Univerzitní semafor

15. 9. 2020
Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Za tímto účelem byl zřízen Krizový štáb MENDELU, který nepřetržitě monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. Režim na univerzitě se řídí předpisem ze dne 4. 9. 2020 Nařízení rektora č. 10/2020 Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru.
0 – Nulové nebo zanedbatelné riziko
Studenti:
 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
 • Povinností desinfekce rukou při vstupech do areálu univerzity, při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
Zaměstnanci:
 • Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova
Provoz areálů:
 • Standardní
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity
Provoz Správy kolejí a menz (SKM):
 • Bez omezení, případně dle nařízení ředitelky SKM
Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):
 • Bez omezení
Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):
 • Bez omezení
Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:
 • Bez omezení

1 – Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

Studenti:
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka online
Zaměstnanci:
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova
 • Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách pak nad 500 osob
Provoz areálů:
 • Standardní
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity
Provoz Správy kolejí a menz (SKM):
 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM
Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno
Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno
Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

2 – Počínající komunitní přenos

Studenti:
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Výuka probíhá dle mimořádného opatření Krajské hygienické stanice pro JmK – výuka v režimu online
Zaměstnanci:
 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova
 • Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovním prostorách nad 200 osob
 • Vedoucím pracovišť se doporučuje umožnit zaměstnancům práci z domova
Provoz areálů:
 • Standardní
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity
Provoz Správy kolejí a menz (SKM):
 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM
Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno
Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno
Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

3 – Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

Studenti:
 • Omezený vstup studentů do areálů univerzity. Povolen vstup pouze individuálně po dohodě s vyučujícím, za účelem ubytování v zařízeních univerzity, pro stravovací zařízení univerzity a za účelem návštěvy Ústřední knihovny a Informačního centra
 • Výuka probíhá pouze online
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno
Zaměstnanci:
 • Je zajištěn základní provoz pracovišť. Zaměstnancům se nařizuje práce z domova. Vstup povolen pouze oprávněným osobám
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobná setkání je povoleno pouze online
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
 • Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorky / děkana / ředitele ICV/ ředitele školních statků
Provoz areálů:
 • Areály univerzity jsou veřejnosti uzavřeny. Vstup povolen oprávněným osobám externích subjektů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity
Provoz Správy kolejí a menz (SKM):
 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19.
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM
Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno
Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno
Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR
Krizový štáb MENDELU situaci nepřetržitě monitoruje, v případě potřeby spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a přijímá potřebná opatření na zabránění šíření koronaviru. Více na: http://mendelu.cz/koronavirus

Více aktualit

Všechny aktuality