Výstava modulových kolejišť

24. 4. 2023

Zveme vás na tradiční výstavu modulových kolejišť na PEF MENDELU, která bude probíhat 18. 5. — 11. 6. 2023 v Laboratoři řízení kolejových vozidel PEF MENDELU.

Více aktualit

Všechny aktuality