Výsledky voleb do AS PEF MENDELU

23. 10. 2020

Na přelomu září a října proběhly volby do Akademického senátu PEF MENDELU (pro funkční období senátu od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2023). Nový Volební řád AS PEF MENDELU umožnil elektronickou podobu voleb a tohoto bylo vzhledem k aktuálním omezením taktéž využito (ePrůzkumy v UIS). Elektronická forma voleb měla velmi pozitivní vliv na účast ve volbách a to jak pro volební obvod akademických pracovníků (účast 91,2 %), tak pro volební obvod studentů (účast 14,4 %). Přičemž vzhledem k historickým souvislostem volební kolo pro akademické pracovníky bylo kombinované, tedy v podobě fyzické volby do volební urny, následované volbou elektronickou. Výsledky voleb pro jednotlivé volební obvody (akademičtí pracovníci, studenti), seřazeny podle počtu dosažených hlasů, jsou dostupné zde. Je vhodné doplnit, že do senátu postupuje deset akademických pracovníků s nejvyšším počtem hlasů a taktéž pět studentů s nejvyšším počtem hlasů. Podrobný protokol o výsledku hlasování, vč. celkového počtu hlasů, určení náhradníků, bude upřesněn Volební komisí v nejbližší možné době. Podrobnější informace o průběhu voleb jsou dostupné v dokumentovém serveru (UIS), sekce Akademický senát Provozně ekonomické fakulty. Děkujeme za účast ve volbách a gratulujeme nově zvoleným senátorkám a senátorům!

Více aktualit

Všechny aktuality