Tiskové prohlášení k rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu

19. 1. 2023

Mendelova univerzita bere na vědomí dnešní rozhodnutí Národního akreditačního úřadu (NAÚ). Nyní však musí vyčkat na vyhotovení zápisu z jednání, a především oficiální písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí. Odůvodnění NAÚ nepochybně umožní univerzitě rozhodnout o dalším postupu a nadále rozvíjet nápravná opatření započatá novým vedením univerzity.

„Pokračujeme v krocích zaměřených na odstranění chyb a nejasností v průběhu zajišťování studia na kontrolovaných studijních programech. Již byly nastaveny nové, podstatně zpřísněné standardy v požadavcích na školitele, sjednoceny požadavky na studenty doktorských studijních programů na PEF, zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací a v neposlední řadě ukončena spolupráce se zahraničními agenturami, doporučujícími ke studiu platící studenty z ciziny. Byla vydána nová vyhláška děkana PEF, která upravuje a zpřehledňuje evidence studia a plnění studijních povinností na prověřovaných studijních programech,“ okomentoval situaci rektor univerzity Jan Mareš a dodává „Nicméně nás ještě některé kroky čekají a zejména nás všechny ještě čeká obrovský úkol. Vrátit Provozně ekonomické fakultě dobrou pověst a kredit, který si zaslouží. A to v očích občanů této země, našich kolegů, partnerů a zejména našich bývalých, současných i budoucích studentů.“

Mendelova univerzita zajišťuje 186 studijních programů pro více než 8 900 studentů všech stupňů studia na pěti fakultách a Institutu celoživotního vzdělávání.

Vysvětlení pojmů a podrobnosti o Ph.D. studiu

Zdroj: mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality