Výherci soutěže Studentbroker jsou z PEF MENDELU

5. 10. 2023

Studentbroker je hra, která učí studenty obchodovat na burzách. Pořádá ji Fio banka ve spolupráci s českou burzou RM-SYSTÉM. Studenti získají přístup do investiční aplikace, která simuluje reálné dění na burzách v ČR, USA a Německu, a mohou využít fiktivní rozpočet 1 000 000 Kč pro obchody s akciemi a 50 000 USD pro obchody s deriváty. Během tří měsíců se snaží zhodnotit svěřené portfolio a ty nejlepší jsou nakonec odměněni věcnými cenami. Právě mezi nimi se umístili i naši studenti. Jiří Nováček, který své portfolio zhodnotil o více než 8%, získal notebook a knížku na investiční téma. Marie Chovancová se umístila na druhém místě a získala tablet a knihu na investiční téma.

Studentbroker je hravý doplněk výuky, díky kterému si mohou účastníci v praxi ověřit, jak fungují kapitálové trhy. Tuto hru zapojuje do výuky v rámci předmětu Finanční trhy pan děkan doc. Kapounek. Naši studenti se pravidelně umisťují na předních příčkách.

Výhercům gratulujeme.

Více aktualit

Všechny aktuality