Prospěchová stipendia

3. 11. 2022

V tomto akademickém roce byla vyplacena prospěchová stipendia v celkové výši 887 600 Kč! Jedná se o nejvyšší vyplácené částky za prospěchová stipendia v rámci fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality