Zemřel prof. Zdeněk Pošvář

10. 11. 2020
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. listopadu 2020 nás ve věku 86 let po dlouhé a těžké nemoci navždy opustil náš dlouholetý pracovník, emeritní prorektor a vedoucí Ústavu managementu a marketingu, pan profesor Zdeněk Pošvář.
Na Provozně ekonomické fakultě univerzity pracoval od roku 1960, tedy téměř od okamžiku jejího založení – rok po absolvování tehdejší Zootechnické fakulty. V roce 1971 získal titul kandidáta ekonomických věd a v roce 1993 profesorský titul v oboru „Ekonomika a řízení podniku“. V těchto chvílích však spíše než na jeho tituly, akademické stáže a publikace, vzpomínáme mnohem více na člověka, který fakultě zasvětil téměř celý svůj profesní život a vychoval nejen řadu studentů, ale také svých následovníků, kteří se i dnes hlásí k jeho profesnímu odkazu – tvrdé a poctivé práci. Pavel Žufan děkan PEF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality