Ústav managementu vám nabízí nový volitelný předmět s názvem "Manažerská simulační hra v cestovním ruchu"

24. 8. 2021
V rámci předmětu budete mít možnost řešit praktické problémy při řízení cestovní kanceláře. Pomocí počítačové hry budete v online prostředí zadávat různá rozhodnutí a následně uvidíte i jejich konkrétní dopady. Po úspěšném splnění předmětu získáte 4 kredity. Kompletní sylabus najdete v IS (kód předmětu EBC-MSHCR). V případě nesplnění prerekvizit lze požádat o výjimku.

Více aktualit

Všechny aktuality