Studenti PEF pomáhají v Hospici sv. Alžběty

12. 2. 2020
V rámci výuky předmětu Systém sociálního zabezpečení
Studenti předmětu Systém sociálního zabezpečení, který je povinný pro sociálně-ekonomický obor, oslovili spolu s garantkou předmětu JUDr. Andreou Hrdličkovou, Ph.D. z Ústavu managementu PEF MENDELU Hospic sv. Alžběty v Brně na Kamenné ulici s nabídkou dobrovolnické činnosti. Na základě oboustranného zájmu se uskutečnila setkání, při kterém studenti nejen přiložili ruce k dílu, ale seznámili se i s reálným prostředím, kde je vykonávána sociální práce a pomohli při každodenním chodu hospice. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné bytosti a z jeho biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb. Práce dobrovolníků je nezbytnou a neopomenutelnou součástí úspěšného fungování podobných zařízení. Činnost dobrovolníků může být různorodá, od přímé interakce s pacienty ve smyslu individuálních setkávání na pokoji, procházek na zahradě či četby oblíbených knih, až po výpomoc se zajišťováním provozu hospice a přilehlé zahrady. Na těchto stránkách si můžete přečíst nejen o dalších možnostech, jak se také zapojit, ale i o spolupráci Mendelovy univerzity s tímto konkrétním zařízením.

Více aktualit

Všechny aktuality