konkrétní pozici. Ti, kteří se zaměří na uživatelská rozhraní, budou schopni navrhovat a testovat aplikace od mobilních, přes webové až po průmyslové systémy. Kdo se zaměří na dolování dat, strojové učení a třeba důvěryhodnost dat, bude připraven na post datového analytika. Pokud vás zláká Průmysl 4.0, stanou se z vás specialisté na kolaborativní robotiku, počítačové vidění a průmyslovou automatizaci vůbec. Díky manažerskému a ekonomickému přesahu budete samozřejmě schopni nejen samostatně pracovat, ale hlavně vést vývoj v dané oblasti.

Studentka programu

Bc. Petra Javorková

Po vyštudovaní Obchodnej bilingválnej akadémie som tak trochu tušila, že som už obsiahla ekonomické predmety dostatočne dobre. Chcela som porozumieť programovaniu, technológiám, a siahnuť si na zložitejšie štúdium. Jednoducho to v najlepších rokoch poriadne vyhrotiť. S odstupom času hodnotím spojenie ekonomického vzdelania zo strednej školy a štúdium informatiky na vysokej škole ako najlepší možný krok.

Na štúdiu na PEFke ma najviac bavia praktické skúsenosti. Fakt, že požiadavky na zamestnanca na rôznych pracovných IT pozíciách sa vo veľkej miere zhodujú s obsahom niekoľkých vyučujúcich predmetov na Ústave informatiky. Stačí mať približnú predstavu o budúcom zamestnaní, a z katalógu predmetov vybrať ten, ktorý ťa dovedie k cieľu. Je to luxus, ktorý je zadarmo.

Čo by som poradila svojmu mladšiemu já? Time management je silný nástroj. Nauč sa ho používať.

Môj najvatší zážitok zo štúdia je, že som sa dostala do tímu Moje MENDELU na Oddelení chytrej univerzity. Tykám si tam s kľúčovými učiteľmi najväčšieho kalibru. No, nie je to super?

Studijní plán programu

Garant programu

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
garantka programu

Studentka programu

Bc. Kristína Andrášová

Hlavným dôvodom prečo som sa rozhodla študovať na nadväzujúcom štúdiu na PEFke bol fakt, že som tu študovala bakalárske štúdium a bola som nadmieru spokojná s kvalitou a spôsobom výuky. Taktiež som mala možnosť pokračovať v štúdiu v oblasti účtovníctva a daní, čo bolo predmetom špecializácie môjho bakalářského štúdia.

Najviac sa mi na PEFke páči moderne a príjemne vybavené prostredie fakulty, ktoré študentom neposkytuje len možnosti pre kvalitnú výučbu ale taktiež priestor pre trávenie času s kamarátmi, napríklad v bufete pri dobrej káve či hot-dogu.

Svojmu mladšiemu ja by som rozhodne poradila aby som sa viac zapájala do mimoškolských aktivít, pretože práve tieto aktivity mi niekedy dali viac skúseností ako by som čakala.

Počas štúdia som zažila nespočetne mnoho zážitkov a bolo by veľmi ťažké vybrať jeden najlepší. Všetky zážitky majú ale jedno spoločné a to, že som ich prežila práve s ľudmi, ktorých som spoznala vďaka štúdiu na PEFke.

Štúdium na PEFke mi umožnilo začať pracovať už počas bakalára v oblasti bankovníctva a neskôr v oblasti účtovníctva a daní. Po skončení štúdia by som rozhodne chcela ďalej získavať znalosti práve v tejto oblasti a neskôr získať pozíciu auditora.

Studijní plán programu

Navazující magisterské studium s počátkem od září 2024