ÚOHS novým partnerem

3. 11. 2021
Mezi naše nové partnery můžeme přivítat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže! Předmětem spolupráce bude například kooperace na výzkumu, vývoji, posílení kvality výuky, zadávání a řešení studentských projektů, seminárních a závěrečných prací či podpora praxí, stáží a obecně zaměstnání našich studentů a absolventů.
Předmětem spolupráce bude projednávání otázek společného zájmu, zejména ve formě diskuzí nad potřebami stran v pedagogické oblasti, nad strategickými a rozvojovými záměry; participace na projektovém výzkumu, vývoji a inovacích; zajištění a posílení kvality výuky v relevantních oblastech daných studijními programy; zadávání a řešení studentských projektů, seminárních, bakalářských a diplomových prací; podpora praxí a stáží studentů a podpora zaměstnání absolventů Mendelovy univerzity. „Přestože je pro naši rozhodovací činnost nezbytná zejména znalost práva, čím dál více je potřeba také expertíza v různých odvětvích ekonomie. Proto vítáme možnost pracovat s MENEDELU na společných vědeckých projektech a potenciálně získat její studenty či absolventy pro práci v oblasti ochrany hospodářské soutěže nebo dozoru nad veřejným zadáváním,“ řekl při podpisu memoranda předseda Mlsna.

Více aktualit

Všechny aktuality