Vyjma tradičních národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR) se pracovníci fakulty zapojují, jak do řešení významných operačních programů jako Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OP PIK) a do řešení různorodých mezinárodních projektů. Aktuálně jsou řešeny projekty v rámci programů COST a Erasmus+. V minulosti byli pracovníci fakulty zapojeni do programů Evropské komise Horizon 2020, 7. rámcový program, dále COST, Erasmus+, EHP a Norské fondy či Visegrad Fund. Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Seznam vybraných projektů

Mezinárodní projekty

Název projektu Řešitel ProgramDoba řešení
Meziuniverzitní výzkumná a pedagogická spolupráce s důrazem na předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství, spolupráce v odborné publikační, vědecké a akademické činnostiMartina RašticováPosilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 20232023
MASUDEMMartina RašticováErasmus+ KA2 Capacity Building2023-2025
Pracovní nerovnosti v pozdějším věku nově definovala digitalizace WIDIGInet – CA21107Martina RašticováCOST Action Coordinator2022-2026
Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencieCyril KlimešErasmus+ KA2 Capacity Building2021-2024
Measurement of CABM impact on the Czech RepublicDanuše NerudováEuropean Climate Foundation2021-2022
European network for Mediterranean cyclones in weather and climate (MEDCYCLONES)Robert StojanovCOST ACTION2020-2024
Bridging Integrity in Higher Education, Business and SocietyJana DannhoferováErasmus+ KA2 Strategic Partnership2020-2023
Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of EuroscepticismLubor LacinaInternational Visegrad Fund Strategic2020-2022
Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activityVeronika SolilováVisegrad Strategic2020-2022
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculumJiří RybičkaErasmus+ KA2 Strategic Partnerships2019-2022
Work-based Learning in Future IT Professional EducationCyril KlimešErasmus+ KA2 Strategic Partnerships2018-2021
Drylands Facing Change: Interdisciplinary Research on Climate Change, Food Insecurity, Political Instability (DFC)Robert StojanovCOST ACTION2017-2021
REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy (RESTORE)Robert StojanovCOST ACTION2017-2021
International Ethnic and Immigrant Minorities‘ Survey Data Network (ETHMIGSURVEYDATA)Robert StojanovCOST ACTION2017-2021
„Cultural opening“ – diversity and intercultural competences in the context of the refugee crisis. A multilateral collaboration between Germany, the Czech Republic, Latvia, Serbia, Hungary and SlovakiaMartina RašticováMŠMT – Německo2017-2019
Ocean Governance for Sustainability – challenges, options and the role of science (OceanGov)Robert StojanovCOST ACTION2016-2020
European Network for Academic IntegrityTomáš FoltýnekErasmus+ KA2 Strategic Partnerships2016-2019
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable EducationSylvie FormánkováNorway Grants2016
FairTax – Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social PoliciesDanuše NerudováH20202015-2019
Gender and health impacts of policies extending working life in western countriesMartina RašticováCOST ACTION2015-2019
Financial Accounting II focusing on V4 countriesPatrik SvobodaVisegrad Strategic Grant2015-2018
Welfare, Wealth and Work for EuropePetr Rozmahel7. RP2012-2016
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?Lubor LacinaJean Monnet2012-2015
CEE bankovní sektor stability po reformě architektury evropského finančního dohleduSvatopluk KapounekJean Monnet2012-2014

Národní projekty

Název projektuŘešitelProgramDoba řešení
Analytical Platform 2.0. – platforma pro automatizovanou správu portfolia s využitím učících se systémů

Jan PřichystalOP TAK2023-2026
Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu Lucie VeseláTAČR 2023-2026 
Digitální vzdělávací prostředky pro rozvoj environmentálních kompetencí spotřebitele Lucie VeseláTAČR 2023-2026 
Potenciál revitalizace brownfieldů s možností parciálního samofinancování Ladislava Issever Grochová TAČR 2023-2026 
Webová aplikace na prokazování autorství Pavel Turčínek TAČR 2023-2026 
Zjištění objemu potravinového odpadu vyprodukovaného domácnostmi a vybranými typy příspěvkových organizací v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpaduLucie VeseláTAČR2023-2025
Sociální chování firem v reakci na CSR politiky, instituce a ekonomické problémySvatopluk KapounekGAČR2023-2025
Lidé jako my? Reverzní sociologie migrace v České republiceRadka KlvaňováGAČR2023-2025
Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postiženímHana PorkertováGAČR2023-2025
Nové metody v oceňování vládního dluhu: nejistota a hospodářsko-politické implikaceKatrin RabitschGAČR2022-2024
Location Insights For Business IntelligenceVýzva: OP PIK Aplikace – Výzva IX
Název projektu: Location Insights For Business Intelligence
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026840
Plánovaná doba realizace: 04/2022- 05/2023
Jan PřichystalOP PIK2022-2023
Výzkum a vývoj softwarové platformy s prvky umělé inteligence pro digitální kancelář

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření nové softwarové platformy pro řešení požadavků pracovníků v organizacích, zajištění maximální míry automatizace procesů s použitím umělé inteligence.


František DařenaOP PIK2021-2023
Rozvoj kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje vedoucí ke snížení plýtvání potravinLucie VeseláESF2021-2023
Pilotní výzkum základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOPDavid ProcházkaOP PIK2021-2023
Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojůBřetislav AndrlíkTAČR2021-2023
Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacíchJaromír LandaMVČR – BV2021-2022
Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracujícíMartin LakomýGAČR2021-2024
Data Processing Software

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj polyfunkční datové platformy (software) sdružující soubory funkcí pro provádění datové analýzy a analýzy textu konsorcia organizací CCF RESEARCH, a.s. a Mendelovy univerzity v Brně.

Jan PřichystalOP PIK2020-2023
Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostoremHana PorkertováGAČR2020-2022
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtváníLea KubíčkováTAČR2019-2022
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomikySvatopluk KapounekGAČR2019-2021
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČRPetr DavidTAČR2018-2020
Etika ve veřejné správěMartina RašticováTAČR2018-2021
Chytrá migrace v České republiceRobert StojanovTAČR2018-2022
Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesůJitka JanováGAČR2018-2020
Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republikyDanuše NerudováGAČR2018-2020
Multicriterial Text Analysis SoftwareJan PřichystalOP PIK2018-2020
SQTrader – výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktivJan PřichystalOP PIK2018-2020
Výzkum párovacího jádra a vývoj EQS softwareJan PřichystalOP PIK2017-2018
Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulacePavel ŽufanGAČR2017-2019
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodováníJiří Hřebíček / Oldřich TrenzGAČR2017-2019
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědcůCyril KlimešOP VVV2017-2022
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědcePetr JedličkaOP VVV2017-2021
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v BrněMarcel ŠevelaOP VVV2017-2022
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventaMarcel ŠevelaOP VVV2017-2021
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelechLuboš StřelecGAČR2016-2018
Sentiment a jeho vliv na akciové trhySvatopluk KapounekGAČR2016-2018
Výzkum v oblasti kvality života seniorů v ČRLea KubíčkováTAČR2016
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutíLea KubíčkováTAČR2016-2017
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politikyMartina RašticováTAČR2016-2017

Smluvní výzkum

Název Řešitel ProgramDoba řešení
Průzkum spokojenosti a důvodu návštěvy destinace jižní MoravaIda RašovskáCentrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.2022
Smluvní výzkum za účelem predikce dopadu výběru technologií pro naplnění rozsahu a obsahu návrhuZuzana ŠpendelIBA CZ2022
Expert study on Increasing competitiveness of micro-and-small farms in an environment of sustainable development in comparison to large farmsJan VavřinaEuropean Parliament European Conservatives and Reformistst Group2021-2022
Competence Centers Programme COMETFrantišek DařenaKnow-Center GmbH2021-2026
Ověření procesních možností implementace modeleru Camunda pro pokročilý Framework pro automatizaci procesů založený na mikroslužbách (AFPA)Zuzana ŠpendelIBA CZ2021
Design nové generace informačního sytému QIDavid ProcházkaQI Group a.s.2020-2022
Bádání a ověření technologických a procesních hypotézZuzana ŠpendelIBA CZ2021
Smluvní výzkum pro vytvoření nové generace informačního systému QIDavid ProcházkaQI Group a.s.2020-2022