Změna v poskytování dotací na studentskou stravu

6. 3. 2020
5. 3. 2020 - Ing. Jana Hradská

Změna v poskytování dotace na studentskou porci

Z rozhodnutí MŠMT ( Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, čl.16) došlo ke změně v poskytování dotovaných jídel některým skupinám strávníků. Dotace se poskytuje pouze:

a) rozpočtovým studentům, b) studentům soukromých vysokých škol a c) studentům-cizincům přijatých ke studiu v rámci zahraniční rozvojové spolupráce; na základě bilaterálních a kulturních dohod; na základě stipendijního programu ministerstva v případech hodných zvláštního zřetele (humanitární pomoc apod.); na základě Dohody mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu; na základě usnesení vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.

Dle upřesnění z MŠMT, odbor financování a podpory výzkumu, byly vyloučeni studenti:
  1. jejichž studium je hrazené z prostředků jiného rezortu než MŠMT,
  2. jejichž studium je plně hrazené studentem z vlastních prostředků v případě studijních programů vyučovaných v cizím jazyce (tzv. samoplátci),
  3. jejichž studium je hrazené ze zvláštní dotace podle mezinárodních smluv a usnesení vlády,
  4. kteří přijeli na krátkodobý studijní pobyt a nejsou na vysoké škole zapsáni jako studenti.
Je nám to velice líto, ale výše uvedené skupiny studentů se stravují za ceny pro cizího strávníka. Pokud se domníváte, že jste zařazeni nesprávně, kontaktujte prosím své studijní oddělení. Zároveň se omlouváme, že informace nebyla zveřejněna před realizací změny, ale že jste na ni museli (bohužel i nás) upozornit až vy strávníci. Snažíme se nyní ve spolupráci s pracovníky rektorátu vše uvést do souladu s vnitřními předpisy a z toho důvodu bude všem, kdo odebrali již nedotované jídlo, aniž by byli informováni, vrácena dotace ve výši 17,95 Kč za odebranou porci v období 26.2. – 5.3.2020. Děkujeme za pochopení.

Více aktualit

Všechny aktuality