Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu z Číny / Notice to foreign students upon arrival from China

12. 2. 2020
Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem-pro studenty zde. Notice – new coronavirus – for foreign students here. Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou zde. Doporučení pro cestovatele zde.

Více aktualit

Všechny aktuality