Volby kandidáta na funkci rektora MENDELU 2021

24. 9. 2021
Dne 3. srpna 2021 vyhlásil předseda Akademického senátu MENDELU volby kandidáta na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.
Organizace a průběh voleb se řídí článkem 7 Jednacího řádu Akademického senátu MENDELU.

Pokyny k podávání návrhů

Každý člen akademické obce univerzity má právo podat jeden návrh na kandidáta na funkci rektora. Podávání návrhů je anonymní, návrhy se podávají v elektronické formě prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS v období od pondělí 27. 9. 2021 0:00 hod. do neděle 3. 10. 2021 23:59 hod. Návrh kandidáta musí být jednoznačný. Doporučujeme si kandidáta najít pomocí funkce Lidé na MENDELU v UIS a zkopírovat jméno, příjmení a dále identifikační číslo UIS, které má každý člen akademické obce unikátní. CTRL + C, CTRL + V Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách, nebo na FB události.

Více aktualit

Všechny aktuality