Získejte finanční podporu pro svůj projekt: IGA na rok 2024

12. 9. 2023
Věda a výzkum jsou neoddělitelnou součástí rozvoje moderní společnosti. Pokud jste studentem nebo výzkumným pracovníkem na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, máme pro vás skvělou zprávu. Interní grantová agenturu PEF MENDELU vyhlásila pro letošek soutěž, ve které máte příležitost získat finanční podporu pro vaše výzkumné projekty. Chcete-li zjistit, jak tato iniciativa formuje výzkumnou politiku fakulty, posiluje vědecké struktury a podporuje inovace, pokračujte v čtení. Rok 2024 přináší nové možnosti a vaše vědecké ambice by neměly zůstat nepovšimnuty.

Grantová soutěž je pro rok 2024 zahájena! Soutěž nabízí financování různých typů projektů, včetně doktorských, týmových a projektů podporujících pořádání konferencí.

Informujte se – Přijďte na seminář!

Všechny informace se můžete dozvědět na chystaném semináři, stačí se zaregistrovat! Přijďte k nám 21. září 2023 v 9:00 hodin do Velké zasedací místnosti na Děkanátu PEF MENDELU.

Nemáte zrovna čas? Detailně si prostudujte dokument Vyhlášení soutěže a pravidla grantové soutěže, koukněte na stránky IGA PEF MENDELU a v případě převládajících otázek se obraťte na Andreu Prudilovou, tajemnici IGA.

vyhlášení soutěž IGA PEF MENDELU 2024

Důležité termíny

  • Seminář k soutěži IGA PEF MENDELU pro rok 2024: 21. září 2023
  • Období soutěže: Soutěž začíná 1. září 2023 a uzavírá se termínem pro podání přihlášek 31. října 2023.
  • Oznámení výsledků projektů: Výsledky grantové soutěže, včetně seznamu financovaných projektů, budou oznámeny do 31. prosince roku grantové soutěže.
  • Realizace projektů: Realizace projektů začíná 1. ledna a končí 31. prosince v relevantním roce projektu (s rozpětím trvání od jednoho do dvou let).
  • Finanční řízení: Finančními prostředky projektu je třeba hospodařit v souladu s schváleným rozpočtem a finančními směrnicemi.

Co je to Interní grantová agentura (IGA)?

Interní grantová agentura na PEF MENDELU hraje klíčovou roli při formování výzkumného prostředí na naší fakultě. Jedná se o specializovanou složku univerzity, na PEF MENDELU pod Výzkumným centrem, která se zaměřuje na následující klíčové aktivity:

podporuje výzkumné, vývojové a inovační projekty,

které studenti realizujete v rámci akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů, s přímým spojením s vaším vzděláváním

formuje výzkumné politiky

fakulty a priority zaměřených na odborná témata, která reflektují moderní trendy v oblasti společenských věd a informatiky

posiluje tvůrčího vědeckého, vývojového a výzkumného

potenciálu fakulty a jejích odborných aktivit

Interní grantová agentura na PEF MENDELU tedy podporuje excelentní výzkumy i inovace vámi – našimi studenty. Tato grantová soutěž představuje skvělou příležitost, jak se zapojit do smysluplného výzkumu a přispět do akademické a vědecké komunity. Buďte s námi v kontaktu pro další aktualizace a těšíme se na vaši aktivní účast v grantové soutěži na rok 2024!

Více aktualit

Všechny aktuality