Úspěch studentů v národní soutěži

26. 11. 2021
Studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně uspěli ve třetím ročníku národní soutěže s názvem Cena Atlas Copco Services. Student Viet Cuong Le se stal absolutním vítězem soutěže, která oceňuje nejzajímavější ekonomické diplomové práce vzniklé na tuzemských univerzitách. Gratulujeme i Denisa Jesenská a Klára Zálešáková za umístění v TOP 10!

Vysokoškoláci získali ocenění za výtečné ekonomické diplomky

Komplexnější a lepší ukazatel výkonu české ekonomiky, než je běžně používaný údaj „hrubý domácí produkt“ (HDP)? Ukazatel, který zohledňuje i to, jak jsme vzdělaní, zdraví či jak ohleduplně se chováme k životnímu prostředí? Přesně takový indikátor navrhnul ve své diplomové práci věnované cirkulární ekonomice student Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Viet Cuong Le. Díky tomu se stal absolutním vítězem třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, která oceňuje nejzajímavější ekonomické diplomové práce vzniklé na tuzemských univerzitách. Student Viet Cuong Le zaujal porotu diplomovou prací s názvem Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst. V ní vysvětluje, proč je tento model ekonomiky stabilnější a udržitelnější než ekonomika založená pouze na spotřebě zdrojů. „Cirkulární ekonomika je ekonomický model výroby a spotřeby, který se skládá ze sdílení statků, leasingů, opětovného použití, oprav, renovací a recyklací stávajících materiálů a produktů, a to tak dlouho, dokud je to možné,“ vysvětluje. Recyklujeme? Neprší? Bouráme v autě? I s tím počítá indikátor skutečného pokroku Viet Cuong Le ve své diplomové práci sestrojil vlastní Indikátor skutečného pokroku pro ČR (GPI 2.0). Tento indikátor je velmi komplexní, neboť neřeší pouze vliv spotřeby na blahobyt obyvatel, ale zahrnuje i sociální a environmentální aspekty. Hodnotu indikátoru zvyšuje například počet vysokoškoláků, množství volného času, který lidé mají, či kvalita státem budované infrastruktury. Jeho hodnotu naopak snižuje i míra znečištění ovzduší, nedostatek dešťových srážek, úroveň bezdomovectví, eroze půdy či počet dopravních nehod. „Vítězná diplomová práce je velmi aktuální, inspirativní, přehledná a čtivá. Autor se nebál jít do polemiky a poukázat i na limity jím sestrojeného ukazatele. Každopádně pokud je hodnota tohoto indikátoru stabilní či roste, znamená to, že přírodní zásoby a sociální kapitál v České republice, na kterých jsou závislé všechny toky služeb a zboží, budou zachovány přinejmenším ve stejné míře i pro příští generace,“ vyzdvihuje přínos vítězné práce Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services. Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services se uskutečnilo ve čtvrtek 25. listopadu v Brně. Celkem bylo oceněno deset studentů, šest nejúspěšnějších z nich si mezi sebou rozdělí výhry v souhrnné výši 31 tisíc korun. Na absolutního vítěze soutěže pak čeká odměna 20 tisíc Kč. Během vyhlášení byli rovněž oceněni i vedoucí vítězných diplomových prací.

Více aktualit

Všechny aktuality