Opakovací kurz ekonomie a ekonometrie 

1. 8. 2023
Ekonomie a ekonometrie patří mezi nejobtížnější předměty prvního semestru studia. Chcete se na studium připravit co nejlépe? Pokud si nejste jistí svou znalostí ekonomie a ekonometrie z bakalářského studia, zvažte svou účast v přípravném kurzu. 

Tento přípravný kurz slouží k dorovnání a opakování znalostí a dovedností získaných z bakalářských studijních programů. Kurz vám pomůže k lepší připravenosti na studium a rovněž přispěje k osvěžení znalostí všech, kteří jednoduše chtějí získat nejlepší předpoklady pro bezproblémové zvládnutí magisterského studia. 

POZOR! NEJEDNÁ SE O PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY! 

PŘIHLÁŠKY: do 10. 9. 2023 pomocí formuláře v UIS 

KDY: 11. 9. – 15. 9. 2023 

KDE: Areál Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, Brno, přízemí budovy Q 

CENA: 1000 Kč za kurz Ekonomie a 1000 Kč za kurz Ekonometrie 

V případě, že při prvním zápisu úspěšně ukončíte předmět Mikroekonomie 2 (kurz Ekonomie) a Ekonometrie 2 (kurz Ekonometrie), vrátíme vám celou částku formou mimořádného stipendia. Lze si vybrat i oba kurzy, výuka se nebude překrývat. 

Více informací o rozvrhu a obsahu kurzů a naleznete na tomto odkazu www.pef.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality