Výběrové řízení Erasmus+, bilaterální dohody a Erasmus+ kreditová mobilita

7. 12. 2020
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení 2021 na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+, bilaterální dohody a Erasmus+ kreditová mobilita.
Přihlásit se můžete v termínu 14. 12. 2020 – 27. 1. 2021. Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu 15. – 26. 2. 2021. Výsledky VŘ budou vyhlášeny 8. 3. 2021. Přípravný jazykový kurz z AJ se bude konat v týdnu od 8. do 12. 2. 2021. Kurz bude otevřen dle zájmu studentů a pouze v případě, že epidemiologická opatření umožní osobní přítomnost studentů. Bližší informace na erasmus-outgoing@mendelu.cz. Podrobné informace jak se přihlásit, o volných místech na univerzitách a nabídce stáží pro studenty PEF MENDELU V případě dotazů kontaktujte irena.doubkova@mendelu.cz (Erasmus+ studijní pobyty) nebo katerina.mlejnkova@mendelu.cz (Bilaterální dohody, stáže). Více informací pro výjezdy:

Více aktualit

Všechny aktuality