Souhrn minimálních požadavků:

 1. Tvůrčí činnost
  • minimálně dvě publikace v časopise indexovaném v databázi Scopus, kde je student alespoň u jednoho z nich první autor (vydáno nebo typicky doloženo přiděleným DOI) a dvě prezentace tvůrčích výsledků na konferenci (doloženo programem, certifikátem, sborníkem) před podáním žádosti o obhajobu disertační práce
 2. Vědecká spolupráce, zapojení do mezinárodního výzkumu/týmu, absolvování stáží
  • jednosemestrální stáž na zahraniční univerzitě u studentů prezenční formy studia
  • u studentů kombinované formy studia měsíc na instituci v zahraničí, nebo mezinárodní projekt, nebo zahraniční publikace či prezentace, nebo jiná přímá zahraniční spolupráce jako je aktivní zapojení zahraničních výzkumníků do přípravy studenta ve formě konzultanta disertační práce, aktivní účasti studenta na seminářích a aktivitách příslušného zahraničního pracoviště (univerzita, výzkumný institut), kdy tato jiná forma spolupráce musí být doložena prohlášením zahraničních výzkumníků (Slovensko přitom není považováno za zahraničí)   
 3. Další studijní povinnosti
  • výuka cvičení, eventuálně přednáška na vybrané téma