Změna stupně univerzitního semaforu

28. 5. 2021
MENDELU přepnula univerzitní semafor do nejmírnějšího bílého režimu. Univerzitní kampus se tak po několika měsících otevírá.
„Změnou barvy semaforu reagujeme na celkové zlepšení epidemické situace. Naše kontrolní mechanismy fungovaly a fungují velice dobře. Už několik týdnů testujeme PCR testy studenty a zaměstnance, a dosud jsme neměli jediný pozitivní záchyt,“ uvedla rektorka Danuše Nerudová. Dál se budou pravidla na škole řídit především obecnými nařízeními vlády. Povinné je například nošení respirátorů v uzavřených prostorách. Vládní nařízení umožňují návrat k teoretické výuce. Na MENDELU už semestr skončil, ale rozvolnění se promítne do zkoušek, které budou na některých fakultách, podle jejich rozhodnutí, probíhat prezenčně. „Závěrečné zkoušky budou prezenčně, což vítáme jako velké plus,“ dodala Nerudová. S ohledem na aktuální situaci připravuje univerzita i možnost konání promocí, konečné rozhodnutí je v pravomoci děkanů jednotlivých fakult. „Samozřejmě musíme dodržovat všechna aktuální hygienická omezení. Poloviční obsazenost auly umožňuje pozvání nejvýše tří osob na jednoho absolventa, návštěvníci i absolventi by museli prokázat svůj zdravotní stav podle aktuálně platných nařízení,“ uvedla rektorka.

Více aktualit

Všechny aktuality