NEJEDNÁ SE O PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Proč se přihlásit?

Ekonomie a ekonometrie patří mezi nejobtížnější předměty prvního semestru studia. Chcete se na studium připravit co nejlépe? Pokud si nejste jistí svou znalostí ekonomie a ekonometrie z bakalářského studia, zvažte účast v přípravném kurzu.

Stručné informace

 • Cena 1000 Kč za kurz Ekonomie a 1000 Kč za kurz Ekonometrie V případě, že při prvním zápisu úspěšně ukončíte předmět Mikroekonomie 2 (kurz Ekonomie) a Ekonometrie 2 (kurz Ekonometrie), vrátíme Vám celou částku formou mimořádného stipendia. Lze si vybrat i oba kurzy, výuka se nebude překrývat.
 • Přihlášky od 5. 7. 2023 do 10. 9. 2023 pomocí formuláře v UIS
 • Termín 11. 9. – 15. 9. 2023
 • Místo Areál Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, Brno, budova Q: učebna Q32 (Ekonomie) a Q37 (Ekonometrie)
 • Kontakt studijni@pef.mendelu.cz

Popis kurzu

Studium v akademických programech akreditovaných na PEF MENDELU se vyznačuje solidním ekonomickým a kvantitativním základem umožňujícím studentům realizovat žádané statistické analýzy ekonomických jevů.

Přípravný kurz slouží k dorovnání a opakování znalostí a dovedností získaných z bakalářských studijních programů.  Kurz pomáhá studentům k lepší připravenosti na studium a rovněž přispívá k osvěžení znalostí všech, kteří jednoduše chtějí získat nejlepší předpoklady pro bezproblémové zvládnutí magisterského studia.

Co se bude probírat?

Ekonomie

 1. Mikroekonomie (8 hodin)
 2. Makroekonomie (8 hodin)

Harmonogram
Pondělí
11.9.2023
10:00 – 14:00
Úterý
12.9.2023
8:00 – 12:00
Středa
13.9.2023
12:30 – 16:30
Čtvrtek
14.9.2023
12:30 – 16:30

Ekonometrie

Na hodinách budou vysvětleny a připomenuty teoretické základy, hlavně ale budou jednotlivá témata rozebrána z hlediska praktických výpočtů a aplikace v software Gretl. Problematika se bude stupňovat od základních příkladů po nejnáročnější příklady, jejichž technika řešení bude v nadcházejícím studiu zapotřebí.

 1. Indukční statistika, Regresní a korelační analýza (4hodiny)
  • Metoda nejmenších čtverců
 2. Klasický lineární regresní model (8 hodin)
  • Volba vhodné funkční formy
  • Testování statistických hypotéz – kritický obor a p-hodnota
  • Testování významnosti regresních parametrů a průkaznosti modelu
  • Interpretace parametrů regresního modelu
  • Testy předpokladů lineárně regresního modelu
 3. Úvod do analýzy časových řad (4 hodiny)
  • Specifické problémy časových řad
  • Dekompozice časové řady
  • Predikce, pseudopredikce
  • Regresní modely časových řad

Harmonogram

Úterý
12.9.2023
12:30 – 16:30
Středa
13.9.2023
8:00 – 12:00
Čtvrtek
14.9.2023
8:00 – 12:00
Pátek
5.9.2023 
8:00 – 12:00