Vyfasovali jsme rukavice, pytle na odpadky a dali se s chutí do práce

12. 2. 2020
Do celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se zapojili i studenti a vyučující PEF MENDELU. Jaké jsou dojmy jedné z účastnic?
Autorka článku: Ivana Ludwigová, studentka 2. ročníku Manažersko-ekonomického oboru, PEF Společenská odpovědnost firem. To je název předmětu, ve kterém my, studenti, rozvíjíme svoje sociální cítění a snažíme se naučit společenské odpovědnosti. A v rámci tohoto předmětu jsme se zapojili do celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Místo sezení v lavici a diskutování o tom, co by měli lidé ve firmách dělat, aby byli více společensky odpovědní, jsme se rozhodli zapojit přímo do akce. Za účast dostaneme body navíc do celkového hodnocení předmětu, ale jinak byla akce plně dobrovolná. I tak si myslím, že účast byla více než slušná. Celkem se sešlo 140 studentů Mendelovy univerzity, z toho 30 studentů bylo zahraničních. Byla vždy uklízena vybraná a předem zaregistrovaná oblast v městské části Brno-Sever. Uklízeli jsme spolu s našimi vyučujícími, Sylvií Formánkovou, Renatou Kučerovou a Helenou Chládkovou, které nám šly příkladem. Každá ruka tak přišla k dobru. Hlavním uklízecím dnem se stala sobota 7. dubna 2018, společně jsme ale uklízeli i v menších skupinkách v týdnu před a po tomto datu. Sešlo se 140 studentů Mendelovy univerzity a 3 vyučující A jak vypadal takový uklízecí den? Sešli jsme se na předem domluveném místě, naše vyučující nám daly přesné pokyny kde uklízet, jak dlouho a na co si dát pozor. Pak už jsme si jen vykasali rukávy, „vyfasovali“ rukavice, pytle na odpadky a vydali jsme se na místo, kde úklidy probíhaly. Postupně jsme vyčistili podíl ulice Seifertova, poté prostor za garážemi u Halasova náměstí, Vyhlídku a nakonec jsme vyklidili prostor mezi Tescem, Arboretem a ulicí Porgesova. Celkem se nám podařilo nasbírat 2 000 kg odpadu. Celou akci podporuje zároveň i Jihomoravský kraj a město Brno, a tak zde byla možnost domluvit si svoz nasbíraného odpadu. Nakonec jsme se i s posbíraným odpadem vyfotili a na viditelné místo umístili cedulku: Tohle místo společně uklidili studenti Provozně ekonomické fakulty MENDELU v Brně. Prosíme, pomozte nám jej udržet čisté! Celkem se nám podařilo nasbírat 2 000 kg odpadu Akce probíhala v přátelském duchu. Postupně jsme se snažili vybranou oblast uklidit tak, aby na ní nešel poznat zásah lidské hlouposti a neuváženosti. Objevili jsme i pár černých skládek, které jsme úspěšně zlikvidovali. Nacházeli jsme i takové perličky jako např. vyhozenou záchodovou mísu i se splachovadlem, peřiny anebo třeba tři role asfaltové lepenky. Nejvíc nás mrzelo, že se některé skládky nacházely v těsné blízkosti sběrného dvora nebo popelnic. Byly přitom tak zbytečné! Modří už vědí, že správná odpověď je pouze do koše, popelnice, nebo do sběrného dvora Možná by se někomu mohlo zdát, že budoucí (snad) manažeři by nad takovou akcí mohli ohrnovat nosem, ale opak byl pravdou. Do práce jsme se pustili s chutí. Nejenom, že jsme se utvrdili v názoru, že každý, kdo ctí zásady morálního chování by se měl chovat tak, aby po sobě zanechal lepší stopu, než hromadu nepořádku, ale také v tom, že si dvakrát rozmyslíme, kam jaký odpadek odhodíme. Modří už vědí, že správná odpověď je pouze do koše, popelnice, nebo do sběrného dvora!

Více aktualit

Všechny aktuality