Provozně ekonomická fakulta je součástí Mendelovy univerzity, vysoké školy, vzdělávací instituce poskytující terciární vzdělávání. Studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. Organizační struktura PEF MENDELU je navržena tak, aby podporovala efektivní fungování fakulty a splnění jejích cílů.

Organizační struktura fakulty

Proděkanka pro vzdělávací činnost
Kancelář: Q4.82
Proděkan pro projektovou činnost a informační technologie
Kancelář: Q2.41
Proděkan pro kvalitu, strategii a akreditace
Kancelář: Q6.24
Proděkanka pro internacionalizaci a komunikaci
Kancelář: Q6.38
Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium
Kancelář: Q3.93
Předseda Akademického senátu
Kancelář: Q2.67

Vedoucí děkanátu

Vedoucí studijního oddělení

Kancelář: Q1.84
B-EMAJ, B-EAMA, N-EMAJ, N-EAMA, N-SIA-EIA, N-OIA

Studijní oddělení

Kancelář: Q1.88
B-EAM (prez) a N-EAM (prez)
Kancelář: Q1.85
B-EM-MCR, B-EM-MO, B-EM-SE, B-HPS, B-F, B-FS, B-MOS, N-HPS, N-UAD
Kancelář: Q1.89
poplatky za studium a stipendia

Úřední hodiny: středa 10:00 – 12:00, 13:00 – 14:00
Kancelář: Q1.86
B-EM (komb), B-EAM (komb), B-AII, B-II, B-SI, B-OI, N-EM (komb), N-EAM (komb), N-II, N-SI, N-OI
Kancelář: Q1.83
Doktorský typ studia
Kancelář: Q1.89
B-EM-ME (prez), N-EM-ME (prez), N-EM-REO, praxe

Zahraniční oddělení

Kancelář: Q1.92
Stáže Erasmus+, studijní pobyty a stáže v rámci bilaterálních dohod, zaměstnanecká mobilita
Kancelář: Q1.91
CEEPUS, Přijímací řízení pro studenty v anglických studijních programech

Vedoucí oddělení Public relations

Oddělení Public relations

PR oddělení PEF MENDELU
Kancelář: Q1.101 a Q1.100 (-1 podlaží, vlevo od výtahu)

Systémoví integrátoři


Ústavy PEF MENDELU

110 – Ústav ekonomie

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 605
Vedoucí ústavu: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci / Garantované předměty /Web

111 – Ústav podnikové ekonomiky

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 503
E-mail: upe@pef.mendelu.cz
Vedoucí ústavu: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci Garantované předměty / Web

112 – Ústav managementu

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 501
E-mail: manage@mendelu.cz
Vedoucí ústavu: doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci Garantované předměty / Web

113 – Ústav statistiky a operačního výzkumu

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 401
Vedoucí ústavu: doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci Garantované předměty / Web

114 – Ústav účetnictví a daní

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 303
Vedoucí ústavu
 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Další informace: Zaměstnanci Garantované předměty / Web

115 – Ústav marketingu a obchodu

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 301
E-mail: market@mendelu.cz
Vedoucí ústavu: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Další informace Zaměstnanci Garantované předmětyWeb

116 – Ústav informatiky

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 201
E-mail: cyril.klimes@mendelu.cz
Vedoucí ústavu: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Další informace: ZaměstnanciGarantované předměty / Web

117 – Ústav práva a humanitních věd

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 204
Vedoucí ústavu: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.
Další informace: ZaměstnanciGarantované předměty / Web

118 – Ústav financí

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 449
E-mail: finance@mendelu.cz
Vedoucí ústavu: Ing. Soňa Kukučková, Ph.D.
Další informace ZaměstnanciGarantované předměty / Web

172 – Výzkumné centrum

Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 132 604, +420 545 132 605
E-mail: vyzc@mendelu.cz
Vedoucí Výzkumného centra: Ing. Hana Vránová
Další informace: Zaměstnanci / Web