Studentská grantová SOUTĚŽ!

12. 2. 2020
Za vítězství ve studentské soutěži leť v létě do Kanady!
PEF MENDELU spolu s partnerem firmou PPG Industries Czech Rep. vyhlašuje studentskou grantovou soutěž. Vítězný 3-členný tým studentů PEF MENDELU bude mít plně hrazený týdenní pobyt v Kanadě již v létě 2020 a bude mít příležitost účastnit se konference „80th Annual Meeting of the Academy of Management“.

Témata:

DIVERSITY LEADERSHIP (how to manage gender, age and intercultural diversity) PPG AS A RESPONSIBLE COMPANY OF THE 21ST CENTURY (CSR, sustainability, green production, regional role and position) PPG IN THE ERA OF DIGITALISATION (human resources, work positions, life-long learning and more) Termín přihlášení: 15.1. 2020. Odevzdání projektů: do 5.3. 2020. Velikost týmů: 3-členné týmy (studenti PEF MENDELU).

Struktura práce

  • přehled literatury (vč. korektní citace použitých zdrojů),
  • analýza aktuálního stavu firmy,
  • výzkum: výzkumné otázky, sběr dat (např. rozhovory, dotazníky), popis analýzy,
  • výsledky analýzy,
  • shrnutí (vyhodnocení) výsledků,
  • doporučení a návrhy na zlepšení: kritická místa, přínosy, rozpočet,
  • shrnutí celého projektu,
  • seznam použité literatury.
Rozsah a jazyk: min. 40 stran in English. Prezentace přijatých projektů v rozsahu 10 min. (důraz na výsledky a návrhy na zlepšení) před panelem složeným ze zástupců PPG a PEF MENDELU. Cena za nejlepší projekt: plně hrazený pobyt pro vítězný tým na konferenci „80th Annual Meeting of the Academy of Management“ (Vencouver, Canada, dále AOM-2020, termín: 7. – 11. srpna 2020) Více o konferenci zde.

Jak se zapojit?

Zašlete návrh projektu v rozsahu 2000 znaků a jména členů Vašeho týmu na adresu: soutez.ppg@mendelu.cz do 15.1.2020, následně Vám budou zaslány podrobnější informace. Do soutěže bude vybráno max. 10 soutěžních týmů (po 3 členech), které předloží nejlepší návrhy projektů.

Více aktualit

Všechny aktuality