INFORMACE DĚKANA

14. 9. 2020
V souvislosti s opatřeními k zabránění zavlečení a šíření koronaviru, vydány dnes: INFORMACE DĚKANA (2/2020) platné od 21. 9. 2020. Po přihlášení na Dokumentový server, najdete ve složce Nové dokumenty. Bod č. 10: S ohledem na aktuální vývoj se náhradní říjnové promoce ruší. Kompletní dokument se všemi informacemi zde.

Oznámení Studijního oddělení PEF

Převzetí diplomů

V souvislosti s Informacemi děkana č. 2/2020 „Upřesnění k zabránění zavlečení a šíření koronaviru“ se ruší náhradní promoce v říjnu. Poplatek bude vrácen do konce října. Diplomy si mohou absolventi vyzvednout po domluvě s Ing. Lakomou na studijním oddělení. Pokud si nemůžete vyzvednout diplom osobně, můžete pověřit jinou osobu k převzetí diplomu, a to na základě úředně ověřené plné moci. Zasílání diplomů poštou není možné.
Kontakt:
Ing. Diana Anna Lakomá diana.lakoma@mendelu.cz Telefon: +420 545 132 704

Více aktualit

Všechny aktuality