Proč se přihlásit?

Matematika patří mezi nejobtížnější předměty prvního semestru studia. Chcete se na studium připravit co nejlépe? Zvažte účast v přípravném kurzu. Nejste si jistí svou znalostí matematiky ze střední školy a tím, zda bude pro Vás kurz užitečný? Projděte si test, který jsme pro Vás připravili.

Stručné informace

  • Cena 1500 Kč (Pokud úspěšně absolvujete předmět Matematika, Matematika 1 nebo Užitá matematika při prvním zápisu, vrátíme Vám 1000 Kč formou mimořádného stipendia)
  • Přihlášky do 20. 8. 2023 pomocí formuláře v UIS
  • Termín 28. 8. – 1. 9. 2023
  • Místo učebna Q03 (Areál Mendelovy univerzity, Zemědělská 1, Brno, přízemí budovy Q)
  • Ubytování Zájemci o ubytování na kolejích MENDELU mohou najít informace na skm.mendelu.cz/27390-ubytovani
  • Kontakt matematika@pef.mendelu.cz

Popis kurzu

Studium v akademických programech akreditovaných na PEF MENDELU se vyznačuje solidním kvantitativním základem umožňujícím studentům realizovat žádané statistické analýzy ekonomických jevů. Podmínkou pro pochopení složitějších metod jsou matematické základy získané v prvním ročníku bakalářského studia.

Studium matematiky na vysokých školách obecně staví na středoškolských znalostech a jejich ovládání na dostatečné úrovni zajišťuje hladký vstup do studia matematiky vysokoškolské. Například nalezení řešení kvadratické či logaritmické nerovnice je na VŠ již jen nástrojem, pomocí kterého se zpracovávají další matematické problémy. Bez rutinní znalosti středoškolské matematiky se studium stává náročnější, studenti ztrácejí cenný čas u písemných prací a v konečném důsledku mohou dosáhnout horších studijních výsledků.

Přípravný kurz středoškolské matematiky na PEF MENDELU slouží k dorovnání matematických dovedností získaných na různých typech středních škol, pomáhá studentům nejistým v matematice k lepší připravenosti na studium a rovněž přispívá k osvěžení znalostí všech, kteří jednoduše chtějí získat nejlepší předpoklady pro bezproblémové zvládnutí kvantitativních předmětů.

Co se bude probírat?

Množiny, číselné množiny

Úpravy číselných a algebraických výrazů – mocniny a odmocniny, polynomy, racionální lomené výrazy

Lineární funkce, rovnice přímky v rovině, lineární rovnice a nerovnice

Kvadratické funkce, transformace grafu funkce, kvadratické rovnice a nerovnice, průsečíky paraboly a přímky

Mocninné funkce s celočíselným exponentem, jednoduché rovnice, průsečíky mocninných funkcí s přímkami

Odmocninné funkce, počítání s odmocninami, průsečíky odmocninných funkcí s přímkami, definiční obory

Goniometrické funkce, výpočet funkčních hodnot, goniometrické rovnice a nerovnice, základní goniometrické vzorce

Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice

Logaritmické funkce, určování funkčních hodnot, logaritmické rovnice a nerovnice, vlastnosti logaritmů

Na hodinách budou připomenuty teoretické základy, ale hlavně budou jednotlivá témata rozebrána z hlediska praktických výpočtů. Problematika se bude stupňovat od základních příkladů po nejnáročnější příklady, jejichž technika řešení bude v nadcházejícím studiu zapotřebí.

Harmonogram kurzu

Po 28. 8.13:00 – 14:20Úvodní informace. Číselné množiny. Množinové operace. Absolutní hodnota reálného čísla.
14:40 – 16:00Úpravy číselných výrazů.
Út 29. 8.9:00 – 10:20Úpravy algebraických výrazů.
10:40 – 12:00Polynomy.
Út 29. 8.13:00 – 14:20Lineární funkce. Grafické zobrazení.
14:40 – 16:00Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy.
St 30. 8.9:00 – 10:20Kvadratická funkce. Grafické zobrazení.
10:40 – 12:00Kvadratické rovnice a nerovnice.
St 30. 8.13:00 – 14:20Mocninné funkce s celočíselným i racionálním exponentem. Grafické zobrazení.
14:40 – 16:00Iracionální rovnice.
čt 31. 8.9:00 – 10:20Exponenciální funkce. Grafické zobrazení.
10:40 – 12:00Exponenciální rovnice a nerovnice.
čt 31. 8.13:00 – 14:20Logaritmické funkce. Grafické zobrazení.
14:40 – 16:00Logaritmické rovnice a nerovnice.
Pá 1. 9.9:00 – 10:20Goniometrické funkce obecného úhlu.
10:40 – 12:00Úprava goniometrických výrazů.